SEA SHEPHERD ZNEŠKODNILI ČÍNSKÉ RYBÁŘSKÉ LODĚ S NELEGÁLNÍM RYBOLOVEM

Operace „únos sítí“ slaví obrovský úspěch; Sea Shepherd zneškodnili nelegální flotilu s pytláckými tenatovými sítěmi.

Operace Driftnet, zahájená organizací Sea Shepherd v únoru roku 2016, úspěšně zakončila svoji kampaň proti šesti pytláckým lodím.

V emailu pro globálního ředitele Sea Shepherd, Alexe Cornelissena, sdělilo čínské ministerstvo zemědělství výsledky svého vyšetřování.
Čínská vláda dočasně pozastavila licence k rybolovu všech plavidel, která jsou ve vlastnictví společnosti Dong Xing Long Ocean Fishing Company. Šest flotil Fu Yuan Yu dostalo nařízení zůstat v přístavu na dobu neurčitou. Kromě těchto nařízení byly také zrušeny licence všech kapitánů těchto lodí a každé flotile byla uložena pokuta v přepočtu 300 000 amerických dolarů.

Kapitán Paul Watson, zakladatel Sea Shepherd, řekl, „Tato kampaň byla velmi odvážná a vedená statečným kapitánem Sea Shepherd a jeho posádkou. Jejich zásahem bylo odstraněno šest destruktivních pytláckých lodí z Indického oceánu a vyslali jsme tak silné znamení čínským lodím po celém světě, že Čína je v dodržování mezinárodního práva rybolovu velmi důsledná.“

Poprvé Sea Shepherd zakročili, když kapitán Sid Chakravarty a jeho posádka na lodi Steve Irwin objevili, zdokumentovali a vysledovali nelegální lov čínských sítí a flotil v Indickém oceánu.

news-160629-1-2-160314-TW-ODN-FuYuanYu76-1000w
Flotila Fu Yuan Yu 076

Sea Shepherd činnost nahlásili a předložili důkazy Čínské lidové republice. Samotné pronásledování začala v Indickém oceánu a skončilo v čínských vodách. Čínské námořnictvo umožnilo posádkám Sea Shepherd, aby pokračovali v pronásledování přes Jihočínské moře až na pobřeží Číny.

S šesti loďmi v přístavech, čínská vláda převzala vyšetřování na svoji stranu. V reakci na počáteční vyšetřování Sea Shepherd a dokumentaci o používání nepovolených tenatových sítí (zakázané po celém světě od roku 1992), nařídila čínská vláda lodím navrátit se na pevninu a podrobit se důkladným kontrolám a vyšetřování.

news-160629-1-1-160128-TW-ODN-004-1000w

V přístavu vyšetřování odhalilo, že se skutečně lodě Fu Yuan Yu 071, Fu Yuan Yu 073 a Fu Yuan Yu 076 zapojily do nelegálních aktivit rybolovu se zakázanými sítěmi v Indickém oceánu. Vyšetřování dalších tří flotil nadále pokračuje.

news-160629-1-3-160325-TW-FYY076-Crossing-Steves-Bow-007-1000w

Vedoucí kampaně, kapitán Sid Chakravarty řekl, „ Za takové počínání hrozí opravdu tvrdé tresty a opatření, čínská vláda se staví k trestnému rybolovu opravdu vážně. Sea Shepherd by rádi poděkovali čínské vládě za jejich spolupráci při vyšetřování a velmi si vážíme uznání za úspěch z její strany.“

Sea Shepherd se drží svého poslání koordinace mezinárodního úsilí za účelem vyhledávat a eliminovat trestné činy v rámci rybolovů a tento ohromný úspěch by rádi připsali společné kampani, na které se podíleli spolu s čínskou vládou, INTERPOLEM, posádkou Stewa Irwina, Sea Shepherds Legal a Sea Shepherd Global.

Níže email obdržený od čínského ministra zemědělství :

Ze všeho nejdříve, jménem příslušného čínského orgánu pro rybolov, bych chtěl vyjádřit naše upřímné uznání za Vaše  včasné upozornění a vytrvalou pozornost co se týče nezákonného používání loveckých sítí používaných při rybolovu ze strany některých čínských plavidel v Indickém oceánu. Tomuto případu připisujeme významnou důležitost, jakmile jsme obdrželi Váš email. Rád bych využil této příležitosti, abych Vás informoval o dalším pokračování ve vyšetřování případu. Postupovali jsme podle níže uvedených bodů.
Požádali jsme podezřelé lodě, aby se vrátily zpátky do svých přístavů a okamžitě se podrobily vyšetřování rybářských plavidel a inspekcí v přístavu. Pečlivě jsme zkontrolovali všechny související dokumenty včetně celní deklarace, deníku, zápisníku vedoucího flotily, záznamech o provozu lodi, stejně tak, jako informace, které jsme obdrželi od vás. Tváří v tvář jsme si promluvili s členy posádky těchto plavidel. Prověřili jsme také nahrávky z naší základny a ukázalo se, že plavidla nevolala do žádných jiných přístavů v průběhu jejich návratu do Číny. Ze všech důkazů a informací, které jsme dali dohromady, bychom mohli konečně dospět k závěru, že tři rybářská plavidla, jmenovitě Fu Yuan Yu 071, Fu Yuan Yu 073 a Fu Yuan Yu 076 provozovala nezákonný rybolov za použití tenatových sítí v jižním Indickém oceánu. Na jejich palubách jsme naštěstí nenalezli žádné vysoce stěhovavé druhy ryb.

Podle zákona v Číně o rybolovu, těmto rybářům a flotilám byly uděleny následující tresty :

Za prvé, dočasně jim byla pozastavena rybářská licence pro všechna jejich plavidla (a ne pouze pro tři jmenované) z celé společnosti. Zároveň byla plavidla odstavena v přístavu na dobu neurčitou.

Za druhé, kapitánům těchto tří lodí byla trvale ukončena rybářská licence a každému byla uložena patřičná sankce.

A za třetí, každému z plavidel byla uložena maximální pokuta, což odpovídá zhruba 300 000 dolarů na každou z nich.

Pokud to bude nezbytné, budeme také informovat příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu.

Rád bych vám upřímně poděkoval za pomoc a spolupráci v této záležitosti.

S pozdravem,

Liling ZHAO
Ředitel oddělení rybolovu na otevřeném moři,
Bureau of Fisheries,
Ministerstvo zemědělství, Čína.

 

 

Převzato z Sea Shepherds Global