Maryland se stane prvním americkým státem, který zakáže pesticidy zabíjející včely

Maryland se stává prvním státem USA, který schválí omezení pesticidů, které zabíjí včely.

Maryland loni přišel o více než 60 % úlů, každý z nich s až 20 tisíci včel. Řadí se tak mezi státy s nejvyšším zaznamenaným poklesem. Jde o vyšší číslo, než je národní průměr 42,1 % poklesu populace včel. I když státy po celé zemi bojují se ztrátami a pokračující tragédií syndromu zhroucení včelstev, lidé i nadále používají právě ty pesticidy, které zabíjí stěžejní včelí populace.

Ztráta včelích populací má škodlivý dopad na světovou produkci potravin. Pokud přijdeme o včely a další opylovače, hrozí našemu světu kolaps a přijdeme o třetinu potravinových zdrojů.

Neonikotinoidy jsou mocnou třídou systematických pesticidů, které byly v zemědělství představeny v 90. letech. V nedávných letech se staly dostupnými i pro spotřebitele. S rostoucím používáním těchto produktů si včelaři všimli vzrůstu ve smrti včel.

Přesto, že se USDA nepodařilo prokázat spojení mezi smrtí včel a neonikotinoidy, EPA  zkoumá spojení mezi různými insekticidy a syndromem zhroucení včelstev, ale zjištění nebudou dostupná až do roku 2018.

Velký celosvětový tým nezávislých vědců vytvořil jednotku, která prozkoumala 1121 nezávislých studií. Jejich zjištění uzavírají, že neonika hrají velkou roli v poklesu včelích populací. Vzhledem k těmto zjištěním uvádí tým ve své zprávě, že by neonika rozhodně měla být omezena.

Marylandská legislativa, známá také jako zákon na ochranu opylovačů, byla schválena v obou komorách státního parlamentu. Nyní je připravena k podpisu guvernérem Larrym Hoganem. Zákon by měl vejít v platnost v roce 2018.

Přesto, že se i jiné státy pokusily zákonem omezit používání neonik, žádná z legislativ to nedotáhla tak daleko. Ale rostoucí seznam jednotlivých měst a jurisdikcí, třeba Portland a Eugene v Oregonu, Seattle a Spokane ve Washingtonu a mnohá další, neonika zakazuje. Maryland je prvním místem, které látku úplně zakazuje na státní úrovni.

Legislativa by zakázala používání neonikotinoidů běžnými spotřebiteli, kteří těmito smrtícími pesticidy stříkají své zahrady a stromy. Farmáři a profesionální zahradníci by byli ze zákona vyjmuti.

Del. Anne Healey, která je autorkou senátní verze návrhu, je přesvědčena, že schválení tohoto zákona bude mezníkem, který by mohl potenciálně stanovit standard pro ostatní státy.

V nedávných letech se množství velkých společností a prodejců, včetně Lowe’s, Home Depot a Whole Foods, pokusilo eliminovat veškeré pesticidy zabíjející včely ze svých obchodů. Francie se také blíží k úplnému zákazu neonik.

Ministerstvo zahraničních věcí se obává, že 200 tisíc dolarů, které senát v návrhu přiděluje na provedení a prosazování zákona, nebude stačit. Pravděpodobně to vyjde na více než 1 milion dolarů ročně. Marylandští amatérští zahradníci budou stále moci koupit zakázané pesticidy mimo stát či na internetu, což vynucování zákona ještě ztíží. Proto je důležité šířit povědomí o vražednosti těchto pesticidů.

U nás zákaz těchto pesticidů platí z nařízení Evropské komise již od prosince 2013. Místo neonikotinoidů však zemědělci začali používat pyrethoidy. Ke snížení počtu otrav včelstev tak nedošlo.