V rukách Faeřanů vyhasly životy dalších 150 kulohlavců

Včera okolo šesté hodiny večerní byla na Faerských ostrovech spatřena 2 stáda kulohlavců čítající dohromady zhruba 200 jedinců. Velryby byly spatřeny z nejsevernějšího města ostrova Vidoy, Vidareidi. Skupina směřovala na západ. Faerské lodě je hnaly směrem k pláži Hvannasund, které patří mezi tzv. pláže „zabíjení, pláže, které jsou schváleny úřady pro masakr kulohlavců. Honu se zúčastnilo 25 lodí.

13614957_10154165451030932_5522679888825917553_n
Nahánění kulohlavců na pláž, kde již čeká nedočkavý dav s noži a kopími

Polovině skupiny se podařilo uniknout. Faeřanům se tak zpočátku podařilo vyplavit „jen“ 100 kulohlavců. S tím se však nespokojili a vydali se na hon těch, kteří zprvu unikli. Konečné počty zatím nebyly potvrzeny, nicméně je jisté, že včera na pláži Hvannasund bylo zavražděno přibližně 150 kulohlavců, jejichž ostatky byly rozděleny mezi účastníky grindu.

(Masakr v příboji: Během návratu krvavé sklizně bylo zabito 50 kulohlavců)

Velrybářství na Faerských ostrovech je dlouholetou tradicí, praktikuje se již od dob prvního normanského osídlení v 10. století. Během grindadrápu je každoročně pod patronací úřadů zabito přibližně 800 kulohlavců. Často dojde i na jiné druhy, například plískavice bělooké.

13680984_10154165722970932_9137123896981972296_n
Masakr v plném proudu

Lovci nejprve kulohlavce obklopí v širokém půlkruhu lodí. Pak lodě natlačí kulohlavce do zátoky či fjordu. Ne všechny zátoky jsou certifikované a porážky se provádí jen na certifikovaných plážích. Zúčastnit se jich může kdokoliv, ale k zabití velryb páteřním oštěpem je potřeba zvláštní výcvik.

Mnoho Faeřanů považuje lov za důležitou součást své kultury a historie. Avšak jedinou věcí, kterou si z této tradice udržují je krutost a zabíjení. Tradice bez praktičnosti je úchylkou. Kultura bez soucitu je nemravností.

13754338_10154165423050932_8865230068610523849_n
Dav čekající na kulohlavce čítal několik stovek lidí. Na fotografii můžete vidět část z jejich aut.

Letošního grindu se neúčastní organizace Sea Shepherd, která v minulých letech lovům fyzicky bránila. Již před několika měsíci oznámili, že jim Faerské úřady zakázaly vstup na jejich území. Navzdory tomu se organizace Paula Watsona stále snaží Faeřanům v lovu bránit. Podle faerského tisku se jejich nová kampaň týká telefonování předákům grindu, díky kterému zabrání, že budou svoláni. Nejde však o akci Sea Shepherd, i když ji schvalují a Paul Watson za ni neznámým aktivistům poděkoval. Sea Shepherd se v rámci nové kampaně Operace Krvavé fjordy soustředí na zastavení dovozu lososů z faerských farem a zpochybňují Dánsko u evropského soudu.

(Operace Krvavé fjordy: Sea Shepherd vyhlásili válku grindu)

 „To, k čemu včera došlo na Faerských ostrovech, musí být ukončeno. Musíme použít každý gram svého soucitu a věnovat každý tep našich srdcí ukončení této otřesné hrůznosti. Sea Shepherd pracují na ekonomických a právních kampaních, abychom tuto úchylnost ukončili. Soudíme se s Dánskem u Evropského soudu, propagujeme bojkot lososů pocházejících z faerských farem. Odhalujeme jejich zločiny a nikdy nebudeme umlčeni,“ uvedl Paul Watson.

Tato takzvaná tradice není nic víc než krvavou orgií sadistického násilí. Jedna z faerských žen popsala zelené kopce, modré moře a rudou krev jako „krásné“. Jeden faerský velrybář uvedl, že faerský muž je definován aktem porážky.

13872736_10154165759580932_1853574059914302096_n

Faeřané nezabíjí pro peníze, grind není komerčním lovem. Maso kulohlavců je zamořené rtutí a dalšími těžkými kovy. Vzhledem k možnému poškození mozku a nervové soustavy po požití není vhodné ke konzumaci. Jejich zabíjení je hrozbou přežití kulohlavců a dalších druhů delfínů.