Ochránce bizonů odsouzen, federální soud mu přikázal držet se dál od Yellowstonu!

4. dubna stanul před Yellowstonským soudem člen organizace Wil Buffalo Defense (Ochrana divokých bizonů) Wolf. Za svou roli při blokádě brány záchytného zařízení Stephens Creek ze 16. března byl odsouzen. Wolf se doznal k dvěma obviněním, ke vstupu na cizí pozemek a k zasahování do chodu agentury. Soudce Carmine Wolfa odsoudil ke třem letům podmíněně, tříletému zákazu vstupu do národního parku Yellowstone a spolu s dalším jedincem, který si říká Coyote a který se akce zúčastnil, musí zaplatit dva tisíce dolarů jako odškodnění.

Od počátku bylo zřejmé, že soudce a žalobce spolupracují na jeho potrestání. Žalobce okamžitě požadoval tříletou podmínku a zákaz vstupu do parku a i když obhajoba žádala o snížený trest, soudce Carmine tuto žádost zamítl s tím, že obžalovaný znal důsledky svých činů. Tímto tvrdým trestem dává federální vláda jasně najevo, že nebude tolerovat jakoukoliv kritiku špatného řízení národního parku Yellowstone.

Po vynesení rozsudku Wolf soudu řekl: „Zúčastnil jsem se nenásilné přímé akce, abych zabránil vstupu náklaďáků na cestu k záchytnému zařízení Stephens Creek. Moje činy byly zmařeny oddaností zaměstnanců parku. Toho dne jsem viděl, jak oddaný je Národní park Yellowstone porážce amerických bizonů, našeho národního savce. Byl jsem svědkem toho, jak jsou tato posvátná zvířata zabíjena, a bolestné vzpomínky zůstávají. Jejich smrt je výsledkem špatného řízení Meziagenturního plánu na kontrolu bizonů (IBMP), který se opírá o chatrnou vědu a zájmy farmářů a který bizony udržuje na pokraji smrti.“

Následně popsal bolest, kterou cítil, když rangeři buldozery vytvářeli novou cestu okolo něj, aby dobytčáky mohly i tak odvézt bizony na porážku.

„Náklaďáky se nakonec dostaly ven. Jeden z řidičů na mě zakřičel: Volte, Trumpa, vytvořme znovu skvělou Ameriku… Sledoval jsem je se slzami v očích a v několika tvářích jsem si povšiml záblesku empatie, když viděli, že mi na těch zvířatech skutečně záleží. Empatie se ale rychle vytratila. Bylo jasné, že výměnou za tuhle práci musíte zaprodat svou lidskost.“

Tento rok skončil IBMP „odstraněním“ 1159 bizonů z Yellowstonu. Toto číslo představuje 24 % veškeré zdejší populace. Každoroční porážka hrozí genetickým kolapsem této populace a porušuje smluvní práva původních národů. Wild buffalo defense bude dál pořádat akce proti brutálnímu způsobu, jakým zachází s poslední volně žijící populací bizonů v USA.

Wolfa a Coyota můžete podpořit příspěvkem na jejich budoucí práci!

Kampaňový fon: bit.ly/WildBuffaloDefenseFund
Právní fond: bit.ly/WildBuffaloDefenseLegal

Převzato z Wild Buffalo Defense