Týrání, utrpení a bolest při exportu živých zvířat

Před více než třemi lety bylo rozhodnuto, že Austrálie bude vyvážet živá zvířata na porážku do Vietnamu. A nyní, po celých těch letech došlo k rozsáhlému zákazu zvířata do Vietnamu dovážet. Stalo se tak po několika důkazních materiálech, na kterých je možno spatřit týrání zvířat v jedné z těch nejděsivějších forem.

Tento zákaz vzneslo ministerstvo zemědělství a pozastavilo tak dovoz zvířat do 10 jatek a dalších výkrmen v Asii. A je to právě dovozce Aimex, největší dovozce dobytka do Asie, se kterým australské ministerstvo ukončilo spolupráci. Za posledních deset let dovezl Aimex z Austrálie desítky tisíc krav.

1466598875478 (1)
Otevřené a neošetřené rány zvířat

Je to téměř týden, co se díky investigativnímu vyšetřování podařilo objevit týrání dovážených krav na jatkách za použití palic a kladiv, kterými je pracovníci jatek běžně umlátili k smrti. Nyní se ovšem podařilo vyšetřování odhalit další tmavou stránku celé záležitosti s vývozem živého dobytka do Asie – neskutečné utrpení zvířat přímo na transportních lodích.

Televizní program ABC zveřejnil šokující záběry z převozu dobytka a zároveň i otřesné zacházení s veterinářkou, která se pokusila o situaci informovat a změnit ji.

Po nesčetném množství vývozů se doktroka Lynn Simpson rozhodla využít své pozice poradce ministerstva zemědělství pro lepší životní podmínky zvířat. Když však jeden ze zaměstnanců, který měl veškeré dění na lodích pečlivě zdokumentované, důkazní videa a fotografie předával, omylem se materiál dostal na veřejnost.

To samozřejmě pobouřilo exportní průmysl. Doktorku Simpson okamžitě odstranili z její pozice.

„Byla jsem čistý hráč v až moc špinavé hře. Je to sprosté, že mě zkrátka jen tak vyhodili po tom, co jsem přišla s naprosto jasnými důkazy a nápadem, jak tento export změnit,“ uvedla doktorka.

1466598875478
Dobytek se na lodích doslova topí ve fekáliích

Doktorka Simpson okomentovala situaci na lodích:

„Byla jsem zničená. Ale pro průmysl je to prostě byznys a nic jiného. Na lodích jsem viděla zraněná zvířata umírající ve vlastních fekáliích, zlomeniny a ošklivá zranění. Rány jim nejsou nijak desinfikovány, na záznamech jde vidět, v jak otřesných podmínkách se zvířata nacházejí a jakou bolestí trpí.“

1466598875478 (2)
Poraněná, vyčerpaná a zubožená zvířata nejsou při exportu žádnou výjimkou

Převzato z smh