Výzva poslancům: Zakažte kožešinové farmy!

Vážení páni poslanci a paní poslankyně,

obracíme se na vás s prosbou, abyste ve třetím čtení dne 7. června 2017 hlasovali pro zákaz kožešinových farem a proti pozměňovacím návrhům, které by zákaz odložily na rok 2023, nebo by z něj dokonce povolily výjimky (certifikát WelFur).

Žijeme ve 21. století, kdy jsou pravé kožichy pouhým přežitkem. Tzv. kožešinová zvířata musí celý život neskutečně trpět v malé kleci, kde jim propadávají packy a ošklivě se zraňují, kálí pod sebe, prochází se stereotypně sem a tam a nakonec je usmrtí buď plynem, nebo elektrickými šoky, které jsou vedeny do konečníku a tlamy, aby se jejich kožešina nepoškodila. To všechno jen proto, aby si lidé, co už nevědí, kam strčit peníze, a myslí si, že kožešina je něco nóbl, mohli dát norečka kolem krku, či si z mnoha zabitých zvířat koupit celý kabát. (Na jeden delší kožich je nutno zabít buď 120 činčil, 60-80 norků, 10 jezevců, 14 vyder, 10 bobrů, 120 hranostajů, nebo 15-20 lišek.) Tito lidé většinou nemají ani tušení, jak byl jejich kabát „vyroben“ a spoustu z nich to ani nezajímá. V České republice funguje aktuálně 9 farem, na kterých je ročně usmrceno zhruba 20 000 lišek a norků.

Na konci března tohoto roku zveřejnil spolek OBRAZ – Obránci zvířat kruté záběry z kožešinových farem v Bruzovicích a Vítějevsi. Tyto záběry byly majiteli farem potvrzeny. Česká televize je odvysílala dne 26. března 2017 a po nich mnoho poslanců najednou změnilo svůj názor. Dokonce i některé poslance podnikatelských projektů uvnitř sněmovny tyto záběry pobouřily. „Musím se přiznat, toto jsem nikdy neviděla a toto bych nikdy nedovolila,“ zněla první reakce poslankyně Olgy Havlové (Úsvit-NK). „Ano, to je způsob zabíjení, který samozřejmě já neschvaluju,“ reagovala vzápětí na video s usmrcením lišky elektrickým proudem poslankyně Marie Pěnčíková (KSČM). Každá taková kožešinová farma je Osvětimí pro nevinná zvířata. Narodí se jen pro to, aby je člověk zneužíval a nakonec zabil.

Klecový chov je podle vědce Karla Janka z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV problém. „Norkové i lišky jsou inteligentní zvířata, která mají své etologické potřeby (způsoby chování). Norek je samotářský a přirozeně se sdružuje jen v době páření. V klecích je přitom vystaven sociálnímu kontaktu neustále. Představte si, co by udělalo s vámi být nepřetržitě týdny a měsíce v jedné malé místnosti s dalšími lidmi. Je to pro ně velký zdroj stresu,“ vysvětluje. A i kdyby byla tato zvířata chována venku, není snad lepší se na ně dívat ve volné přírodě, než zaplatit jejich smrt?

15. května se začal konat projekt spolku OBRAZ, který se nazývá Měsíc v kleci a ve kterém dobrovolníci stráví 12 hodin v drátěné kleci, uzpůsobené pro člověka tak, že její velikost při přepočtu na člověka odpovídá typické kleci pro lišku na kožešinové farmě. Tento projekt má veliký ohlas a zúčastnění lidé tím ukazují své odhodlání, že za zvířata nepřestanou bojovat. Jsou v kleci celých 12 hodin za jakýchkoliv podmínek a doufají, že obměkčí srdce poslanců, aby hlasovali pro zákaz kožešinových farem. Dobrovolníci vědí, že po dvanácti hodinách z klece odejdou, ale jakou naději mají zvířata? Do klece se nechal zavřít i herec Pavel Liška a i herečce Evě Holubové se tento projekt zalíbil. Dle dubnového průzkumu agentury Focus podporuje zákaz kožešinových farem 83 % občanů České republiky. Není to však jen široká veřejnost, která tak činí, 42 biologů z českých univerzit, vědeckých pracovišť a zoologických zahrad také podpořilo zákaz otevřeným dopisem.

Někteří lidé argumentují tím, že dokud je poptávka, mělo by se chovatelům „kožešinových“ zvířat umožnit, aby mohli konat svou práci, ale to je zcela zcestné, protože to samé bychom přece mohli říct i o dětské pornografii. Podnikat není žádné absolutní právo a to, že legislativa něco takového zatím povoluje, neznamená, že je to správně. Dřív bylo normální mít otroka, ale lidé se bohudík vyvíjí a tím se mění i jejich chování a etický přístup k jiným bytostem.  Zvířata jsou na světě ze svých vlastních důvodů, nebyla stvořena pro lidi, stejně jako černí nebyli stvořeni pro bílé a ženy pro muže.

Vyzýváme vás proto, abyste vzali spravedlnost do svých rukou a hlasovali pro správnou věc. Nenechte se prosím zviklat tvrzením farmářů, že je to jejich obživa a je to zruinuje. Podle předběžných odhadů firmy Ernst & Young by stát chovatelům zaplatil jednotky milionů korun. „Tato částka se skládá z jednorázového finančního příspěvku majitelům kožešinových farem a z újmy způsobené ztrátou daňových výnosů. Dále z nákladů na odstupné pro lidi, kteří přijdou o práci,“ uvádí studie. „V případě zákazu přijde o práci maximálně dvacet lidí,“ dodává jedna z předkladatelek zákazu končící senátorka Ivana Cabrnochová. Jak dodává, návrh počítá s kompenzacemi pro zasažené podnikatele. Navíc vzhledem k přechodnému období do konce roku 2018 jim dává i dostatečný čas na to, aby se přeorientovali na jinou činnost. Kde je tedy problém?

Tyto farmy byly postaveny mimo zákon již v deseti evropských zemích a nedávno se přidalo i Německo. I vy můžete být součástí této velké změny, která ukáže, jak moc „lidští“ dokážeme být. A pokud stále ještě váháte, vězte, že mnoho lidí se při volbách bude dívat právě na to, jestli jste hlasovali pro nebo proti zákazu kožešinových farem v České republice.

Apelujeme na vás tedy, abyste podpořili zákaz kožešinových farem s co nejbližší platností (bez odkladu na rok 2023, což by znamenalo smrt nejméně dalších osmdesáti tisíc norků) a bez možnosti výjimek, protože žádná klec nikdy pro zvíře nebude komfortní a žádná smrt není omluvitelná.

Děkujeme za váš hlas.

Advertisements