Domino efekt – ztráta rostlinných druhů spouští vyhynutí zvířat

Pokud kvůli klimatické změně zmizí rostlinné druhy, může to vést k následné ztrátě rozličných živočišných druhů. Obzvláště ohrožen je hmyz, který je závislý na různých interakcích s určitými rostlinnými partnery. Oproti tomu rostliny budou méně citlivé na zmizení svých živočišných partnerů. To prohlašuje mezinárodní tým vedený vědci ze Senckenbergu. Jejich studie byla nedávno zveřejněně ve vědeckém časopise Nature Communications.

zvonek
Pokles či vyhynutí rostlinných druhů, jako je například zvonek okrouhlolistý, může spustit spoluvyhynutí druhů živočišných.

Jedním z rostlinných druhů, který bude klimatickou změnou ovlivněn negativně, je zvonek. Jde o základní zdroj potravy specializovaného druhu čalounicovití, Chelostoma rapunculi. Tak jako všechny živočišné a rostlinné druhy jsou oba součástí složitých ekologických sítí, v kterých jsou interagující druhy propojeny.

„Lokální vyhynutí zvířat a rostlin může vést k řetězové reakci dalších vyhynutí v těchto sítích,například jako výsledek klimatické změny,“ říká dr. Matthias Chleuning z Výzkumného centra biodiverzity a klimatu v Senckenbergu.

Spolu se svými kolegy vymodelovali zranitelnost více než 700 evropských rostlinných a živočišných druhů vůči budoucí klimatické změně. Úplně poprvé zkombinovali tyto modely s daty o interakci rostlin s jejich živočišnými opylovači a rozprašovači semen. Simulace ukazuje, že počáteční jiskra kaskády vyhynutí jakožto výsledku klimatické změny z největší části pochází od rostlinných druhůa je nepřímo přesunuta na živočišné druhy.

(Lidé ženou evoluci Země. Tvoří a ničí druhy)

Tento domino efekt je obzvlášť hrozbou pro živočišné druhy, které interagují jen s malým počtem rostlinných druhů, protože jsou citlivější na klimatickou změnu než generalisté. „V budoucnu budou tito specialisté tedy čelit dvojité hrozbě. Podle naší analýzy jsou omezeni na úzkou klimatickou niku, a tak budou také v budoucnu přímo ohroženi rostoucími teplotami,“ vysvětluje dr. Christian Hof. „Chelostoma rapunculi je tak kvůli klimatické změně ohrožena přímo a kvůli ztrátě důležitých potravinových rostlin, jako je zvonek, i nepřímo,“ uvádí spoluautor studie dr. Jochen Fründ.

zvonek2
Tento domino efekt je zvláště velkou hrozbou pro živočišné druhy, které interagují jen s malým počtem rostlinných druhů, jako je třeba Chelostoma rapunculi

Naproti tomu výzkumníci odhalili jen malou zpětnou vazbu od zvířat k rostlinám, protože živočišné druhy, které jsou zvláště ovlivněny klimatickou změnou, obvykle interagují jen s malým množstvím rostlinných druhů. „Například zvonek je navštěvován mnoha různými opylovači; proto se dá očekávat, že nebude nijak významně ovlivněna ztrátou několika specializovaných opylovačů,“ dodává Fründ.

Zvířata jako Chelostoma rapunculi by svému osudu mohla uniknout jen, pokud budou schopna v budoucnu přemístit své interakce na nové rostlinné partnery. Zatím však potenciál pro tento druh přeměny není příliš znám. Zvířata, která úzce závisí na určitých rostlinných druzích po celou dobu svého životního cyklu, jsou zvláště ohrožena. Hmyz proto čelí vyšší hrozbě než mnohé ptačí druhy, které bývají flexibilnější ve výběru potravy.

„Naše studie ukazuje, že klimatická změna představuje pro mnohé živočišné druhy nejen přímou hrozbu, ale že i dodatečné nepřímé účinky mohou mít svou roli. Proto může mít klimatická změna negativnější dopad na biologickou diverzitu zvířat, než se dříve předpokládalo,“ říká Schleuning a dodává: „Uvážení biotických interakcí mezi zvířaty a rostlinami je proto důležité pro předpověď dopadů klimatické změny na biodiverzitu.“

Upraveno z phys.org