Žralok obrovský a kladivoun křídlohlavý se posouvají blíže vyhynutí

Na červený seznam ohrožených druhů IUCN byly přidány dva druhy dravců, které za posledních 75 let přišly o polovinu svých populací kvůli tlaku rybolovu.  

Žraloci obrovští a kladivouni křídlohlaví se o krok posunuli blíže vyhynutí poté, co je Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) přesunul do kategorie ohrožených druhů.

end
Oba druhy se nyní nachází jen tři kroky od prohlášení za vyhynulé.

Tyto dva dravé druhy se dostaly do problémů kvůli zvýšenému tlaku lidských činností, zvláště pak rybářského průmyslu. Populace žraloka obrovského – největší žijící ryby – klesla za posledních 75 let na polovinu.

Jane Smart, ředitelka programu Globálních druhů IUCN, uvedla: „Je znepokojivé pozorovat, jak tak emblematické druhy směřují k vyhynutí. Světové oceány a lesy nám dovedou poskytnout jídlo a další užitek, jen pokud zachováme jejich schopnost to dělat.“

Žraloci obrovští budou nadále zabíjeni lodními šrouby a rybářskými flotilami, zvláště v Číně a Ománu. Často se nacházejí v blízkosti hejn tuňáků a rybáři je loví jako vedlejší úlovek.

„I když je mezinárodní obchod se žraloky regulován pomocí jejich uvedení na seznamu Konvence o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy (Cites), je potřeba udělat víc, aby je bylo možné chránit na národní úrovni,“ uvedl Simon Pierce, vedoucí odhadce červeného seznamu IUCN.

Ukazuje se, že i rychle mizející kladivoun křídlohlavý je obětí neregulovaného rybolovu, vzhledem ke svému osobitému vzhledu, kvůli kterému se často zamotá do rybářských sítí.

Nedávné průzkumy indonéských rybích trhů nalezly jednoho kladivouna křídlohlavého na každých zhruba 20 tisíc žraloků různých druhů.

Předpokládá se, že IUCN zveřejní kompletní update svého červeného seznamu ohrožených druhů v září na svém každoročním kongresu o světové ochraně přírody.

Převzato z The Guardian