Pytláci zabili dva nosorožce v jihoafrickém sirotčinci Thula Thula

Během brutálního útoku v jihoafrickém sirotčinci pro zvířata zabili pytláci dva nosorožce.

Nosorožcům se jmény Impi a Gugu odřezal gang pytláků rohy poté, co v pondělí v noci zajali zaměstnance Sirotčince pro nosorožce Fundimvelo Thula Thula v KwaZulu-Natal.

Gugu byl okamžitě zabit, ale Impi přežil a musel být ráno kvůli svým zraněním uspán.

(Zemřela Nola – jeden z posledních čtyř tuponosých nosorožců severních)

Během útoku došlo k napadení zaměstnanců azylu.

Jižní Afrika zažívala v první polovině roku 2016 pokles množství případů zabití nosorožců kvůli jejich cenným rohům. čísla poklesly z 796 v roce 2015 na 702.

Snížení však přišlo po několika letech růstu.

„Jde o další fázi? Na to se ptáme?“ uvedla Karel Trendler z Thula Thula ve Facebook Live video. „Objevuje se vzrůstající desensibilizace, dochází k nárůstu násilí pytláctví a znetvořování.“

(Soud s čínskými pašeráky)

Místní média uvádí, že nosorožci měli příští týden podstoupit odstranění rohů právě kvůli jejich ochraně před obchodníky se slonovinou.

Převzato z BBC