Nová studie zjistila, že neurovědecké experimenty na zvířatech nejsou potřebné k medicínskému pokroku

V pondělí byla zveřejněna studie, která ukazuje, že experimenty na mozcích opic jsou chybné, zavádějící a zbytečné.

Dr. Jarrod Bailey a dr. Katy Taylor přezkoumali tvrzení výzkumníků uvádějících, že kruté testy na opicích jsou životně důležitou součástí hledání léčby lidských nemocí – a zjistili, že jejich hodnota pro lidi je pochybná.

Vzhledem k mnoha významným rozdílům mezi strukturou a funkcí mozku opic a lidí jsou data posbíraná od opic využívaných při neurovědeckém výzkumu zavádějící a nerelevantní.

Také zjistili, že výzkumníci, kteří využívají opice při neurovědeckých experimentech nesprávně uvádějí, že jsou tyto experimenty stěžejní pro medicínské průlomy. To se týká i vývoje skenovací technologie mozku (fMRI) a hluboké mozkové stimulace při léčbě Parkinsonovy choroby.

Jsme přesvědčeni, že význam výsledků etických neurovědeckých výzkumů na lidech je také podceňován, aby se nafoukla důležitost testů na opicích.

Při experimentech v Evropě a Velké Británii je každý rok využíváno na 6000 nelidských primátů. Některé z těchto opic jsou využívány v neurovědeckém výzkumu, který zvířatům působí značné utrpení.

Organizace Cruelty Free International zveřejnila v roce 2014 zjištění ze své investigace v Institutu Maxe Plancka pro biologickou kybernetiku v Německu. Zjistili otřesné utrpení opic využívaných na neurovědecký výzkum, při kterém byli makakové nuceni:

  • Trpět při vysoce invazivních operacích, při kterých jim byla implantována nahrávací zařízení do lebky
  • Po hodiny sedět úplně imobilizováni za hlavu před počítačovými obrazovkami
  • Být bez vody, někdy po dny, aby „spolupracovali“ za odměnu v podobě šťávy

Utrpení opic, které snášejí v laboratoři, bylo výzkumníky bagatelizováno a ospravedlňováno tvrzeními o značném prospěchu pro lidi. Nová studie ukazuje, že tato tvrzení nejsou pravdivá.

Dr. Jarrod Bailey, výzkumný vědec Cruelty Free International, uvedl: “Vzrůstající schopnost humánních a pro lidi specifických testovacích metod činí neurovědecký výzkum s opicemi přebytečným. Jak opice využívané v těchto krutých experimentech, tak lidé čekající na to, až věda přinese lepší léčbu neurologických chorob, budou mít z přesunu k etičtějším a vědecky kvalitnějším alternativním metodám výzkumu prospěch.“

Bohužel ani Česká republika se nemá čím pochlubit. Za loňský rok bylo u nás pokusům podrobeno 66 makaků (z celkového počtu 231397 zvířat!). Podobná množící zařízení najdeme i u nás – jedno z nich patří společnosti MediTox. V jejich zařízení v Konárovicích najdete vedle chovu makaků, myší a potkanů i vlastní chov bíglů. Z tohoto zařízení jsou zvířata převážena i do laboratoří v zahraničí, jejich celkový počet je tedy mnohonásobně vyšší!

Upraveno z Cruelty Free International