Kdybyste byli slonem …

… svět by byl jasnějším, voňavějším, hlasitějším místem – a vy byste byli lepší, moudřejší, laskavější osobou. Autor Being a Beast vysvětluje vše Kdybyste byli slonem žijícím v divočině v západním městě, byli byste zmatení a znechucení. Z obličeje by se vám houpala jedna ruka s dvěma prsty – ruka stejně citlivá jako zduřelé genitálie, ale s kterou byste mohli rozbít zeď nebo zvednout třešni. Tou rukou byste zkoumali ústa svých přátel, jen tak, z přátelství. Tou rukou byste cítili vodu na kilometry daleko i květiny u vašich nohou. Všechno byste to probírali, třídili.

Kategorie 1: bezprostřední nebezpečí.

Kategorie 2: potenciální hrozba.

Kategorie 3: jídlo a voda.

Kategorie 4: předpovědi počasí – kratkodobé i dlouhodobé.

Kategorie 5: potěšení.

Hudrování z náklaďáků a aut by třáslo toxickou zemí, lechtalo lamelová tělíska ve vašich nohách a odráželo se ve vašich kostech. Slyšeli byste svýma nohama a vaše stehenní kosti by byly jako mikrofony. Při chůzi 10 kilometrů za snídaní byste si povídali s přáteli v 10 oktávách. Nedaleký člověk by bušil jako bodhran, zatímco by se podzvukové vlny odrážely od jeho hrudníku.

(Proč sloni hledají útočiště v Botswaně)

I kdyby se vlnilo trávou a nebylo pokryto betonem a psími výkaly, město by pro vás bylo příliš, příliš malé. Obchvaty by vás stahovaly jako korzet. Venku byste cítili šťavnatá pole a tesknili byste. Ale snažili byste mít co nejvíc z toho, co máte. Následovali byste labyrint starých cest, spoléhajíc na moudrost dávno mrtvých slonů, která byla nyní předána vaší matriarše. Měli byste nejšťastnější druh politického systému, vedený starými ženami, zvolených kvůli jejich znalostem o světu a jejich úsudku, nezaujaté v hierarchii a snažící se o největší dobro pro největší počet.

Není zde místo pro infantilní falocentrický Nietzscheanism, který ničí moderní lidskou kulturu. Pokud byste byli chlapec, byli byste na okraji, pohybujíc se mezi rodinnými skupinami (ale bez možnosti je narušit), nebo byste se toulali se svými nezadanými přáteli v neuklizených sloních garsonkách (i když obvykle by vaše chování bylo jemnější, družnější a zdvořilejší než soužití lidských samců). Vaší funkcí by bylo oplodnit a to je vše. Vládnutí by bylo záležitostí žen.

„Slyšeli byste svýma nohama a vaše stehenní kosti by byly jako mikrofony.“

Byli byste komunitární. Vztahy by byly vším. Ne, že byste nepřežili o samotě. I když být členem komunity je pro přežití výhodnější, tak jako lidé žijí déle, pokud jsou zapojeni v kostele, mešitě nebo bowlingovém klubu. Ano, na určité úrovni může být váš altruismus recipročním, kde když mi podrbeš záda, já podrbu tvoje, či příbuzenskou volbou, kde jste jakýmsi způsobem přesvědčeni obětovat se, pokud vaše smrt či nevýhoda uchová gen v dostatečně blízkém příbuzném. Ale na mnohem jasnější a důležitější úrovni byste dávali přednost vztahům – radostně byste sdíleli povinnosti, které přichází s komunitou – protože vás to činí šťastnými.

Proč sloni vyhledávají ostatní slony? Ne primárně kvůli sexu, či dalšímu arzenálu receptorů na vyčmuchání pytláků, nebo proto, že předpokládají, že ostatní najdou zvláště výživné jídlo, ale protože mají ostatní slony rádi. To by nás nemělo nijak zvlášť překvapovat. Přesto by mnoho lidí bylo překvapeno. To ukazuje, jak hluboce jsme propadli antropocentrické lži, že jen lidé mají rozum a skutečné pocity. Tato lež je nejvyšším bodem vědeckého fundamentalismu. Naštěstí se stává zastaralou, ale po roky paralyzovala studium chování jiných zvířat.

Jako slon byste měli rozum. Byli byste, beze vší pochybnosti, vědomí. Všechny důkazy se shodnou. Žádný – absolutně žádný – neodporuje. Měli byste smysl sebe sama odlišující vás od jiných věcí. Pokud byste se opovržlivě podívali na lidi a přemýšleli, proč její očividně kontaminované jídlo, proč se rozhodují pro život ve smutku a samotě, či proč plýtvají energií na zbytečnou agresi a úzkost, šlo by o vaše opovržení, ne o obecné sloní opovržení či o reflexivní opovržení, které by obešlo vaši mozkovou kůru, ani o opovržení vaší sestry. Dívali byste se vy a věděli byste, že jste to vy.

