Podle nového návrhu zákona o ochraně zvířat budou zvířata v Lucemburku považována za nelidské bytosti

Minulý týden se vládní kabinet Lucemburska zabýval otázkou ochrany zvířat.

Nový zákon míří na zajištění důstojnosti, ochrany života, bezpečí a životní pohody zvířat. Jeho cílem je vytvoření nového právního rámce v oblasti ochrany životů a pohody zvířat. Hlavní inovací projektu je představení konceptu důstojnosti a bezpečí zvířete. Zvířata tedy nadále nebudou považována za věci, ale za vnímavé nelidské bytosti, které mají nárok na určitá práva.

Návrh zákona dělá rozdíl mezi zvířaty, která jsou savci, a těmi, která jimi nejsou. Zadržení těchto zvířat je možné, jen pokud jsou uvedena na zvláštním seznamu. Návrh poskytuje oprávnění lidem aktivním na poli welfaru zvířat, např. komerční podniky, útulky a azyly. Jsou představena mimořádná administrativní opatření, která umožňují veterinární správě okamžitě jednat v případech hrozícího ohrožení důstojnosti, ochrany života či zabezpečení welfaru zvířete.

Co se týká trestních postihů, jsou klasifikovány podle závažnosti přestupku tak, aby byly přiměřené a dostatečně odrazující.

Převzato z Chronicle.Lu