Poprvé byla zaznamenána konverzace delfínů „jako dvou lidí“

Poprvé byla nahrána konverzace dvou delfínů díky tomu, že vědci vyvinuli podvodní mikrofon, který dokáže rozlišit rozdílné „hlasy“ zvířat.

Výzkumníci po desetiletí vědí, že tito savci mají rozvinutou formu komunikace, při které používají rozlišné mlaskání a hvizdy, které ukazují, že jsou vzrušení, šťastní, vystresovaní či odděleni od skupiny.

Ale nyní vědci ukázali, že delfíni mění hlasitost a frekvenci rytmického mlaskání, aby vytvořili jednotlivá „slova“, která spojují do vět ne nepodobně tomu, jak mluví lidé.

Výzkumníci v Karadag Nature Reserve, ve Feodosiy na Ukrajině, zaznamenali, jak delfíni skákaví, pojmenovaní Yasha a Yana, spolu v nádrži mluví. Zjistili, že každý delfín naslouchá větě složené z rytmů bez přerušování, než sám odpoví.

3-large_transwc_q6o_wkvh9zlqtpecugmtl4wh-qvoa1_nwu5b-emi
Grafika zobrazující konverzaci mezi Yashou a Yanou

Vedoucí výzkumník, dr. Vyacheslav Ryabov, uvedl: „V podstatě se tato výměna podobá konverzaci mezi dvěma lidmi. Každý soubor tvořený delfíny se liší od dalšího svým vzhledem v časové doméně a sadou spektrálních složek ve frekvenční doméně. V tomto ohledu můžeme předpokládat, že každý soubor představuje foném či slovo delfíního mluveného jazyka. Analýza množství souborů zaregistrovaných v našich experimentech ukázala, že se delfíni při produkci vět střídali a nepřerušovali se, což nám dává důvod domnívat se, že každý z delfínů naslouchal souborům toho druhého, než vytvořil své vlastní. Tento jazyk vykazuje všechny rysy přítomné v lidské mluvené řeči. Ukazuje to na vysokou úroveň inteligence a vědomí u delfínů a jejich jazyk může být zdánlivě považován za vysoce rozvinutý mluvený jazyk, podobný tomu lidskému.“

Delfíni měli mozky větší a složitější než lidé po více než 25 milionů let.

Výzkumníci zjistili, že Yasha a Yana dovedli vytvořit věty z až pěti „slov“, ale obsahu vědci stále neporozuměli.

Dr. Ryabov uvedl, že nyní již není pochyb, že delfíni mluví vlastním jazykem, a že je na čase začít studovat, jak komunikovat přímo s nimi.

„Lidé musí podniknout první krok, aby ustanovili vztahy s prvními inteligentními obyvateli planety Země tím, že vytvoří zařízení schopná překonání bariér, které stojí v cestě používání jazyků a v cestě komunikace mezi delfíny a lidmi,“ dodal.

Vědci již vědí, že delfíni používají více než tisíc různých druhů hvizdů v závislosti na společenském kontextu, ale bylo nejasné, zda dokáží komunikovat přímo jeden s druhým, jeden na jednoho.

V roce 2007 identifikovali australští vědci specifické hvizdy, které byly přeloženy jako „Jsem tady, kde jsou všichni“, „Pospěš si“ a „Je tady jídlo“.

Také se předpokládá, že si delfíni vyvinuli druh znakového jazyka, kterým komunikují pomocí ploutví.

Skupina vědců na Floridě na počátku roku ukázala, že komunikace mezi delfíny se zvyšuje, když provádějí složitý úkol – v jednom případě odstranění víka z kanystru – jako by probírali nejlepší řešení.

Captu2re-large_trans++i2ctj82rCJy3QOqq5vOjveBR3j3VHEEN9iWm3OOLHNI.PNG
Soubory tvořené Yanou (šipky dolů) a Yashou (šipky nahoru) během jejich konverzace.

Nový výzkum byl zveřejněn v časopise. Mathematics and Physics.

Převzato z Telegraph