Je na čase dát vale koloniálnímu dědictví zoo?

Zastřelení Harambeho v cincinnatské zoo znovu zažehlo debatu o tom, jak má vypadat péče o zvířata v zoo. Na Change.org bylo vytvořeno několik petic, které hledají nějakou formu spravedlnosti pro Harambeho. Vzhledem k záchovnému úkolu moderní zoo existuje mnoho diskuzí o tom, jak můžeme zoo zlepšit, abychom zabránili událostem, jako byla ta, která vedla ke smrti Harambeho.

Ale co když je na vině celá myšlenka zoo? Místo hledání spravedlnosti pro Harambeho či vylepšování politiky zoo nebo jejich výběhů bychom se měli nejdříve ptát, co přesně zoo zachovávají. Z mého pohledu udržujeme zastaralý pohled na svět, který má kořeny v kolonialismu.

Západní uspořádání světa

Podle Americké asociace zoo a akvárií se americké zoo soustředí především na záchovu a vzdělávání. Nicméně účel zoo a jejich praktiky držení divokých zvířat v zajetí jsou už drahnou dobu zdrojem sváru. Diskuze ohledně práv jednotlivých zvířat a jejich welfaru, nízká míra úspěšnosti reintrodukčních programů, které mají zvířata vracet do přírody, a všeobecné znepokojení ze sledování zvířat v doslovných klecích pošpinily zážitek ze zoo mnohému návštěvníkovi.

Násilná smrt Harambeho, vzácné gorily nížinné, znovu vyvolala obavy o životní pohodu jednotlivých zvířat, která se nachází ve spárech zoo – jinak zdravá gorila byla zastřelena, aby byl zachráněn život chlapce, který spadl do jejího výběhu.

(5 důvodů, proč sloni nepatří do zajetí)

A i když je tento druh události docela výjimečný, osud zvířat v zoo je zpečetěn samotnou institucí, kterou jsme vytvořili, abychom je chránili. Kromě zřetelnější problematické myšlenky zavírání zvířat do klecí, abychom se na ně mohli dívat, zapojují zoo své návštěvníky do historického rituálu západního uspořádání světa, při kterém je učí „zírat“ na bytosti, které jsou zexotičťovány skrz naši představu divokých a odlehlých míst.

Než jsem začal svou akademickou kariéru, pracoval jsem několik let jako lektor v chicagské zoo. Tyto zkušenosti mi pomohly uvědomit si problematickou myšlenku, která popírá zážitek ze zoo. Navzdory uváženým snahám ze strany zoo zapojit návštěvníky do smysluplné osvěty o záchově se zoo odvolávají na koloniální příběhy o lidech, místech a zvířatech. I když se snažíme, aby zoo vzdělávala lidi o záchově, měli bychom myslet i na skryté curriculum, které v zoo zažíváme.

Skryté koloniální curriculum

Koloniální dějiny zoo jsou dobře známy.

Nejdříve zoo vystavovaly oběti dobývání – lidi, rostliny i zvířata. Jak se vyvíjely ve veřejná místa, pokračovaly v příběhu lidské dominance nad přírodou, představovaly sesbírané exempláře informovaných společností. Zoo se změnily ze zvěřinců podrobených zvířat (a lidí) na sbírky, které odráží nahromaděné vědění rozdílu a identity.

Koloniální plán usiloval o uvedení světa pod fyzickou i gnozeologickou kontrolu. Kolonialismus byl z velké části vzdělávacím projektem. Místa, zvířata a lidé byli pojmenováni a uspořádáni podle západního pohledu.

Stavby raných zoo byly organizovány podle taxonomie – kočky, primáti, kopytníci všichni spolu. I když se Linného systém organizace živých věcí nemýlí per se, jde o jedinečně západní způsob znázornění druhových vztahů, znemožňující jiné způsoby vidění živých bytostí světa. A i když se stavby moderních zoo dnes soustředí na geografické oblasti – Afriku, Asii, Jižní Ameriku – s extenzivně pohružujícími expozicemi, tyto novější expozice jsou inspirovány příběhy cestování do exotických a vzdálených míst.

Neoblíbenější zvířata, která v zoo najdeme, jsou ta, která pochází z „exotických“ oblastí, které jsou zeměpisně vzdálené od západních zemí, kde jsou vystavována. Budovy, v kterých se nachází, jsou plné bujné vegetace, vodopádů, a co je nejdůležitější, expozic bez klecí. Neradi přiznáváme, že jsou zvířata zavřená, a tak jsou expozice moderních zoo navrženy tak, aby expozici zakrývaly pomocí skleněných panelů, příkopů a dalších klamů. Výsledkem je to, co Nigel Rothfels, autor knihy „Divoši a zvířata“, nazývá „přesvědčivou pravděpodobností“.

Můžeme se považovat za postkoloniální, ale koloniální rámec nadále udává naše porozumění světu a zvířatům a lidem, kteří v něm žijí. Tento rámec už není vhodný, ale jak se ho zbavíme a jak budeme usilovat o integraci rozmanitých kulturních rámců země, lidí a míst? Jak se mohou moderní zoo stát postkoloniálními?

Odstranění klece

Když byla v roce 2003 v chicagském Lincolnově zooparku otevřena Regensteinova africká cesta, návštěvníci, kteří v Africe nikdy nebyli, prohlašovali, jak jim expozice přišla skutečná. Jak to mohli vědět? Byly tam znaky: naturalistické okolí a vodopády, vinoucí se pěšina, chýše s doškovou střechou. Tak si Afriku představujeme. Toužíme po koloniálním zážitku – po blízkém setkání s divokým zvířetem na divokém místě. Ale nebezpečí minulých koloniálních cest by se při návštěvě zoo objevit neměla. Toužíme po prožitku s exotickými zvířaty podle našich pravidel.

(Pokud to vypadá jako krutost, nenechte si namluvit, že je to pro jejich ochranu)

Návštěvníci zoo se naučili pravidla hry – zvířata jsou ohrazená, ne v klecích; zvířata jsou v ohradách, lidé ne. Exotická místa, zvířata a lidé jsou úhledně představena v základních ohledech. Touha podřídit svět jednomu z našich vyprávění je vyjádřením koloniálního plánu.

Ale když jsou tato pravidla porušena, koncept světa, který si namlouváme, se začne hroutit. Malý chlapec spadne do příkopu a naše řazení zvířat se zhroutí. Dítě touží vidět majestátního lidoopa zblízka, přesto, že se teď možná nachází v nesmírném nebezpečí. Gorila je zabita, aby se zachoval přízrak, aby zoo mohly dál pokračovat v zachování kolonialismu. Existují místa pro zvířata. Existují místa pro lidi. Mysleli jsme, že víme, kam každý patří.

Převzato z Conversation