Život v řetězech: Srdcervoucí obrázky uvězněných indonéských opic prodávaných kokosovým farmářům

Nejen lidští otroci čelí životu v okovech.

Tito makakové vepří jsou prodáváni za zhruba 300 korun, aby strávili své životy sbíráním kokosů ze stromů, připoutáni řetězy ke svým pánům.

Při vytahování z klecí a prohlídce potencionálními kupci na trhu v Sumatře v Indonésii jsou vyděšení.


Malí makakové jsou prodáváni za přibližně 280 korun, zatímco dospělí za 330 – říká obchodník. Samice jsou ještě dražší, za 650 korun, mladé či staré.

Opice přináší důležitý příjem pro chudé kokosové farmáře, ale nad zacházením s nimi se vznášejí otazníky.

4
Skupina makaků očekává svůj osud v kleci, zatímco se obchodník domlouvá s potenciálními kupci

Makakové vepří se ponejvíce nacházejí v deštných pralesích až do výše 2000 metrů na místech jako Borneo, Sumatra a ostrov Bangka.

Žijí ve velkých společenských skupinách a jsou všežraví – krmí se nejčastěji ovocem, semínky a hmyzem. Mají krátký ocas, který připomíná ten prasečí, díky čemuž si vysloužili své jméno.

Makak vepří je v seznamu Mezinárodní unie pro ochranu přírody uváděn jako zranitelný a jeho populace klesá. Největší hrozbou je ztráta habitatů – především kvůli palmovým plantážím.

7
Bez útěku: Opice vříská po té, co jí obchodník na trhu připoutal za krk.

Makakové jsou také jedním z nejčastěji využívaným druhem pro biomedicínské pokusy.

Upraveno z Daily Mail