Na litevské kožešinové farmě bylo odhaleno šokující týrání

Nedávná investigace na litevské norčí farmě odhalila závažná porušení environmentálních a welfarových zákonů. Tajné záznamy, které byly v srpnu pořízeny litevským členem Fur Free Alliance, organizací Tušti narvai (Otevřené klece), ukazují těžce zraněná zvířata, mrtvá zvířata spalovaná s odpadky a špatné zacházení s hnojem. Gabrielė Vaitkevičiūtė, vedoucí litevské větve Otevřených klecí, říká:

„Pravděpodobně nejvíc šokující bylo zjištění, že Státní potravinová a veterinární správa nekontroluje farmy tak často, jak uvádí, a že farmáře očividně varuje před každou inspekcí. Mají pravidelně provádět inspekce farem a zajistit, že jsou dodržovány welfarové standardy. Protože to nedělají, není úplně překvapivé, že zraněná zvířata nejsou ošetřována a že zvířata se stereotypním chováním nejsou ošetřena tak, jak přikazuje zákon.“

Na videozáznam se můžete podívat zde:

Farma byla zkontrolována jak oblastní potravinářskou a veterinární správou, tak ministerstvem na ochranu životního prostředí. Ministerstvo potvrdilo, že norčí farma porušuje zákon, kdežto zaměstnanci veterinární správy nebyli vůbec ochotni poskytnout komentář. Gabrielė Vaitkevičiūtė říká:

„Tato farma má více než 30 tisíc norků. Dva úředníci veterinární správy strávili uvnitř méně než 2 hodiny, což znamená, že inspekci každého zvířete mohli věnovat méně než půl vteřiny. Vážně zpochybňujeme kvalitu takové kontroly, především proto, že sledování stereotypního chování zabere více než půl vteřiny a zraněná zvířata se obvykle svá zranění pokouší skrývat. Navíc s jistotou víme, že některé z klecí na farmě měly méně než 30 cm šířky, což je nezákonné, a přeměření dvou hal s těmito klecemi by jim také zabralo více času.“

(17 obchodníků prodává pravou kožešinu jako „falešnou“)

Týrání odhalené tajnou investigací:

Nemocná zvířata nejsou ošetřována.
Na dotaz, co by mělo být provedeno s vážně zraněným zvířetem, bylo zaměstanci odpovězeno, že se s tím nedá nic dělat. Norek za týden zemřel.

Mrtvá zvířata jsou spalována s odpadky.
Za tento přestupek již farma platila pokutu před nějakým časem, ale zdá se, že pokuty nemají žádný účinek. Kožešinoví farmáři vědomě dál porušují zákon.

S hnojem není řádně nakládáno.
Po deštivých dnech tvoří hnůj pod klecemi žumpy. To není povoleno podle dvou rozdílných zákonů, nemluvě o tom, že jde o ideální prostředí pro šíření nemocí.

(Konec týrání zvířat v Söllichau – kožešinová farma ukončila provoz)

Zaměstnanci nejsou kvalifikováni na práci s norky.
Bylo zaznamenáno, jak jeden zaměstnanec bije norka, protože chce vyndat jeho mrtvého společníka z klece. Zaměstnanci nevědí nic o stereotypním chování. Co víc, zdá se, že ani nevědí nebo se nestarají o to, že normy chovu norků vyžadují úpravu podmínek pro zvířata se stereotypním chováním tak, aby se jejich welfare zlepšil.

Norci utíkají z klecí a někdy se dokonce dostanou mimo území farmy.
Kanadský norek je v Litvě invazivním druhem a může představovat hrozbu pro místní ekosystém. Během deseti dnů natáčení jsme zdokumentovali alespoň dva případy, kdy norek unikl z území farmy. Během té doby jich mnohem více uniklo ze svých klecí.

Online petici na zákaz kožešinových farem v Litvě můžete podepsat zde.

Převzato z Fur Free Alliance