Červený seznam: Jasany a antilopy na pokraji vyhynutí

Vědci varují, že kdysi běžné druhy mizí rychleji, než se dá spočítat.

Původní jasany, hojně se vyskytující po celé Severní Americe, se nyní nachází na pokraji vyhynutí kvůli invazi brouků, kteří ničí lesy. Uvádí to nový červený seznam ohrožených druhů Mezinárodního svazu pro ochranu přírody (IUCN).

Seznam nyní obsahuje více než 25 tisíc druhů, kterým hrozí vyhynutí, a vědci varují, že druhy, jako je americký jasan nebo pět druhů afrických antilop, o kterých se myslelo, že jsou v bezpečí, mizí rychleji, než je možné je sčítat.

(Cvrkot cvrčků se může stát minulostí)

Nový červený seznam prohlašuje netopýra Murrayova za vyhynulého, ale uvádí i zlepšení vyhlídek pro irbise a kaloně rodriguezského.

V červnu vědci prohlásili, že „biologická anihilace“ přírody v nedávných letech znamená, že probíhá šesté masové vymírání v historii Země a že je mnohem závažnější, než se dříve obávali. V posledních čtyřiceti letech zmizela více než polovina zvířat na planetě, především kvůli zániku přírodních oblastí, lovu a znečištění působenému rostoucí lidskou populací.

„Naše činnost jako lidí tlačí druhy k vyhynutí tak rychle, že je nemožné, aby ochránci dokázali poklesy zhodnotit v reálném čase,“ prohlásila Inger Andersen, generální ředitelka IUCN. „Dokonce i ty druhy, o kterých jsme si mysleli, že se vyskytují v hojných počtech a že jsou v bezpečí – třeba antilopy v Africe či jasany v USA – nyní čelí bezprostřední hrozbě vyhynutí.“

„Záchovné aktivity fungují, chrání lesy, savany a další biomy, na kterých závisí naše přežití, [ale] prostě nejde o dostatečně financovanou prioritu,“ dodává. „Naše planeta potřebuje urgentní, celosvětovou akci, vedenou daty z červeného seznamu, aby se zajistilo přežití druhů i naše vlastní udržitelná budoucnost.“

(Lidstvo se množí, planeta umírá)

Šest nejběžnějších druhů jasanů v Severní Americe představuje devět miliard stromů. Na červeném seznamu se objevily poprvé. Pět z nich bylo zhodnoceno do rizikové kategorie kriticky ohrožených druhů. Jsou ničeny rychle se šířícím krascem Agrilus planipennis, který se v 90. letech objevil v Michiganu v napadených transportních paletách z Asie.

Tento brouk již zabil desítky milionů stromů a během pouhých šesti let dokáže vyhubit celý les. Klimatická změna mu pomáhá v invazi do nových oblastí, které na něj dříve byly příliš chladné. Jedním z dotčených druhů, kdysi bohatý jasan americký, je jeden z nejcennějších zdrojů dřeva v Severní Americe – využívá se na výrobu nábytku, basebalových pálek a hokejek.

Jasany jsou klíčovou složkou severoamerických lesů. Poskytují domov a potravu ptákům, veverkám i důležitým opylovačům, jako jsou motýli a můry. „Jejich pokles, který s největší pravděpodobností ovlivní více než 80 % stromů, dramaticky změní složení divokých i městských lesů,“ uvádí Murphy Westwood, člen Celosvětové komise specializované na stromy při IUCN, který hodnocení vedl. V květnu 2016 byly ve 24 státech USA vypuštěny miliony drobných parazitických vosiček, které měly s broukem bojovat.

Pět druhů afrických antilop, o kterých se dříve myslelo, že jsou v bezpečí, dramaticky mizí. Týká se to i největší antilopy na světě, antilopy Derbyho. Ta je nyní hodnocena jako zranitelná. Zbývá jich méně než 14 tisíc.

4048.jpg

„Antilopy mizí kvůli rostoucí lidské populaci, kvůli přeměně půdy na zemědělskou, neudržitelnému lovu divokých zvířat, rozšiřování lidských sídel, těžbě zdrojů a výstavbě nových silnic,“ uvedl David Mallon, člen Komise pro přežití antilop při IUCN.

I když na nový červený seznam bylo přidáno více než 150 ohrožených druhů, vyhlídky jiných se zlepšily. Nová data ohledně irbisů z vysokých hor střední Asie druh přesouvají z kategorie ohrožených druhů do kategorie zranitelných.

(Zachraňujeme to, co milujeme)

„Aby byli považování za ‘ohrožené’, musí na světě být méně než 2500 dospělých irbisů a musí zažívat vysokou míru poklesu populace. Ale obojí je v tuto chvíli nepravděpodobné, což je dobrá zpráva,“ uvedl Tom McCarthy ze záchovné organizace Panthera a člen hodnotícího týmu IUCN. „Ale neznamená to, že jsou za vodou nebo že je na místě slavit. Tento druh stále čelí „vysokému riziku vyhynutí v přírodě“ a jeho populace pravděpodobně stále klesá – jen ne v takové míře, jak jsme si dříve mysleli.“

Kaloň rodriguezský žijící na mauricijském ostrově Rodrigues také změnil kategorii, z kriticky ohroženého na ohroženého. Zlepšení jeho stavu přišlo díky programům zalesňování, lepší legální ochraně a omezení lovu.

Netopýr Murrayův z australského Vánočního ostrova je dnes považován za vyhynulého.

Ale netopýr Murrayův, který se nacházel jen na australském Vánočním ostrově, byl prohlášen za vyhynulého. V srpnu 2009 zbýval již jen poslední jedinec, který na konci měsíce zmizel bez jakýchkoliv známek, navzdory extenzivnímu průzkumu. Příčina jeho vyhynutí není jasná, ale zřejmě jde o kombinaci predace zavlečenými potkany a kočkami a dopadů superkolonií šílených žlutých mravenců na hmyz, kterým se netopýr živil.

Červený seznam IUCN nyní obsahuje 87967 druhů, z nichž je 25,062 ohroženo.

Převzato z The Guardian