Uruguayská zoo Villa Dolores bude přeměněna na park

Čtvrtek 7. července se pro Uruguay stal historickým dnem. Organizace Animales Sin Hogar potvrdila, že Villa Dolores už neotevře své brány jako zoo. K rozhodnutí došlo po jednání s ředitelem odboru pro umění a vědu Montevidea, Juanem Canessou.

Diskuze o uzavření zoologické zahrady přišla poté, co podobný záměr ohlásilo město Buenos Aires, kde se uzavření tamější zoo setkalo s velice pozitivním ohlasem. Zoo Villa Dolores již byla pro veřejnost delší dobu uzavřena kvůli rekonstrukci, ale hlava provinční vlády potvrdila nevládní organizaci, že „zoo už nebude otevřena“.

(Buenos Aires rozhodlo, že zajetí je pro zvířata ponižující,
proto po 140 letech uzavře svou zoo)

Montevideo chce zoo přeměnit na veřejný park, kde budou žít zvířata volně – mimo jiné půjde o volavky a pávy. Může se také stát tranzistním bodem pro zvířata zachráněná od pašeráků nebo zraněná zvířata, která zde budou držena po dobu léčby, ale pak budou vypuštěna.

Organizace Animales Sin Hogar uvedla, že je nezbytné, aby se zvířata dostala co nejblíže svému přirozenému prostředí, obzvláště u těch, která „nenajdou domov v našich přírodních rezervacích či rezervacích ve Spojených státech“, jako tomu bylo u lvů v zoo v Paysandu a San Jose. Ta budou převezeno do azylů a útočišť po celém světě.

2711_9.png
Ne reformě. Zoo zavře, nebo zavře.

Je vyloučeno, že by zvířata byla převezena do jiných zoo, protože to není myšlenkou uzavření zoo Villa Dolores. „Záměrem je transformace, ne převezení problému jinam,“ řekl Canessa. Novinám El País řekl, že transformace vyjde na zhruba 12 milionů dolarů. Starosta Montevidea prohlásil, že kvůli tomu bude potřeba předělat rozpočet města.

Uzavření zahrady je z velké části výsledkem neúnavné práce aktivistů, kteří se nyní zaměří na zákaz dovozu nepůvodních zvířat do země a zvýší tlak na to, aby záchrana zvířat nebyla tolik závislá na úřadech – jako je tomu v případě medvědice Evy ze zoo Salto, jejíž převoz nebyl povolen starostou Andresem Limou.

„Nic z toho by se nestalo bez boje, bez vytvoření tlaku a vnesení problémů do ulic. Po dva roky se naše kampaň soustředila přímo na Villa Dolores, nikdy jsme nevedli rozhovory s politiky ani úřady. Sami jsme vynutili dialog, koordinovali a přemýšleli nad tím, jak zkonkretizovat naše cíle, samoorganizovali jsme se horizontálně – čehož se bojí, protože tak ztrácí kontrolu.

Zvířata budou vypuštěna ze svých klecí, konečně opustí ohrady, které jsou předzvěstí jejich vlastní smrti. Zoo Villa Dolores dnes definitivně zavírá své brány, už jimi nikdo nikdy neprojde s 20 dolary, aby viděl životy v klecích – ale boj zde nekončí: dokud budou zoo a místa, kde existuje vykořisťování.

Na začátku kampaně jsme řekli ‚tenhle rok zoo zavře‘ a dokázali jsme to. Řekli jsme ‚zoo zavře, nebo zavře‘ a dnes bylo potvrzeno její definitivní uzavření. Jedna věc je jasná, a to, že není vítězství bez boje.“

V pondělí byla informace oficiálně potvrzena. Canessa uvedl, že „není cesty zpět“.