Hladovějící medvědi v otřesné indonéské zoo

Začátkem ledna se na internetu objevilo děsivé video vyhublých medvědů z indonéské zoo – podle jedné welfare skupiny je tato situace aktuální už poměrně dlouhou dobu, dokonce takto medvědí vypadají už několik měsíců.

Video nahrávka, která se po novém roce podařila nahrát v Zoo Bandung obsahuje záběry z výběhu, kde se pohybuje skupinka  neuvěřitelně vyhublých medvědů. Jejich postavy vypadají spíše jako samotné kostry. U jednoho lze pozorovat známky velkého stresového vypětí ze zajetí– houpání ze strany na stranu.

Vypadá to, že medvědi zoufale prosí návštěvníky zoo o jídlo, navazují oční kontakt s osobou, která drží kameru a dokonce stojí na zadních nohou když prosí o kousek ovoce. Video pořídila indonéská skupina Scorpion Wildlide Trade Monitoring Group, která monitoruje divoká zvířata v zoologických zahradách i v celé zemi. Jeden z členů týmu, který byl přítomný při návštěvě vyhublých medvědů drží v ruce papáju, kterou rozlomil a hodil žadonícím zvířatům.
Podle této skupiny jsou medvědi v této otřesné zoo v takovém hrozivém stavu už několik měsíců. Její členové zveřejnili několik videí během posledního roku, kde byli hladovějící medvědi zachyceni. Dokládají, že vyžadují po zahradě, aby zlepšila přístup ke zvířatům a nebo aby byla zcela zavřena.
V jednom z videí zveřejněného v červnu lze vidět mládě kostnatého medvěda, které se natahuje pro jakékoliv sousto od návštěvníků. Jeho žebra prostupují skrze jeho černý kožich.

„Navzdory naší žádosti směřované k úřadům na pomoc těmto medvědům a dalším zvířatům z této zoo, zdá se, že nikoho tato zvířata nezajímají. Tak je chodíme krmit sami.“

V podobném videu z května děsivě vyhublý medvěd stojí na zadních nohou a prosí turisty o jídlo. V jednu chvíli jde slyšet medvěda, jak smutně pláče, zatímco se kolem výběhu vesele baví návštěvníci.

Podle organizace Scorpion jsou medvědi pod jejich dohledem – žádají dokonce veškeré úřady, aby situaci prošetřily – už déle jak rok. Zákony pro divokou zvěř jsou však v Indonésii natolik nedbalé, že schvalují i černý trh s exotickými zvířaty a tyto otřesné zoologické zahrady, které však kupodivu prosperují.

„Minulý rok jsme podali hlášení o hladovějících medvědech v Zoo Bandung. Jeden z medvědů pojídal své vlastní výkaly. Dostali jsme informaci, že je tento medvěd pod lékařským dohledem, nikdo to však nepotvrdil. Na místo se opakovaně vracíme a situace je stále stejná – medvědi jsou vyhladovělí na kost.“

Nyní se organizace obrací na společnost a doufají, že společný nátlak na zoo pomůže zlepšit otřesné podmínky, ve kterých se zde zvířata nacházejí.

Upraveno z : The Dodo