Komise pro mořské savce rozhodla, že Lolitina nádrž je nevyhovující

Zvířeckoprávní aktivisté po desetiletí tvrdili, že Lolita, kosatka v mořském parku Miami Seaquarium, žije v nevyhovujících podmínkách. Uvádí, že její nádrž je právně příliš malá pro zvíře její velikosti kvůli betonovému ostrůvku ve středu, který omezuje rozsah jejího pohybu.

Avšak po roky jim Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), vládní agentura pověřená vynucováním zákonů na ochranu zvířat, odpovídala, že její nádrž požadavky na prostor splňuje, protože podle jejich chápání zákona na welfare zvířat, rozměry prostoru nemusí být bez překážek.

V březnu však Lyndsay Cole, asistentka ředitele pro legislativní a veřejné záležitosti APHIS, řekla New Times po trojím zkontrolování odborníky, že požadavky na prostor, zvláště pak Minimální horizontální dimenze (MHD) jsou ve skutečnosti přísně měřeny bez překážek.

„MHD je vypočítávána jen pro ty oblasti bazénu, které jsou bez překážek a splňují podmínky hloubky,“ uvedla.

orcatankexamplehuman

Krátce na to to vypadalo, že představitelé APHIS mění svou historku. Další z představitelů agentury, Tanya Espinosa, specialistka na styk s veřejností, řekla New Times, že překážky, jako betonový pracovní ostrov v Lolitině nádrži, byly povoleny, pokud nejsou „škodlivé“.

Na otázku, které konkrétní regulace povolují překážky v delfíních nádržích, Espinosa neodpověděla. Také neuvedla, kdo určuje, kdy se překážka stane „škodlivou“.

Espinosa odmítla žádost New Times o rozhovor s inspektorem APHIS, abychom zjistili, jak jsou prostorové požadavky běžně měřeny. O pět měsíců později se však zdá, že původní vyjádření Cole bylo pravdivé.

Komise pro mořské savce (MMC), vládní orgán, který spolupracuje s kongresem na ochraně zvířat, podpořila slova Cole tím, že nedávno jasně uvedla, že co se týká nádrží s kosatkami a dalšími delfíny, měření minimálního prostoru musí být bez překážek; jinak jsou regulace „zbavené významu“, uvedla agentura.

(Od únosu Lolity uplynulo 46 let)

„… Existující regulace specifikují, že expozice musí být postavena a udržována tak, aby zvířata držená uvnitř měla k dispozici dostatečný prostor, jak horizontálně, tak vertikálně, aby mohla provádět normální posturální a společenské úpravy s adekvátní svobodou pohybu, ve vodě i mimo ní,“ napsala Rebecca J. Lent, výkonná ředitelka komise. „Veškeré minimální prostorové požadavky musí být splněny bez překážek, jinak by definice minimálníbyla zbavena významu.“

Lent také uvedla, že APHIS by měla veřejnosti „objasnit“, že „veškeré minimální prostorové požadavky pro všechny druhy/skupiny v sekci 3.104 směrnice (které je Lolita součástí) mají být počítány a zakládány na horizontálních vzdálenostech a hloubkách bez překážek.“

Aktivista Russ Rector, který v 90. letech vedl devastující kampaň proti parku Ocean World, podal novou stížnost vyzývající APHIS k přeměření Lolitiny nádrže ve světle prohlášení MMC ohledně rozměrů.

„Ve světle dopisu Komise pro mořské savce adresovaného APHIS ze dne 4. května 2016, v kterém uvádí, že minimální prostorové požadavky mají být měřeny bez překážek, žádám APHIS, aby určil vyšetřovatele, který použije složitý nástroj zvaný měřící pásmo a změří nádrž Stadium tak, jak má být změřena,“ vtipkuje Rector ve své stížnosti. „Splňuje tato nádrž směrnice MHD pro kosatku?“

Tato stížnost může pro Seaquarium představovat dilema. Pokud vyšetřovatel zjistí, že Lolitin výběh nesplňuje prostorové požadavky bez překážek, pak by téměř 50letá kosatka nemohla být dále legálně trvale držena v současné nádrži.

Jde o prostor ve tvaru akvária, o kterém federální soudce uvádí, že poskytuje „méně než ideální podmínky“ pro život kosatky.

New Times požádali APHIS a Miami Seaquarium o vyjádření. Článek bude aktualizován, jakmile dostaneme odpověď.

UPDATE: V reakci na prohlášení MMC, že měření musí být bráno bez překážek, Tanya Espinosa uvedla, že si stojí za svým prohlášením, že zákon o welfare zvířat překážky povoluje.

„MMC není agenturou odpovědnou za vynucování zákona o welfaru zvířat. Stojím si za svým dřívějším prohlášením ohledně ostrůvku v expozici. Mise a úřady MMC se značně liší od APHIS. S Komisí úzce spolupracujeme po více než 20 let. Předložili připomínky k Docket #APHIS-2006-0085, navrhovanému pravidlu, a zvážíme je, tak jako všechny podané připomínky. Našeoficální odpověď na všechny připomínky se objeví v konečném rozhodnutí, které bude publikovány ve federálním registru.“

Přesto, že MMC nemá vynucovací pravomoc, jako vládní orgán, který pracuje s kongresem, má oprávnění interpretovat regulace, které představitelé APHIS vynucují.

Podle federálních úřadů je Komise pro mořské živočichy „federální entitou s odborností v otázkách spojených s ochranou mořských savců“.

Převzato z New Times