Poslední kosatka narozená v zábavním parku SeaWorld po třech měsících zemřela

19. dubna 2017 zábavní park SeaWorld San Antonio oznámil narození dalšího mláděte kosatky Takary, holčičky, která dostala jméno Kyara. O tři měsíce později je Kyara mrtvá.

(V SeaWorld se narodila poslední kosatka v zajetí)

Vzhledem k tomu, že SeaWorld byl nucen ukončit svůj chovný program, stala se Kyara poslední kosatkou, která se v parku narodila. Příčina jejího úmrtí, uvedeného pod 24. červencem 2017, nebyla zatím určena. SeaWorld uvedl, že byla léčena kvůli infekci, nejpravděpodobněji šlo o zápal plic, který se změnil ve smrtelnou nemoc.

(Zemřel Tilikum, nejslavnější kosatka SeaWorld)

Podle Veterinárního manuálu farmaceutické společnost Merck „…je hlavní příčinou smrti mořských savců v zajetí (kromě ledních medvědů) zápal plic. Většina případů zápalu plic u mořských savců je způsobena bakteriemi, které se rozvinuly u suchozemských druhů. Zápal plic může být považován za důsledek špatné péče, i když mortalita spojená se zápalem plic je u zvířat v zajetí běžná i při řádné péči.“

SeaWorld screen capture
Screenshot odpovědi parku SeaWorld je v rozporu s veterinárními stanovisky – Je příčinou život v zajetí? Ne, zápal plic u Kyary byl identifikován jako jedna z nejběžnějších příčin mortality a onemocnění u velryb a delfínů, v přírodě i zoologických zařízeních.

*Zdroj: SeaWorld cares, 7/24/17

Kyara nebyla jedinou kosatkou, která zápasila s nemocí. Návštěvník parku SeaWorld San Diego minulý měsíc zdokumentoval podávání léků její babičce Kasatce, matriarše zdejšího stáda. V srpnu 2016 SeaWorld zveřejnil informace, že Kasatka trpí bakteriální plicní infekcí. Park oznámil, že její chronické zdravotní problémy si začínají vybírat svou daň. V prohlášení uvedli, že kvůli oslabenému imunitnímu systému je pro Kasatku „stále těžší s nemocí bojovat“ .

(Od únosu Lolity uplynulo 46 let)

Kasatka receiving the medicated fish. Image: Copyright Elizabeth
Kasatka při podávání léků.

Po letech vydělávání na zajatcích pro „zábavu“ je na čase, aby SeaWorld dal přednost etice před penězi. Navzdory nedávným změnám ohledně vystupování a množení kosatek se pro kosatky, které již v nádržích jsou, nic nemění. Žádné z nich se nedostane řádného „důchodu“, ani pro ně nebude vystavěn pobřežní azyl.

Wild orca mom and baby, California
Tohle zajaté kosatky nikdy nezažijí. Matka s mládětem v oceánu.

Převzato z The Dolphin Project