Kosatky se dokážou naučit „delfínsky“

Kosatky jsou známé svými strašidelnými písněmi, které sestávají ze složitých hvizdů a klikotů, ale podle vědců se navíc dokážou naučit „delfínsky“.

Většina zvířat komunikuje pomocí vrozených zvuků – psy štěkají, krocani hudrují. Ale některé druhy, například lidé, dovedou nové zvuky imitovat a naučit se je správně používat ve společenských situacích. Tato dovednost, zvaná vokální učení, je jedním ze základů jazyka.

Vokální učení najdeme u netopýrů, některých ptáků a kytovců – skupiny, která zahrnuje velryby, delfíny a sviňuchy. Vědci zkoumající ptáky identifikovali specifické nervové dráhy, které hrají roli v učení ptačího zpěvu, ale jazykové učení u velkých mořských zvířat je podle nich mnohem složitější.

(Tilikum a Granny: Dvě ztracené kosatky, dva rozdílné životy)

Vědci dnes již mají důkazy o tom, že se kosatky (Orcinus orca) dovedou naučit vokalizaci jiných druhů. Studie uvádí, že pokud se kosatky ve vodních zařízeních socializují s delfíny skákavými, změní repertoár zvuků, které vydávají, aby se podobaly těm, které vydávají jejich sociální partneři.

Jak kosatky mluví

Vokalizace kosatek zahrnuje klikoty, hvizdy a pravidelná zvolání, která znějí jako krátké výbuchy zvuku následované tichem. Nicméně vzorce trvání, výšky a taktu se liší stádo od stádo, což naznačuje, že každá velrybí skupina má svůj jedinečný dialekt.

„Po dlouhou dobu se věřilo, že se kosatky naučí svůj dialekt, ale nestačí říct, že každá z nich má jiný dialekt, a proto se učí,“ uvedla v prohlášení výzkumnice Ann Bowles. „Je třeba najít další důkazy, abychom dokázali říct, jak dobře se učí a v jakém kontextu jim to jde nejlépe.“

Výzkumníci na experiment našli dokonalou bytost. Delfín skákavý vydává podobné zvuky jako kosatky, liší se jen proporcemi. Delfíni například vydávají více klikotu a hvizdů, kdežto kosatky vytváří více pravidelných zvolání.

„Naskytla se nám dokonalá příležitost, protože v minulosti byly některé kosatky drženy spolu s delfíny,“ uvedla Bowles. Kosatky jsou největším zástupcem čeledi delfínovitých.

Spolu se svým týmem posbírala zvukové záznamy tří kosatek, které byly po několik let umístěny ve stejné nádrži jako delfíni, a porovnala je se zvuky sesbíranými od sedmi kosatek a kontrolní skupiny delfínů, kteří žili bez jedinců jiného druhu.

(Rodina kosatek pomáhá postiženému členovi – dokazuje, že tato nádherná zvířata patří do divočiny)

Kosatky v podstatě reagovaly s delfíny, kteří používají vyšší frekvenci klikotů a hvizdů a nižší frekvenci volání než kosatky.

Výzkumníci zjistili, že se kosatky navíc dokážou naučit úplně nové zvuky. Jedna kosatka žijící spolu s delfínem se naučila vydávat sekvenci cvrlikání, kterou ošetřovatel delfíny naučil před tím, než kosatka dorazila.

Kosatko-delfíní jazyk

Výzkumníci uvádí, že vokální učení kosatek nemusí nutně znamenat, že se kosatky dorozumívají podobným jazykem jako lidé. Ale jejich dovednost naznačuje vysokou úroveň neurální plasticity, což znamená, že se jejich mozkové okruhy mohou měnit, aby vstřebaly nové informace.

(Hladomor lososů žene známý klan kosatek k vyhynutí)

„Zdá se, že kosatky jsou velice motivované, aby se sladily s rysy svých sociálních partnerů,“ uvádí Bowles. Možná jim vokální imitace pomáhá interagovat mezi kytovci, i když si vědci nejsou jisti, zda toto chování má nějaký adaptivní význam, dodává.

Studium vokálních vzorců kytovců vědcům pomáhá získávat informace o těchto ohrožených druzích. Zatímco se jejich habitaty zmenšují kvůli lidským aktivitám, kosatky i delfíni spolu soupeří o zdroj potravy. Navíc jim hrozí zamotání do sítí, srážky s plavidly a onemocnění ze znečištění a úniků ropy.

(Britská kosatka zemřela s extrémními hodnotami toxických látek v těle)

Tato mořská zvířata jsou ve výhodě, pokud jsou společenská pouta svázána s naučenou vokalizací jiných druhů, říkají výzkumníci. Takové pouto by mohlo zvířatům pomoci přežít v rozličných teritoriích a společenských skupinách, dodávají.

„Je důležité pochopit, jak vokální vzorce získávají a do jaké míry je dokážou změnit, protože velké množství různých populací kytovců se nyní nachází na poklesu populační křivky,“ udává Bowles. „A pokud zmizí kosatky, můžeme očekávat, že půjdou i další malé druhy velryb.“

Převzato z Live Science