Cvrkot cvrčků se může stát minulostí

První detailní vyhodnocení stavu evropských cvrčků a kobylek zjistilo, že více než čtvrtina druhů čelí vyhynutí.

Podle Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) je skupina hmyzu ohrožena nejvíce ze všech, které byly v Evropě zatím hodnoceny.

V Evropě najdeme více než 1000 druhů kobylek a cvrčků. IUCN uvádí, že pokud ihned nezasáhneme, stanou se minulostí.

Cvrčci a kobylky – skupina známá jako Orthoptera – žijí na loukách. Jsou důležitým zdrojem potravy pro ptáky a plazi a pokles jejich počtu by mohl ovlivnit celé ekosystémy. O svůj habitat přicházejí kvůli požárům, intenzivnímu zemědělství a rozvoji turismu.

Jean-Christophe Vié, zástupce ředitele pro Program světových druhů v IUCN, prohlásil, že je potřeba udělat víc na ochranu a obnovu jejich habitatů. Jinak nebude možné tyto druhy před vyhynutím zachránit. Dá se to provést udržitelným řízením luk pomocí tradičních zemědělských praktik, například,“ říká Vié. Pokud nezačneme hned jednat, cvrkot cvrčků na evropských loukách by se brzy mohlo stát minulostí.“

(Sladký emocionální život čmeláků)

Hodnocení se odehrávalo více než dva roky a zúčastnilo se ho více než 150 vědců. Vedoucím autorem je Axel Hochkirch, předseda podkomise pro ochranu bezobratlých IUCN. Pokud přijdeme o kobylky a další Orthoptera, jako jsou cvrčci a kobylky, přijdeme o diverzitu,“ uvedl. „Jsou velmi dobrým indikátorem biodvierzity v otevřených ekosystémech.“

Odborníci se zvláště bojí o druhy, které obývají jen malé oblasti, jako je Prionotropis hystrix rhodanica, která žije jen na planině Crau na jihu Francie. Některé populace mizí i kvůli požárům, zvláště v Řecku a na Kanárských ostrovech. Výsledky z Červeného seznamu IUCN jsou velice znepokojující,“ uvedl Luc Bas, ředitel Evropské regionální kanceláře IUCN.

Zpráva doporučuje ustanovení monitorovacího programu po celé Evropě, aby bylo možné získat informace o populačních trendech.

Převzato z BBC