Německý soud schválil masové zabíjení novorozených kohoutků

Každý rok jsou miliardy kohoutků zabity krátce po vylíhnutí, prostě proto, že jsou to samci. Německé úřady se rozhodly tuto praktiku nezakázat. Obávají se, že by to oslabilo německé zemědělství.

Jsou známí jako jednodenní kohoutci – kuřátka, která nikdy nebudou starší než jeden den. Každý den jsou na celém světě zabíjena po tisících. Proč? Jsou to samci, takže nebudou snášet vejce, a proto se nevyplatí je krmit.

Německý soud však v pátek rozhodl, že hromadné zabíjení právě vylíhlých kohoutků neporušuje zákony na ochranu zvířat.

Macerator3

Středo-levá vláda Severního Porýní-Vestfálska, nejlidnatějšího německého státu, usilovala o zákaz této praktiky už v roce 2013. Proti zákazu se však postavilo několik velkochovů. Nejvyšší státní správní soud v pátek zamítl odvolání proti rozhodnutí nižších soudů a za velkochovy se postavil.

16střed

Münsterský soud prohlásil, že německé zákony na ochranu zvířat povolují zabíjení zvířat, pokud k němu jsou „rozumné důvody“. Etické problémy tohoto zacházení s novorozenci tak byly podle soudu převýšeny ekonomickými zájmy lidí.

(Kde se berou vejce?)

Každý rok je v Německu krátce po narození rozdrceno 45 milionů kohoutků, protože nesnáší vejce. Zdaleka nejde o jedinou krutou praktiku, s kterou se kuřata ve velkochovech setkávají – jsou jim upalovány zobáky, žijí v malých špinavých klecích, hladovějí… Ve zlomku svého přirozeného věku jsou nosnice zabity a nahrazeny jinými. Děje se tak samozřejmě i u nás!

Německá federální vláda odmítla výzvy tuto praktiku zakázat, ale je naděje, že k jejímu ukončení dojde od příštího roku díky zavedení nové slibné technologie, která umožňuje odhalit pohlaví kuřete dříve, než se vylíhne.