Reintrodukce ztracených masožravců může pomoci obnovit krajinu

Když budete mít štěstí, uvidíte v Yellowstonském národním parku vlka. Ale před jedním stoletím byste ho museli hledat pořádně. Otravy a neregulovaný lov vymazaly téměř celý tento majestátní druh z jejich původního domova, pásu sahajícího od Kanady po Mexiko.

Pak byla spuštěna reintrodukce.

Od jejich návratu do Yellowstonu a Idaha v 90. letech minulého století se vlkům obecným daří natolik dobře, že získali zpět i další oblasti severní části Skalnatých hor.

Na místech, kam se vrátili, vlci vyrovnali explozi populací jelenů s losů, které údolí vyjedly do hola. To pomohlo návratu stromů a keřů. Vrátili se i ptáci a bobři a další zvířata žijící na přehradách. Vlci se zbavili kojotů a jejich kořist uvolnili pro ostatní. Medvědi a dravci se vrátili pro mršiny. Větší množství stromů zkrotilo erozi, proudy některých řek se zklidnily a vytvořily laguny, ze kterých se staly nové habitaty.

“Začínáme objevovat dopady velkých masožravců, zatímco jejich počty klesají a jsou v ohrožení,“ uvádí William Ripple, ekolog Oregonské státní univerzity. Zjistil, že pokud některé masožravce vrátíme do jejich původních teritorií, můžeme spustit kaskádu ekologické hojnosti.

Ale ne vždy. Téměř polovina reintrodukčních snah selže a pro jejich úspěch je stěžejní pochopit, kde to může klapnout a kde ne.

Výzkumníci studovali 25 velkých masožravců včetně jaguára a medvěda malajského.

Tuto planetu obývají lvi, tygři a medvědi – spolu s vlky obecnými a dalšími 21 druhy velkých suchozemských masožravců. Hrozba vyhynutí a klesajících počtů visí nad většinou z nich. Vědci a ochránci doufají, že jejich reintrodukce vyústí v ekologické benefity podobné těm, které se objevily u vlků.

Proto dr. Ripple a Christopher Wolf, postdoktorand z jeho laboratoře, zanalyzovali stovky potencionálních reintrodukčních míst z databáze chráněných oblastí celého světa, ze kterých velcí masožravci vymizeli. Soustředili se na rozlehlá území s malým lidským dopadem, dostupnou kořistí a nárazníkovými zónami, kterými mohou zvířata volně procházet. Jejich analýza odhalila 130 potencionálních míst, která jsou vhodná pro reintrodukci, a dalších 150, kde je lidský dopad tak malý, že by bylo hodno je zachovat. Jejich výsledky (publikované v Royal Society Open Science) naznačují, že by reintrodukční programy mohly s řádnou pozorností a péčí, které zajistí přežití masožravců, uspět v obnově ztracených ekosystémů po celém světě.

Ale nebude to tak snadné jako zapíchnout špendlík do mapy.

Jejich studie zmiňuje jen dvě specifická místa, kde by reintrodukce dopadla s největší pravděpodobností podle plánu. Naznačují, že by bylo možné vlky obecné vypustit do Olympijského národního parku ve Washingtonu a ohrožené vlky rudohnědé, kteří kdysi obývali jihovýchod, do Národního parku Everglades. Tato místa mají dostatek prostoru pro rozmnožování a vývoj, kořist a lidi, kteří je mohou tolerovat.

Rys ostrovid

Ale na mnoha dalších místech, zvláště v rozvojových zemích, lidé stále zvířata loví kvůli bushmeat či částem těla, které jsou využívány v tradiční medicíně. Jejich pohyb omezují ploty. Lidé s nimi soutěží o kořist nebo je zabíjí ze strachu o své životy, zemědělství či dobytek. Ne všechny koridory jsou bezpečné. Tato místa poslouží lépe jako ukazatele, které vědce nasměrují k místům dalšího výzkumu.

Hyena žíhaná

Největší překážkou bude najít lidi, kteří budou ochotní s velkými masožravci žít a kteří budou podporovat snahy o jejich udržení, uvádí Thomas Newsome, ekolog, který na sydneyské univerzitě studuje interakce mezi lidmi a predátory. Znamenalo by to především podporu snah na zastavení aktivit, které jsou příčinou smrti tolika velkých masožravců. A to není snadné ani pro vlky obecné: Někteří lidé je nechtějí a jiní je dál loví vně hranic Yellowstonu a na Aljašce.

Puma

Řešením může být zamyslet se nad tím, co to znamená být člověkem v přirozeném světě, říká Layla AbdelRahim, antropoložka, která studuje lidské chápání divočiny. Abychom udrželi fungující ekosystémy, musíme rozpoznat svou roli partnera, ne vládce, v životním prostředí, dodává.

Reintrodukce se stane významným trendem v ochraně ekosystémů, ve kterých záleží na všech druzích, říká dr. Ripple. „Lidé zrovna začali zjišťovat, v čem spočívá propojení v přírodě.“

Převzato z New York Times