Zvířeckoprávní skupina osvobodila tisíce ptáků z farmy v Severním Devonu

Anonymní email časopisu Bite Back uvádí, že z farmy Southern Partridges Ltd v Yarnscombe byli jménem Fronty za osvobození zvířat vypuštěni ptáci.

Skupina tvrdí, že vypustila až šestnáct tisíc koroptví. Akci nazývá „největším vypuštěním v dějinách britského osvobozování zvířat“.

(Zvířeckoprávní aktivisté propustili z kožešinové farmy 40 tisíc norků)

Policie potvrdila, že k události došlo v noci v sobotu 14. dubna, ale prohlásila, že v důsledku poškození nosných ohrad farma přišla o tři tisíce ptáků.

V anonymním prohlášení stojí: Tato farma slouží k tomu, aby se zde každý týden vylíhly tisíce vajec. Ptáci jsou následně prodáni na střelnice, kde slouží jako živé terče. No, už ne.

„Tvrdě jsme pracovali a za méně než dvě hodiny jsme otevřeli, co nejvíce šlo. Vzduch se zaplnil ptáky, nepřestávaly kolem nás létat koroptve.

„Byla to skutečně povznášející zkušenost. Nejen díky vědomí, že jsme zachránili všechny tyto jednotlivce před pekelným životem, ale i to, že jejich potomci nebudou prodáni myslivcům.

„Té noci jsme uštědřili ohromný zásah lovu koroptví v UK a ti, kdo jsou v této odporné činnosti zapojeni, od nás mohou čekat víc.“

(Kanadský soud rozhodl, že soucit není zločinem. Aktivistku zprostil obvinění.)

Webové stránky Southern Partridge Ltd’s uvádí, že všichni ptáci na farmě jsou chováni podle Kodexu metod chovu Asociace chovatelů zvěře.

Mluvčí devonské a conrwallské policie prohlásil: „Policie byla uvědoměna o poškození nosných ohrad v Yarnscombe, což vedlo k vypuštění a ztrátě tří tisíc ptáků.

„Jsme přesvědčeni, že k tomu došlo přes noc ze soboty 14. dubna na neděli 15. dubna.“

Převzato z North Devon Gazette