10 nejohroženějších druhů – #9 Jespák dlouhokřídlý

Od tučňáků v Antarktidě přes motýly ve Španělsku po hlodavce a korály Velkého bariérového útesu. Jak se svět ohřívá, druhy mizí. Kterých deset druhů je klimatickou změnou ohroženo nejvíce?

3b2fbbe2_0026

Jespák dlouhokřídlý (Calidris bairdii) zřejmě v dohledné doby nevyhyne. Na Červeném seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody je stále uváděn jako druh „málo dotčený“. Ale výzvu, jakou představuje pro tohoto malého elegantního malého brodivého ptáka klimatická změna, zažívá i mnoho jiných druhů: jde o problém fenologie a synchronicity. Fenologie, studie načasování přírodních událostí ve vztahu k počasí a klimatu, je stále více složitá a důležitá v éře rapidní klimatické změny. Změny ve fenologii mohou být pozitivním znakem, který ukazuje, že se druhy přizpůsobují klimatickým podmínkám a že migrují dříve, kvetou dříve, nebo mají potomky dříve na jaře, aby se trefili do období zásob jídla, které se s ročními obdobími mění.

090211

Ale mnoho druhů má problémy přizpůsobit se dostatečně rychle. Vzrůstající teploty ve vysoké Arktidě vybízí pobřežní ptáky jako jespák dlouhokřídlý k množení dříve v sezóně. To znamená, že se objevuje více ptáčat před vrcholem hojnosti hmyzu, kterým se živí. K podobné nerovnováze mezi narozením ptáčat a vrcholem potravinových zásob dochází třeba i u evropského lejska černohlavého v Nizozemí.

Upraveno z The Guardian