Azyly a útočiště – díl 2.: Farm Sanctuary – útočiště před holokaustem

Jsou rána, kdy Susie Coston přichází k bráně této venkovské farmy ve svých holinkách a na špinavé zemi najde bedny plné prasat, ovcí, koz, hus či krocanů. Někdy je u nich dopis, aby věděla, že jsou zvířata zraněná či nemocná. Zvířata, která často nejsou ani schopna vstát, když je z bedny vyndá, jsou zachráněna z obrovských průmyslových velkochovů.

Bedny jsou doručovány anonymně pod rouškou noci. Proto, že ti, kdo zvířata z velkochovů osvobozují, jsou podle amerických zákonů považováni za teroristy. Pokud jsou chyceni, hrozí jim podle zákona o terorismu proti živočišným podnikům až desetileté vězení a pokuta ve výši 250 tisíc dolarů. Stejnému trestu čelili i dva aktivisté, kteří byli minulý rok zatčeni v Oaklandu v Kalifornii a obviněni z vypuštění více než 5700 norků v roce 2013, zničení chovných záznamů a vandalizování dalšího majetku kožešinového průmyslu.

Jen v šílenství korporátní Ameriky mohou být nenásilní zvířeckoprávní aktivisté obviněni z terorismu, zatímco bílí rasisté, kteří postříleli Afroameričany v kostele v Jižní Karolíně, za ně považováni nejsou. Jen v šílenství Ameriky mohou finančníci z Wall Street nechat zhroutit světovou ekonomiku pomocí ohromných podvodů, způsobit rozsáhlé utrpení a být odměněni biliony dolarů ve vládní výpomoci. Jen v šílenství Ameriky mohou vládní představitelé vést války, které jsou podle mezinárodního práva definovány jako kriminální činy, a přesto zůstat, nezpochybněni, na pozicích moci a vlivu. To všechno nedává v dnešní otevřené společnosti smysl. Ale dává to smysl v našem druhu korporátního totalitarismu, v kterém je život, zvlášť život těch bezbranných, postradatelný a samotný korporátní profit je chráněn a posvěcen jako nejvyšší dobro.

tumblr_o7e2v8Vpk71um7prco5_r1_540

Živočišné zemědělství působí utrpení, smrt a ničení životního prostředí – lidem i zvířatům – v míře, které se vyrovná jen zbrojní a ropný průmysl. A konzumací živočišných produktů pomáháme a ponoukáme systém, který je dost možná primární příčinou globálního oteplování a který pumpuje toxiny a jedy do našich těl i do zbytku ekosystémů.

Živočišné zemědělství vydává více emisí skleníkových plynů do atmosféry než celosvětová doprava. Odpad ze zvířat je každý rok odpovědný za tvorbu minimálně 32 miliard tun oxidu uhličitého, či 51 procent celosvětových emisí skleníkových plynů. Dobytek je příčinou 65 % všech emisí antropogenního oxidu dusičitého, skleníkového plynu, který je 296krát ničivější než oxid uhličitý. Plodiny zkrmované dobytku spotřebují 56 % veškeré využité vody. 70 % plodin pěstovaných v USA je zkrmováno zvířatům. 80 % celosvětových zásob sóji je zkrmováno zvířatům. Na produkci jednoho litru mléka je potřeba 1000 litrů vody. Je to do očí bijící plýtvání vzácnými a mizejícími zdroji.

tumblr_inline_o7k8huKMix1rd9d03_500.gif

Farm Sanctuary ve Watkins Glen—který úřady v 90. letech krátce uváděly na seznamu „extremistických“ zvířeckoprávních skupin – je pravděpodobně nejpřepychovějším domovem pro hospodářská zvířata. Gene Baur a Lorri Houston ho založili v roce 1986. Peníze na založení azylu a rozdávání literatury o utrpení, které zvířata zakouší ve velkochovech, vydělali prodejem rostlinných hotdogů z dodávky na koncertech Grateful Dead. Celkově stáli se svou dodávkou na parkovištích před 100 koncerty po celé zemi. Prvním zvířetem, které zachránili, byla ovce, později pojmenovaná Hilda, kterou našli ležet na hromadě mrtvých zvířat.

