Dodavatelé Burger Kingu využívají suroviny z odlesněných půd

Aktivistická skupina Mighty Earth uvádí, že letecké a satelitní záznamy a polní průzkum ukazují, že zemědělci vypálili lesy pro dodavatele fastfoodového řetězce.

Nová zpráva uvádí, že hamburgerový řetězec Burger King kupuje krmivo produkované na sójových plantážích, které byly vytvořeny vypálením tropických lesů v Brazílii a Bolívii.
Zmizením zhruba 700 tisíc hektarů lesní půdy mezi roky 2011 a 2015 byli zasaženi jaguáři, mravenečníci a lenochodi.
Aktivistická skupina Mighty Earth uvádí, že důkazy získané z dronů, satelitních záběrů a polního průzkumu ukazují systematický vzorec žďáření.

4500

Místní zemědělci k němu přistoupili, aby mohli pěstovat sóju pro dodavatele Burger Kingu, společnosti Cargill a Bunge. Jde o jediné dva zemědělské subjekty, které v této oblasti operují.
Glenn Hurowitz, CEO Mighty Earth uvedl: „Propojení jsou poměrně jasná. Bunge a Cargill zásobují Burger King a další velké prodejce masa obilovinami. Společnosti McDonald’s, Subway a KFC nejsou dokonalé, ale dělají mnohem víc, aby lesy ochránily. Pokud Burger King okamžitě neodpoví lidem, kteří chtějí vědět, odkud jejich jídlo pochází, pak by lidé měli nakupovat jinde.“
Ničení tropických lesů a savan, na které zpráva odkazuje, je soustředěno v nížinných lesích Bolívie a v brazilském Cerrado, kde tempo odlesňování v tuto chvíli začíná převyšovat Amazonii.
Jeden z dodavatelů Burger Kingu nakupuje sóju od společnosti Bunge. Ta podle dat o zboží Stockholm Enterprise Institute pochází z brazilského Cerrado.
Cargill také financoval každoroční sjezd Burger Kingu v roce 2015 a v roce 2014 daroval pěticifernou částku do jeho McLamorovy nadace.
Minulý rok bylo jen v Brauílii odlesněny téměř 2 miliony hektarů – v roce 2015 šlo o 1,5 milionu – zatímco v Bolívii bylo vysekáno odhadem 865000 hektarů lesa – pro srovnání, na počátku tisíciletí šlo o 667000 ročně.
Ne každá holoseč lesa je spojena s produkcí sóji, ale Mighty Earth uvádí, že potravinové společnosti se nesnaží dostatečně, aby bránily odlesňování v oblastech, v kterých operují, a nabízejí finanční stimuly, které tento proces v první řadě spouští.

4566.jpg

Burger King, který patří brazilské investiční firmě 3G Capital, se o podrobnosti o svých dodavatelích nedělí, ale odmítl vyloučit, že by kupoval výrobky produkované na odlesněné půdě.
Sharon Smith, vedoucí tropických lesů ve Svazu znepokojených vědců, prohlásil: „Burger King je jednou z největších potravinových společností světa, ale pravidelně se umisťuje na posledním místě, pokud jde o směrnice na ochranu životního prostředí. Tento fastfoodový obr musí následovat své konkurenty, třeba McDonald’s, a vyžadovat, aby jeho dodavatelé v rámci svých obchodních modelů neničili tropické lesy.“
Fastfoodový obr, který provozuje alespoň jeden společný podnik se společností Cargill, se odmítl vyjádřit.

V písemném prohlášení Cargill zdůraznil svůj závazek snížit množství případů odlesňování ve svém dodavatelském řetězci na polovinu do roku 2020 a do roku 2030 je ukončit zcela.

Prohlášení zaslané redakci Guardianu uvádí: „V Brazílii jsme byli svědky velkého pokroku, když jsme se spojili, abychom advance the soy moratorium in the Amazon for more than a decade. Dnes pracujeme s více než 15 tisíci sójovými farmáři a spolupracujeme s úřady, neziskovými organizacemi a partnery na tom, abychom zavedli Brazilská lesní kodex a rozšířili ochranu lesů.“
Aktivisté odporují s tím, že Cargill odmítl rozšířit moratorium na sóju za Amazonii, kdy jeho obchodní asociace uváděla nedostatek „krizové situace“.
Bunge uvedl, že zpráva vytváří zavádějící souvztažnost mezi přítomností společnosti v brazislkém Cerrado a konečnými údaji o odlesňování v oblasti. „Jsou důležité dvě skutečnosti,“ uvádí. „První, Většina změny využití půdy není přímo spojena s plodinami, které Bunge kupuje. Podle Global Forest Watch sója pokrývá 25 % půdy vysekané od roku 2011 v oblasti Matopiba, kde je nedávné odlesňování nejrozšířenější. Druhá, náš tržní podíl na obcích, kde provozujeme sila v oblasti, je pouhých 20 %.“
Více než polovina přirozené vegetace v Cerrado byla již vysekána. U Amazonie jde o 25 %.
Investoři představující aktiva v hodnotě 617 bilionů dolarů zaslali v úterý společnostem Cargill, Bunge a několika dalším burgerovým řetězcům dopis, ve kterém „požadují, aby společnosti potvrdily a rozšířily závazky nulového odlesňování v Latinské Americe“.

Upraveno z The Guardian