Největší australský exportér ovcí přišel o licenci

Kvůli ochraně zvířat před zraněními a krutým zacházením australské úřady požadují, aby se transporty živých zvířat řídily řadou přísných pravidel a regulací. Přesto společnost Emanuel Exports, největší australský exportér ovcí, tyto zákony neustále porušuje.

Společnost v mnoha případech nedokázala zvířatům během přepravy poskytnout welfare a základní potřeby, což vyústilo ve smrt tisíců ovcí. K jednomu z mnoha případů došlo v roce 2017, kdy společnost nakládala loď Awassi Express. Během dlouhé cesty z Autrálie na Střední Východ zahynulo kvůli tepelnému stresu 2400 ovcí.

(Smrt 2400 ovcí na palubě lodi směřující do Kataru šokovala Austrálii)

Australské Ministerstvo zemědělství a vodních zdrojů konečně začalo jednat a hrubě nedbalé společnosti pozastavilo licenci na převoz živých zvířat. V důsledku rostoucího znepokojení ohledně otřesného zacházení s ovcemi ministerstvo spustilo i kriminální vyšetřování společnosti a jejího nechvalně známého plavidla. Cílem šetření je především několik obecných obvinění vznesených proti společnosti, včetně údajného přeplňování lodí, neposkytnutí vody a jídla a neposkytnutí veterinární péče zraněným a nemocným zvířatům.

(Hrůzné záběry odhalují extrémní krutost australského vývozu živých zvířat do Vietnamu)

Podle prohlášení ministerstva představují všechna obvinění zásadní porušení australských zákonů, které regulují vývoz zvířat. „Je povinností každého exportéra, aby tyto požadavky splnil. Ministerstvo je bere velice vážně,“ uvádí se v prohlášení.

Rozhodnutí pozastavit licenci je závažné, tím spíš, že export živých ovcí doslova rozpoltí. Zástupce RSPCA Jed Goodfellow poznamenal: „Jde o další krok k nevyhnutelnému konci krutých dálkových exportů živých ovcí. Je na čase, aby se vláda v první řadě starala o australské farmáře a zvířata, aby do budoucna zajistila jistotu a legislativu pro řádné postupné ukončení tohoto odvětví.“

(Dálkové transporty a halal porážky – jsou čeští farmáři beránky ve vlčím rouše?)

Převzato z One Green Planet