Olympijské jezdecké závody terčem kritiky vědců

Vědci tvrdí, že nánosníky a plné uzdy působí během jezdeckých závodů zbytečnou bolest a utrpení koňům, což vzbudilo vážné obavy o používání jezdeckého vybavení na letošní olympiádě v Riu.

7386222-3x2-700x467
Drezurní nánosník stlačující jazyk koně během soutěže

Studie fakulty veterinární vědy sydneyské univerzity zjistila, že používání omezujících nánosníků – nejběžněji při drezúře – svazuje čelisti koně dohromady, čímž mu brání v zívání, pohybu jazyka a potenciálně i polykání.

„Studie jako první ukazuje, že velice běžná praktika a velice běžný kus vybavení vyvolává  u koní stresovou odpověď,“ řekl veterinář a vedoucí autor studie, profesor Paul McGreevy.

„Je třeba poznamenat, že tato odpověď se objevila u koní bez jezdce a bez pnutí uzdy, takže je možné, že jde jen o špičku ledovce.“

Tzv. švédský nánosník je kožený řemínek, který se obtáčí kolem čelisti koně. Pomocí systému kladek ho může jezdec utáhnout.

Čím je těsnější, tím větší je kontakt mezi ústy zvířete a kovovými částmi uzdění, což jezdci dává větší kontrolu nad koněm.

Stresová odpověď – známka bolesti a utrpení – byla měřena pomocí teploty oka a srdečního rytmu během toho, když byl nánosník utažen na úroveň, která se používá při soutěžích.

V některých případech vyskočila klidová srdeční frekvence po utažení nánosníku z 34 tepů za minutu na 100 – podle vedoucí autorky studie, Kate Fenner, významný výsledek.

„Bylo opravdu znepokojující vidět, jak vysoko se srdeční frekvence dostala,“ říká.

Fenner uvedla, že analýza tepové frekvence a teploty koní byla pro studii stěžejní.

7386330-3x2-700x467
K měření úrovně stresu u koní byly použity oční teploměry. Eye thermometers were used to measure stress levels in horses.

„Všechno nám říkalo, že kůň byl ve fyziologickém stresu. Ale při pohledu na koně jsme pozorovali jen změnu v tom, že tolik nepřežvykoval.“

(Tohle musí přestat: 5 zneužívajících odvětví, které ubližují koňům)

Profesor McGreevy řekl, že to bylo právě proto, že utažený nánosník brání koni ve stresových projevech, jako je zívání, otevírání úst či mlácení jazykem – což jsou všechno tradičně známky toho, že je na koni jezděno příliš agresivně.

„Tím, že má těsný nánosník, eliminujete veškeré ošklivé chování, které by ústilo ve ztrátu bodů (při drezúře), a docílíte větší pozornosti koně,“ řekl profesor McGreevy.

Profesor dále uvádí, že aby se jezdci vyhnuli ztrátám bodů, mnozí z nich stahují čelisti pomocí systému kožených kladek, zvaného švédský nánosník.

„Omezující nánosníky v podstatě připraví koně o hlas,“ řekl.

‚Neexistují důkazy‘, že nánosníky působí vážná zranění

Tento pohled však nesdílí veterinář Equestrian Australia Nathan Anthony.

„Rozhodně nevidíme žádné důkazy, že by švédské nánosníky koňům působily jakékoliv vážné zranění,“ řekl.

Dr. Anthony prohlásil, že studie je limitovaná.

„Bylo testováno a pozorováno jen velmi malé množství koňů.“

7386380-3x2-700x467
Řezná rána v ústech koně způsobená vnějším tlakem nánosníku.

Dr. Anthony dodal: „Tito koně nebyli na používání nánosníky zvyklí. Nikdy ho na sobě neměli. Takže jak by se dalo očekávat, jejich stresová odpověď byla větší už jen kvůli skutečnosti, že pro ně šlo o nové vybavení.“

V odpovědi na kritiku vedoucí autorka Kate Fenner prohlásila: „Nejsem si jistá, že si kdy zvyknou na něco, co jim brání v kousání, olizování a polykání a co jim může způsobit tkáňové i nervové poškození.“

Fenner řekla, že Equestrian Australia či Mezinárodní jezdecká asociace „by museli studii opakovat s koňmi zvyklými na jeho nošení, aby to mohli tvrdit“.

Také bránila velikost vzorku jako „statisticky platnou“.

Švédské nánosníky jsou podle současných pravidel závodů povoleny, i přesto, že zvyšují bolest a nepohodlí – problém, který je podle výzkumníků ještě zhoršen použitím plné uzdy.

„Každý drezurní kůň na olympijské úrovni musí soutěžit s plnou uzdou, což znamená, že má v ústech dvě kovová udidla. Každé z nich je pákou, která stahuje kovový podbradní řetízek,“ říká profesor McGreevy.

„Zjistili jsme, že když utáhnete nánosník, udidla jsou stlačena proti jazyku a imobilizují jazyk.“

Kromě toho existují důkazy, že těsnější nánosníky působí řezné a tržné rány na vnitřku úst a jazyku koní, protože nánosníky tlačí jemné tkáně na ostré zuby.

„Odepírat koňům normální chování ve jménu sportu se dá jen těžko eticky obhájit,“ řekl profesor McGreevy.

RSPCA vyzývá k úplnému zákazu švédských nánosníků

Studie, publikovaná prestižní Public Library of Science, vedla k tomu, že 30 skupin na ochranu zvířat po celém světě vyzývá k povinnému testování nánosníků při soutěžích, aby se zajistilo, že nejsou příliš těsné.

„Z této studie je znepokojivě jasné, že používání omezujících nánosníků působí koňům během tréninku a soutěže značnou bolest, utrpení a úzkost,“ řekl Bidda Jones, vedoucí vědec RSPCA.

„Přesto je jejich používání na vzestupu a nic se s tím nedělá.“

RSPCA vyzvala k úplnému ukončení používání švédských nánosníků na základě toho, že je jejich používání kruté.

„Pravidla drezúry a dalších soutěží musí být změněna, než budou další koně nuceni snášet tuto nepřijatelnou praktiku.“

Předsedkyně Equestrian Australia Judy Fasher prohlásila, že koně jsou prohlíženi před každou soutěží, aby se zajistilo, že vybavení je poddajné a neubližuje.

„Jsou prohlíženi před začátkem představení. Vybavení je prohlíženo, aby se zajistilo, že koni řádně sedí,“ uvedla.

Ujišťování Equestrian Australias s názorem vedoucího vědce RSPCA příliš nehnulo.

„Koně by neměli být nuceni trpět ve jménu sportu. Takže je opravdu zřejmé, že tyto nánosníky by měly být ze všech jezdeckých závodů odstraněny,“ řekl dr. Jones.

Převzato z ABC