Studie uvádí, že venkovní kočky zabijí až 3 miliardy ptáků ročně

Výzkumníci odhadují, že jedna domácí kočka zabije mezi jedním a 34 ptáky za rok, zatímco divoké kočky zabíjí mezi 23 až 46 ptáky za rok. 

Podle nové studie jsou venkovní kočky vedoucí příčinou smrti ptáků a savců ve Spojených státech. Každý rok zabijí 1,4 až 3,7 miliardy ptáků.

Savci platí ještě větší daň, jak usoudili výzkumníci ze Smithsonianského institutu pro záchovnou biologii a Agentura pro rybolov a přírodu – mezi 6,9 až 20,7 miliardami za rok.

Analýza zveřejněná v časopise Nature Communications naznačuje, že divoké a domácí kočky představují mnohem větší hrozbu, než se dříve myslelo. Jedna studie z roku 2011 odhadovala, že kočky v USA zabijí každoročně zhruba půl miliardy ptáků.

Peter P. Marra, vedoucí autor studie a výzkumník v Smithsonianském institutu, uvedl, že spolu s kolegy „spojili nejlepší odhady“ z 90 studií, aby dosáhli svého odhadu, a vzali v úvahu rozdíly v chování mezi „vlastněnými“ a „nevlastněnými“ kočkami.

„Nemyslím, že se o to kdy někdo pokusil,“ řekl Mara v telefonickém rozhovoru a dodal, že nový odhad je „konzervativní“.

(Lidé ženou evoluci Země. Tvoří a ničí druhy.)

 Výzkumníci odhadují, že jedna domácí kočka zabije mezi jedním a 34 ptáky za rok, zatímco divoké kočky zabíjí mezi 23 až 46 ptáky za rok. Ve výsledku se tak ve studii objevuje široké rozpětí celkové počtu zabitých ptáků. „Není to jednotné číslo,“ uvedl Marra.

George H. Fenwick, prezident American Bird Conservancy, v prohlášení uvedl, že tato zjištění by měla sloužit jako „budíček pro majitele koček a komunity, aby začali brát problém vážně, než dojde k ještě větším ekologickým škodám“.

„Vysoká hodnověrnost této studie by měla konečně utišit mylné představy, že venkovní kočky představují neškodnou novou složku přirozeného prostředí,“ řekl Fenwick. „Krveprolití, které venkovní kočky působí, je závratné a nemůže již být déle ignorováno či zamítáno.“

Kočky představují největší hrozbu ptákům a savcům žijícím na ostrovech, protože tam mají zvířata méně příležitostí uniknout. Podle Mezinárodního svazu ochrany přírody kočky na ostrovech napomohly k vyhynutí 33 druhů ptáků, savců a plazů, včetně  pokřovníka ostrovního, který byl na Novém Zélandě naposledy spatřen na konci 19. století.

Vědci měli problémy s měřením účinku koček na malé savce, protože u těchto druhů nejsou dostupné přesné počty populací, uvedl Marra.

„Nevíme, kolik existuje králíků východoamerických a nevíme kolik existuje čipmanků,“ řekl.

Naproti tomu výzkumníci odhadují, že jsou Spojené státy domovem alespoň 15 miliardám dospělých pozemních ptáků. Podle analýzy jich tak kočky každý rok zabijí zhruba 10 procent.

Marra a další dva výzkumníci, Scott R. Loss ze Smithsonianského institutu a Tom Will z Agentury pro rybolov a přírodu, provedli svou analýzu jako součást širší studie lidského dopadu na úmrtí ptáků. Podle nedávných odhadů zahyne každý rok zhruba 150 až 400 tisíc ptáků ve větrných turbínách, kdežto 10 milionů až 1 miliarda ptáků zahyne po kolizi se sklem.

(Vědci konečně vymysleli sklo, do kterého ptáci nenarazí)

Skutečnost, že lidé mohou podniknout kroky, aby některým z těchto smrtí zabránili – třeba kastrováním koček či změnou designu větrných turbín – by měla poskytovat naději, řekl Marra.

„Jde o věci, které jsou zvratné, jakmile je pochopíme. To je důležité.“

Převzato z Washington Post