Norsko loví víc kytovců než Japonsko a Island dohromady

Tři organizace zabývající se ochranou přírody zveřejnily studii o stavu norského velrybářského průmyslu.

norway-500x243
Rozřezávání mrtvé velryby v Japonsku.

Na přelomu května a června tohoto roku nás norská média téměř přiměla uvěřit, že tento stát stojí v prvních řadách bojovníků za ochranu životního prostředí. V květnu přislíbil norský parlament ukončení nákupu veškerých výrobků spojených s kácením lesů. Jak v dané zemi, tak v zahraničí. Tato iniciativa byla pojmenována „Závazek za nulové odlesňování“. Členové norského parlamentu také vyzvali k přijetí podobného závazku další státy a norská vláda oznámila, že se chystá vyčlenit 250 milionů dolarů do ochrany pralesů v jihoamerické Guayaně.

Na začátku června bylo zveřejněno, že čtyři hlavní norské politické strany projednávají návrh zákona o úplném zákazu automobilů s motory s vnitřním spalováním jako první krok v cestě k tomu udělat z Norska stát neprodukující žádné škodlivé emise.

Na pozadí těchto zpráv pak pozornost zaujala společná studie Amerického institutu na ochranu zvířat (AWO), mezinárodní organizace na ochranu přírody OceanCare a německého fondu ochrany přírody Pro Wildlife o norském velrybářském průmyslu. Ve zprávě se uvádí, že „od roku 1993 do 2015 Norové zabili 11808 velryb“ a že Norsko loví celkem více velryb než Japonsko a Island dohromady.

(NORSKO POUŽÍVÁ MASO VELRYB NA KRMENÍ ZVÍŘAT V KOŽEŠINOVÉM PRŮMYSLU)

Od roku 1972 je v platnosti moratorium na lov velryb. V letech 1985-86 bylo moratorium podpořeno mezinárodní velrybářskou komisí. V následujících letech většina zemí, které se dříve velrybářstvím zabývaly, lov kytovců přerušila a zcela jej zakázala, s výjimkou malého množství vyhrazeného pouze pro původní domorodé národy žijící tradičním způsobem na pobřeží (ruští Čukčové loví plejtvákovce a běluhy, kanadští Inuité loví velryby, stejně tak ve Spojených Státech Inuité, Aleuti a indiáni kmene Makah)

Několik států se k moratoriu nepřipojilo a pokračují v komerčním lovu. Jsou to Norsko, Island a Faerské ostrovy (autonomní oblast patřící Dánsku). Japonsko se formálně k moratoriu přidalo a oznámilo ukončení komerčního lovu, ale téměř hned nato spustilo takzvaný „program vědeckého lovu“ JARPA, v rámci kterého lovilo od několika set do půl druhého tisíce velryb ročně. V roce 2014 mezinárodní soud po australské žalobě zakázal Japonsku výlov kytovců na základě toho, že JARPA neodpovídá kritériím vědeckého programu a ve skutečnosti se jedná o komerční lov. Japonsko se zpočátku rozhodnutí podřídilo, ale už v prosinci 2015 lov obnovilo s prohlášením, že počet zabitých jedinců sníží.

SPAR-500x305
Norské velrybí maso na pultě nizozemského Sparu.

Správa AWI, OceanCare a Pro Wildlife uvádí, že v Norsku úlovek velryb od roku 2012 v zásadě roste. V roce 2012 bylo zabito 464 velryb, v roce 2013 594, v roce 2014 736. Ačkoliv v roce 2015 to bylo „jen“ – 660 jedinců. Norské velrybářské společnosti aktivně propagují doplňky stravy a kosmetické produkty vyrobené z velrybího tuku. V supermarketech se prodává velrybí maso. Velký norský vývozce velrybích produktů, společnost Myklebust Hylaprodukter, porušuje úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin zakazující prodej velrybího masa v Evropě a dodává velrybí maso do evropských obchodů.

Lobbisté velrybářských společností prohlašují, že lov kytovců a spotřeba produktů z nich vyrobených je norská kulturní tradice mající kořeny už u Vikingů. Kdežto studie zdůrazňuje, že v Norsku prakticky není pro velrybí tuk odbyt, což nutí vládu ho vykupovat. Lovci velryb také byli opakovaně usvědčeni, že tuk, kosti a žaludky velryb vyhazují do moře.

Lov velryb je v Norsku legální a nejedná se o pytláctví. Ti samí lidé, členové vlády a parlamentu, kteří podporují zákon o nulovém odlesňování a chystající se zakázat motory s vnitřním spalováním, ve stejnou dobu pomáhají zachovat tento barbarský průmysl. Zatímco v jednom ohledu je Norsko napřed, v podobných odvětvích zůstává pozadu i za všemi státy, které se k moratoriu zakazujícímu lov kytovců nepřipojily.

Převzato z 22 Century