Vlk, kterému říkali Jidáš

Historicky byl vlk šedý běžný v celé Severní Americe. Zdravé populace lichokopytníků, včetně bizonů, losů, jelenů waipity a sobů poskytovaly dostatečný zdroj potravy. Vlci na oplátku bránili nadměrnému spásání pastvin lovem těchto zvířat. Lovili slabá a nemocná zvířata, což udržovalo stáda silná a zachovávalo zdraví ekosystému nedotčené.

Původní obyvatelé žili s vlky v souladu a dělili se o stejné planiny při lovu bizonů. Po kontaktu se ale vše změnilo.

Evropští osadníci přistáli u pobřeží Severní Ameriky s přesvědčením o nadřazenosti člověka. Vykáceli a vypálili lesy, vybili a vychytali mnoho druhů za hranici vyhubení. Bizoni byli záměrně masově vyvražďováni, aby tak původní obyvatelé přišli o zdroj potravy, oblečení, úkrytu a rituální praktiky a systematicky tak byl vymazán jejich způsob života. Vlci byli osadníky považováni za škodnou, protože mohli představovat ohrožení pro dobytek a z přesvědčení, že i jejich pouhá existence je lidem k neprospěchu.

Intenzivní tlak způsobený lovem vedl k vyhubení vlků téměř v celých Spojených Státech. Až v současnosti se začali vracet do oblasti Velkých jezer a severu Skalistých hor. V Kanadě si vlci vedli o něco lépe, přesto však byli v místech s vysokou hustotou osídlení vyhubeni.

Úděl vlka se dodnes nezměnil. Lovecká a rančerská lobby bojuje zuby nehty za zachování rozsáhlé kontroly populace predátorů. Idaho, Britská Kolumbie, Alberta, Saskachewan a v blízké době i Ontário jsou dnes zapojeny do lovu vlků. Jeden – jménem Ghost – je částí tohoto příběhu.

Na jihu Selkirksých hor v Britské Kolumbii se toulá vlk, osamělý a zdrcený. Úřady mu nasadily radiový obojek, který vysílá GPS signál. Jeho jméno je “Ghost” (Duch)

Ghost je vlk-jidáš, součást loveckého programu vytvořeného vládní stranou (Liberální strana Britské Kolumbie) k vybíjení celých smeček, včetně matek a štěňat. Je nazýván “Jidášem” podle biblického příběhu následovníka Kristova. Stejně jako Jidáš zradil Ježíše nepřátelům, vlk-jidáš je používán jako nástroj lovců, aby nechtěně prozradil lokaci své smečky. Vlci se dostali do hledáčku programu kvůli chybně interpretovaným informacím o snižující se populaci soba. Fragmentace habitatu a jeho ztráta způsobená především těžbou dřeva na jihu Selkirksých hor zničila jejich přirozené prostředí. Místo toho, aby vláda přispěla k ochraně míst, kde se vyskytují, což by omezilo zisky těžařských spolčností, rozhodla se pro zdánlivé řešení prostřednictvím obětních beránků – vlků.

Ghost byl někdy v průběhu honu odchycen, opatřen obojkem a vypuštěn. Nevědomě navedl helikoptéry typu Bighorn na místo, kde se nacházela jeho smečka, která byla vystřílena, když se v panice před útokem rozutekla. Když jatka skončila a krev zbarvila sníh, byl Ghost ponechán záměrně naživu. Tento osamělý vlk bude vystopován, až instinktivně vyhledá novou rodinu, aby byl znovu traumatizován a jeho nová smečka byla zase před jeho očima vyvražděna.

BC Liberals veřejně prohlašují, že je vlčí hon prováděn humánně, ale informace odhalené v průběhu našeho terénního výzkumu jsou s tímto tvrzením v rozporu.

V průběhu našeho výzkumu jsme Ghosta sledovali přes hory a údolí, přesto se nám nikdy nepodařilo tohoto vlka zahlédnout. Jak následoval jeleny, pil z bystřin a odpočíval, zůstávaly po něm stopy. O posledním ránu v terénu, v okamžiku, kdy začalo vycházet nad horami slunce, jsme zaslechli Ghostovo dlouhé a hluboké vytí. Komu toto volání patřilo, se můžeme pouze dohadovat.

Neetický, kontroverzní a neudržitelný lov ukazuje, kdo ve skutečnosti zrazuje koho. Je to naše vlastní oblastní vláda, která nezradila pouze vlky, z kterých vytvořila obětní beránky, ale také ohrožené soby, které nezvládají účinně chránit, zainteresované občany, jejichž hlasy doléhají k hluchým uším zvolených politiků a jejichž daně jsou utráceny v tajnosti na masakr, s kterým nesouhlasí.

převzato z wildlifedefenceleague