V důsledku změn klimatu vyhynul první savec

Před několika lety, nikdo přesně neví kdy, se na malém ostrově, který je součástí australského Velkého bariérového útesu, naposledy objevil malý hlodavec.

Pravděpodobně jste neměli ani tušení o existenci dlouhoocasé, „vousaté“, malinké myšky, známé jako melomys rubicola. Jediné známé přirozené prostředí tohoto savce se nacházelo mezi zbytky korálů, které pokrývají pobřeží Queenslandu, nebo jsou sem vyplaveny.

Pravděpodobně ho už ale ani nikdy nespatříme. Jeho smutný osud by nám všem měl být poučením.

novém prohlášení publikovaném University of Queensland, výzkumníci tvrdí, že je tento hlodavec oficiálně historickou skutečností. První dokumentovaný savec vyhynul v důsledku změn klimatu na zemi.

980x (1).jpg

Přirozené prostředí pro myši z Bramble Cay bylo v podstatě pohlceno mořskou hladinou, a tím pádem zničeno. Zpráva University of Queensland poukazuje na to, že mořská voda pohltila přibližně 97 procent stanovišť savce, a to za necelých deset let.

„Není pochyb, že melomys rubicola vyhynul, stejně jako není pochyb o tom, že to bylo způsobeno právě vzestupem hladiny moře v důsledku klimatických změn,“ řekl pro New Scientist James Watson z University of Queensland.

Samozřejmě, že se tento jev neprojeví pouze u tohoto konkrétního druhu. Ve studii publikované loni v časopise Science se výzkumníci shodli na tom, že jeden ze šesti živočišných druhů je teoreticky postaven na pokraj vyhynutí právě v důsledku rostoucí teploty na zemi.

(Orangutani jsou o krok blíž k vyhynutí)

Co se týká této malé myšky, vědci si stále drží naději, že by se odvážný hlodavec mohl za nějaký čas objevit na svém rodném výběžku. Nicméně poslední ‚melomys‘ byl spatřen v roce 2009, jak uvedl The Guardian, a přes důkladné pátrání o pět let později, nebyl nalezen ani jeden jedinec. A proto vědci navrhují změnit ‚status‘ tohoto druhu z ohroženého na vyhynulý.

Je to smutný konec pro zvíře, o kterém má málokdo z nás vůbec tušení, a může být jen malým ‚pošťouchnutím‘ k tomu, abychom se zamysleli nad tím, co vlastně té své planetě děláme a čím jí a ostatním živočichům ztěžujeme život.

Převzato z Dodo