Z utíkajícího kokosu se vylouplo geniální zvíře

Když vědci viděli chobotnici, jak si nese kokosovou skořápku, v které se pak schová, poprvé, říkali, že se „malém utopili smíchy“. Další nedávné video ukazuje chobotnici, která dává své kokosové skořápce novou úroveň: způsob transportu.

Video, natočené potápěčem Edim Frommenwillerem u pobřeží Indonésie, začíná tím, jak se záhadně vypadající kokos valí po mořském dně.

Při pohybu se půlky skořápky rozšíří a vyskočí z nich chobotnice.

Svých osm noh používá simultánně k chůzi po dně a k přenosu skořápky pod ní.

Pak stejně rychle jako skořápku otevřela, naskočila zpátky a pokračovala ve svém dobrodružství.

Tento druh chobotnice se nazývá Amphioctopus marginatus, také známá jako chobotnice žilkovaná či kokosová – běžné jméno, které samozřejmě vychází z toho, že skořápky využívají jako své domovy.

Ačkoli to, že tento druh využívá kokosové skořápky jako obydlí, zažehlo diskuzi o tom, zda jde o příklad zvířete využívajícího nástroj, možná tohle video, ukazující jednu z nich používající skořápku jako dopravní prostředek, diskuze ukončí.

 

Na celé video, v řádně dramatickém provedení, se můžete podívat níže.

Převzato z The Dodo