Studie ukazuje, že žraloci mají osobnost

Studie vedená výzkumníky na Macquarie University zjistila přítomnost rozdílů v jednotlivých osobnostech různozobců portjacksonských.

Tým výzkumníků z oddělení biologických věd sledoval chování žraloků z východního australského pobřeží a zjistil, že jednotliví žraloci vykazují rozdílné a neměnné reakce, když jsou vystaveni neznámému prostředí a stresu.

Osobnost u lidí definuje, kdo jsme a jak se zachováme v určitých situacích. Pokud někoho znáte dost dobře, je možné předvídat, jak se v dané situaci zachová. Tedy, jejich chování se během času či v podobných situacích obvykle opakuje. Tato behaviorální stabilita a předvídatelnost definuje osobnost.

„Během několika posledních desetiletí ukázal výzkum osobnosti, že téměř 200 druhů zvířat vykazuje jednotlivé osobnosti. Osobnost už není považována za čistě lidskou charakteristiku, ale spíše jde o charakteristiku, která je hluboce zakořeněná v naší evoluční minulosti,“ říká vedoucí autor Evan Byrnes.

Experimenty byly navrženy tak, aby zkoušely odvahu žraloků, měřítko jejich sklonu riskovat, ale také faktoru, který ovlivňuje zdraví jednotlivce skrz souvztažnost se stresovými hormony a s tím spojenými psychologickými profily.

Žralokům byla nejdříve představena nádrž, která jim nabízela úkryt. Výzkumníci stopovali, jak dlouho každému žralokovi bude trvat, než se vynoří do nové prostředí. Druhý behaviorální test odhalil, jak žraloci snáší stres, podobný manipulaci rybáře, než je znovu vypustili a sledovali, za jak dlouho se zotaví.

Výsledky ukázaly, že chování každého ze žraloků zůstávalo během opakovaných testů stálé, což ukazuje na zakořeněné chování, spíše než na náhodné reakce. Někteří žraloci tedy byli odvážnější než jiní a žraloci, kteří v prvním testu reagovali na stres nejvíce, reagovali nejvíce i v tom druhém.

„Jsme těmito výsledky nadšeni, protože ukazují, že žraloci nejsou jen nemyslícími stroji. Každý žralok je jedinec s jedinečnými preferencemi a chováním, tak jako lidé,“ řekl docent Culum Brown.

„Naše výsledky vznáší množství otázek o jednotlivých variacích v chování vrchních dravců a ekologických a řídících důsledcích, které to může mít. Pokud je každý žralok individualitou a dělá si, co chce, pak je řízení žraločích populací mnohem složitější, než jsme si dříve mysleli.“

„Pochopení toho, jak osobnost ovlivňuje variace v chování žraloků – třeba volbu kořisti, využívání habitatu a úroveň aktivity – je stěžejní k lepšímu spravování těchto vrchních dravců, kteří hrají důležitou ekologickou roli v mořských ekosystémech.“

Převzato z Phys.org