„Farm Sanctuary začíná s myšlenkou, že zde existuje tenhle hrozný systém a že ho většina lidí nákupem živočišných produktů nevědomky podporuje,“ říká Baur.

tumblr_o7m0ejWUim1um7prco4_r1_250.jpg

„Můžeme zachránit jen malou hrstku v porovnání s miliardami, které si zaslouží být zachráněny. Takže se snažíme vytvářet a podporovat nový druh vztahu ke zvířatům. Záchrana jednotlivců nám také pomáhá vyrovnat se s hrůzami velkochovů. Při vstupu na tato místa vidíme otřesné zneužívání. Jsme svědky tisíců zvířat držených v hrozných podmínkách, v klecích, v kterých se ani nemohou otočit. To se na vás podepíše. Být schopen zachránit alespoň pár jedinců pomáhá i nám. Farm Sanctuary je místem naděje. Je to místo přeměny. Zvířata, s kterými bylo zacházeno otřesně a která byla považována jen za výrobní jednotky, za zboží, prochází přeměnou. Stávají se našimi přáteli, ne jídlem. Nemůžete je zachránit všechny, ale můžete udělat, co zvládnete. Záchrana hospodářských zvířat je okamžitou konkrétní odpovědí na neobhajitelný chronický problém.“

Farm Sanctuary, který funguje na systému darů, má rozpočet ve výši 10 milionů dolarů ročně a vedle farmy v New Yorku řídí ještě další dvě v Kalifornii.

tumblr_o7m0ejWUim1um7prco1_540.jpg

Na třech farmách se nachází okolo tisícovky zvířat – krav, ovcí, koz, krocanů, prasat, oslů, slepic a kachen. Zvířata, kterým se dostává nejlepší veterinární péče a rostlinná strava, se nerušeně potulují po pastvinách. Krávy nejsou oplodňovány, aby produkovaly mléko. Slepicím nejsou odebírána vejce pro lidskou spotřebu. A všechny bytosti prožívají své přirozené životy osvobozeny od zvířecího holocaustu, který definuje živočišné zemědělství.

„Milovat kočky a psy je snadné,“ říká Costeon, ředitelka útulku, zatímco jsme jednoho deštivého rána stáli mezi hejnem krocanů. „Jsou všude. Jsou v našem světě. Ale milovat krocany není tak snadné, protože se s nimi setká jen pár lidí. Ale podívejte, šli za námi dovnitř,“ řekla, když jsme vstoupili do stodoly. „Jsou rádi kolem lidí. Milují pozornost. Nejsou odlišní od mazlíčků. Taky se rádi mazlí.“

tumblr_o7m0ejWUim1um7prco10_r1_540.jpg

„Každé zvíře [na farmě] má odlišnou osobnost, každé má jméno, máme všechny zdravotní záznamy,“ pokračovala, zatímco jsme šli do stodoly, kde se nachází zachráněná prasata. „Říkáme, že jsou stejně důležití jako kterýkoliv jiný jedinec.“

Vztahy mezi zvířaty, včetně dvou slepých krav (video níže), které jsou nerozlučné, a mezi zvířaty a muži a ženami, kteří v azylu pracují, jsou očividné a často i dojemné. Prasata, slepice, krocani i krávy často reagují na práci ve stodolách stejně jako „mazlíčci“ reagují na své lidské společníky. Zvířata se shromáždí okolo pracujících, aby je podrbali či pohladili. Coston náš rozhovor častokrát přerušila, aby oslovila prase či krávu jménem a vysvětlila spletitost jejich historie a osobnosti – někteří jsou stydliví, jiní družní, někteří vzpurní, jiní žárlí na členy svého stáda či hejna, někteří jsou náladoví a jiní jsou oddaní určitému pracovníku farmy.

Coston říká, že farma se udržuje v menším počtu, aby bylo možné udržet i tyto vztahy. „Nechci to tu přeplnit,“ říká. „Mohla bych jít a zachránit 5000 nosnic. Ale neviděla bych je a mnohé by zemřely. Už by to nebyli jednotlivci.“

Farm Sanctuary stál za mnoha hlasováními k ukončení nejhoršího týrání zvířat ve velkochovech a zachránil prasata uvězněná povodní v Iowě a více než 700 kuřat z brojlerové farmy v Mississippi, když udeřilo tornádo. Coston říká, že po té, co jsou velkochovy – v některých z nich může být až milion kuřat – poničeny bouřemi, jsou zvířata často odsunuta buldozery a zaživa pohřbena v jámách.