(5 důvodů, proč sloni nepatří do zajetí)

Americký ekolog Carl Safina tvrdí, že slon X dokáže pochopit vztah, který má slon Y se slonem Z – ať už jde o příbuzenství či prosté přátelství. Jen se nad tím zamyslete. Zamyslete se nad tím, co to znamená pro vědomí X o sobě samém; pro schopnost X přemýšlet jako někdo jiný a pro způsob, jakým si X musí vyložit koncept vztahu třetí strany. Možná si sloni svět vysvětlují tím, že formulují, hodnotí a vybírají tvrzení – schopnost, kterou jsme považovali za jedinečně naši.

Měli byste smysl sebe sama odlišující vás od jiných věcí.
Měli byste smysl sebe sama odlišující vás od jiných věcí.

To bude pro většinu příliš. Vskutku, je chybou předpokládat, že abyste měli rozum, musíte mít mysl podobnou té lidské. Tak jen řekněme, že podle důkazů není očividně směšné vybídnout vás, člověka, abyste si představil, že jste slon. Pro to, co zní jako žertovný, dojímavý literární prostředek, existuje biologické odůvodnění. Vy i slon máte rozum, vytepaný ze stejného materiálu. A vaše mysli se se světem spojují pomocí stejných prostředků. Váš neurologický hardware se liší jen ve své citlivosti: sodík a draslík se valí stejnými molekulárními branami, když vy i slon šlápnete na hřebík; stejné starobylé hormony zprostředkovávají potěšení, vztek i stres. „Když nás bodneš,“ ptají se sloni (pomocí chromatického orchestru zvuků a více než stovky pohybů těla), „copak nekrvácíme?“

A vskutku krvácejí.

Když spánkové žlázy u jejich očí tečou za okolností, které by, pro nás, byly emocionální, pláčou. Když truchlící sloní matka nosí své mrtvé dítě na svých klech, či se po týdny smutně táhne za svým stádem s hlavou svěšenou, truchlí. Když sloni po hodiny sedí okolo těla mrtvého slona, oplakávají. Když zakryjí sloní tělo půdou či vegetací, či přesunou sloní kosti, jsou uctiví. Když zakryjí mrtvého člověka nebo okolo zraněného člověka postaví ochrannou zeď z klacků, prokazují empatické uznání jejich spojeného osudu, kterému bychom se měli učit všichni. To jsou, drazí redukcionisté, jak byste řekli, nejskoupější hypotézy.

Cítili byste vodu na kilometry daleko i květiny u vašich nohou."

Pokud sloni mají mysl a mysl (jak se zdá) se může rozpínat až za mozky, v kterých konvenčně předpokládáme, že je umístěna, očekávali bychom, že se naladí na vzdálené slony, a možná i do myslí jiných druhů. Dokonce existují určité vyzývavé náznaky, že to dovedou. Pečovatel v keňském sloním azylu Safinovi řekl, že zdejší sloni věděli, na vzdálenost mimo dosah běžných smyslů, že se blíží jiní sloni – tak Kalahari bushmen vědí, na 50 mil, co lovci zabili a kdy se vrátí.

Když zemřel zaklínač slonů Lawrence Anthony, dvě skupiny slonů, které zachránil, přišly k jeho domu dva za sebou jdoucí dny. Nenavštívili ho rok.

Možná, že jedním z důvodů, proč tak horlivě odmítáme mysl, vědomí a osobnost nelidským bytostem, je, že pokud by byli osobami, jsou rozpačitě lepšími osobnostmi než my.

Tvoří lepší komunity.

Žijí v míru se sebou a na rozdíl od nás nejsou aktivně psychopatičtí vůči jiným druhům.

Vědí, a berou v úvahu, mnohem více informací o přirozeném světě než my.

Zpět k šamanské fantazii: jste městským slonem. Budete město obývat mnohem intenzivněji a satisfactorily než většina jeho lidských obyvatel. Všechny vaše smysly poběží naplno. Nebudete, jako většina žalostně necitlivých lidí, používat jen své oči a pak překládat zrakové obrazy do sebereferenčních abstrakcí s jen povrchním a dysfunkčním vztahem ke skutečnému světu. Budete mnohem místnější než jakýkoliv cockney, New Yorker či Madrileño, přestože domovem nazýváte domovem Afriku. Budete město znát lépe než jakýkoliv zeměpisec, historik, zoolog, botanik, policista či milenec.

Tím, že se pokusíte stát slonem, se můžete stát lépe prosperujícím člověkem.

Buďte však opatrní. Pravděpodobně skončíte mrtví, protože někdo bude chtít vaše zuby.

Charles Foster členem Green Templeton College, University of Oxford a autorem Being a Beast. Některé ze spekulací, které uvádí v tomto článku jsou založeny na tradičních příbězích o slonech zaznamenaných v Beyond Words: What Animals Think and Feel Carla Safiny.

Převzato z The Guardian