Přesto se azylové hnutí neobejde bez kritiků uvnitř zvířeckoprávního hnutí.

„Farm Sanctuary je silným zastáncem toho, co nazývám ‘veselé vykořisťování,’ tedy myšlenky toho, že můžeme nelidská zvířata vykořisťovat ‘soucitným’ způsobem pomocí welfarových reform, které údajně činí vykořisťování zvířat ‘humánnějším,’ ” říká zvířeckoprávní filosof a spisovatel Gary Francione. „Tento druh přístupu vysílá problematický normativní signál a vyzývá lidi, aby se cítili dobře ohledně své pokračující účasti na institucionalizovaném vykořisťování zvířat. Příklad – jeden z mnoha – Farm Sanctuary se spojil s Peterem Singerem a dalšími ve veřejném ‘uznání a podpoře’ údajně ‘průkopnické’ snahy obchodního řetězce Whole Foods, z kterého se vyklubal program na hodnocení welfaru zvířat, který dává zákazníkům Whole Foods možnost zvolit si úroveň mučení, kterou si koupí – a to vše pod hlavičkou ‘ochránců zvířat’ jako Farm Sanctuary. Do té míry, do jaké Farm Sanctuary propaguje veganství, dělá to, aby snížil utrpení, spolu s vejci z ‘obohacených’ klecí, vepřového bez porodních klecí, a ne jako morální imperativ a [místo] toho to charakterizují jako ‘osobní čistotu.’ ”

Zakladatel Farm Sanctuary Gene Baur mi řekl, že na rozdíl od striktních abolicionistů jako Francione je ochotnější “potkat se s lidmi tam, kde jsou.” Vidí farmy své organizace jako nástroje osvěty, způsob, jak si mohou návštěvníci začít uvědomovat, že zvířata „na jídlo“ si život zaslouží.

„Jsme veganská organizace. Vyzýváme lidi, aby jedli rostliny místo zvířat, ale také chápeme, že ke změně někdy dochází postupně,“ řekl Baur.

Proposition 2 v Kalifornii byla iniciativa, která měla v roce 2008 zakázat používání porodních, bateriových a telecích klecí ve státě Kalifornia,“ řekl Baur. „Voliči ji schválili. Gary to vidí jako ‘welfarovou reformu’, která nadále kodifikuje a umožňuje smýšlení, že zvířata jsou spotřební zboží. Já jsem přesvědčen, že se díky tomu lidé zamyslí nad hospodářskými zvířaty jako živoucími bytostmi, které trpí. Začíná to proces a diskuzi. Pokud jsou to žijící, cítící bytosti, nezaslouží si, aby s nimi bylo zacházeno se soucitem a úctou? Když začnete nad těmito otázkami přemýšlet, logickým vyústěním je, že přestanete zvířata jíst.“

tumblr_o7e2v8Vpk71um7prco10_r1_540.jpg

Baur, stejně jako Francione, odmítá průmyslové „marketingové nástroje“, které představují dobytek či kuřata jako z volného chovu, krmené trávou či přirozeně chované. „[Tato zvířata] v podstatě pořád žijí ve velkochovu,“ říká Baur. „Nakonec je tu základní otázka, zda bychom měli zabíjet a jíst zvířata či nikoliv. Pokud můžeme dobře žít i bez zabíjení a působení zbytečného ubližování, proč bychom to neudělali? Slova ‘humánní’ a ‘porážka’ spolu nesedí.“

„Náš potravinový systém je bordel,“ říká Baur. „Veganské hnutí a zvířeckoprávní hnutí se soustředila především na to, co se děje s nelidskými zvířaty, která jsou vykořisťována. Ale s lidskými bytostmi je v tomto systému také zacházeno špatně,“ řekl s ohledem na zaměstnance jatek a velkochovů. „Také je s nimi zacházeno jako s postradatelným zbožím. Pro mě je být veganem o snaze žít tak laskavě, jak to jde. To zahrnuje nejen to, jak se chováme k nelidským zvířatům, ale i to, jak se chováme k těm lidským i planetě. Je to o vytvoření vzájemně prospěšných vztahů, na místo těch násilných a vykořisťovatelských.“

Převzato z Truth Dig