Paviáni jsou používáni při ‚frankensteinských‘ zdravotnických experimentech

V několika sydneyských nemocnicích a univerzitách probíhá velké množství utajených zdravotních experimentů v zcela zřejmém pokusu zakrýt transplantace ledvin z prasete paviánovi.

Fairfax Media odhalila důkazy během šestiměsíční investigace o tom, co nazývá frankensteinské chirurgické experimenty prováděné na primátech za využití peněz daňových poplatníků.

Pavián, část programu množitelské kolonie, sedí za bezpečnostním oplocením v zařízení Národní rady pro zdraví a medicínský výzkum ve Wallacii v západním Sydney.
Pavián, součást programu množitelské kolonie, sedí za bezpečnostním oplocením v zařízení Národní rady pro zdraví a medicínský výzkum ve Wallacii v západním Sydney.

Na experimenty byly do Austrálie dovezeny stovky primátů, zvířata jsou speciálně pro zdravotnický výzkum také množena v paviání kolonii Národní rady pro zdraví a medicínský výzkum ve Wallacii, západně od Sydney, a v koloniích kočkodanů a makaků v Churchillu ve Victorii.

Na rozmanité experimenty jsou využívány miliony dolarů ve formě výzkumných grantů, ale zapojené nemocnice odmítly vydat detaily o tom, na kolika paviánech a dalších primátech jsou experimenty prováděny a kolik z nich zemřelo nebo muselo být zabito.

Ministerstvo zdravotnictví také odmítlo, že by se jednalo o celoorgánovou transplantaci, navzdory informacím o Conanovi, paviánovi, který musel být zabit kvůli fatálním komplikacím po tom, co mu do těla vložili ledvinu prasete.

Bezpečnostní brána zařízení Národní rady pro zdraví a medicínský výzkum ve Wallacii v západním Sydney.
Bezpečnostní brána zařízení Národní rady pro zdraví a medicínský výzkum ve Wallacii v západním Sydney.

Některé z experimentů se dostaly na světlo, včetně kočkodanů využívaných na univerzitě v Sydney, u kterých odebírali elektrofyziologické údaje z mozků, než je zabili předávkováním a vyjmuli jim oči, aby mohli pitvat jejich sítnice.

Při odlišném experimentu na těhotných paviánech byla omylem zabita matka, která za sebou zanechala mládě, a další miminko na následky testů zemřelo.

‚Dláždění cesty pro nové experimenty‘

Mluvčí sydneyského zdravotního odboru odpovědného za Královskou nemocnici Prince Alfreda, který dohlíží na kolonii paviánů a také provádí experimenty, uvedla: „Kolonie pomohla medicínským výzkumníkům provést důležitý výzkum, který významně přispěl k vydláždění cesty pro nové léčby onemocnění jako preeklampsie, komplikovaná cukrovka, onemocnění ledvin či cévní onemocnění.“

Mluvčí sydneyské univerzity uvedla, že současný program a množství iniciativ snížilo, vylepšilo a nahradilo při výzkumech využití všech zvířat, včetně primátů.

Řekla, že na poli biomedicínského výzkumu na univerzitě existuje schválený protokol, který zahrnuje výzkum na malém počtu primátů.

Uvedla, že univerzita za rok využije přibližně 8 kočkodanů a že „všechny procedury byly provedeny na plně zanestetizovaných zvířatech, která pak byla uspána – zvířata si nikdy nebyla vědoma těchto procedur a necítila bolest.“

„Všichni výzkumníci by raději zvířata při pokusech nepoužívali. Nicméně při hledání léku na slepotu, cukrovku, epilepsii a mnohá další onemocnění jsou v současnosti pokusy na zvířatech nejlepší nadějí,“ uvedla.

Snímek obrazovky pořízený 2016-03-11 16:31:21
Conan podstoupil celoorgánovou transplantaci (ledvin) známou jako xenotransplantace od geneticky upraveného prasete v nemocnici Westmead na počátku roku 2014. Fairfax Media viděla informaci potvrzující, že byl Conan „humánně“ zabit 20. března 2014 po té, co trpěl „diseminovanou intravaskulární koagulací“ – rozšířenou formací krevních sraženin, které mohou uzavřít oběh krve a poškodit orgány.

Ministerstvo zdravotnictví však na žádost o informace odpovědělo o několik měsíců později v rozporu a s popřením toho, že by výzkum cukrovky pokročil k celoorgánovým transplantacím. Národní rada pro zdraví a medicínský výzkum přesto uznala, že financovala výzkum „celoorgánové xenotransplantace od zvířete zvířeti“.

Tutlání v rozporných prohlášeních

Odhalení experimentů přichází ve chvíli, kdy se senátní vyšetřování začíná zajímat o dovoz primátů na výzkumné účely.

Komise vydá zprávu první březnový týden, než bude senátorkou Lee Rhiannon (Zelení) v parlamentu předložen návrh zakazující dovoz primátů.

Senátorka Rhiannon řekla Fairfax Media, že je přesvědčena, že veřejnost by byla „hluboce šokována“, kdyby věděla, co se děje za zavřenými dveřmi.

Řekla, že rozporná tvrzení mezi státními a federálními odbory začínají vypadat jako maskování a tajnůstkářství, s jakým jsou experimenty prováděny, ukazuje, že agentury vědí, že by pro veřejnost byly nepřijatelné.

Helen Marston, výkonná ředitelka Humane Research Australia, uvedla, že „průmysl je zahalen v tajemství navzdory skutečnosti, že je financován z daní a jen několik Australanů je si vůbec vědomo toho, že jsou zde ve výzkumu využíváni primáti.“

Marston řekla, že pokud nebude nastavena větší transparentnost, nebude možné vést otevřenou a upřímnou diskuzi.

„Kromě etického dilematu využívání zvířat s tak vysokými kognitivními schopnostmi a rozvinutými společenskými strukturami jako pouhé nástroje výzkumu je využívání primátů nepříliš přesné v předvídání výsledků u lidí,“ uvádí Marston.

„Procedury, kterým byla tato zvířata podrobena, jsou strašlivé a mohli bychom je přirovnat k frankensteinovským experimentům. Mnoho z nich je navíc prováděno za pomoci peněz daňových poplatníků,“ řekla.

Testování ‚nemůže být ospravedlněno‘

Nový výzkum Cruelty Free International, Předvídání toxicity a bezpečnosti lidských léků pomocí testů na zvířatech, zjistil, že „v kombinaci s nebývalou úrovní zájmu veřejnosti vůči využívání zvířat ve vědě a jeho vysokým etickým nákladům, usuzujeme, že preklinické testování farmaceutik na zvířatech nemůže být v současné době ospravedlněno, eticky ani vědecky.“

Nedávná publikace Zvířecí zákony Australasie, obsahující výzkum australských akademiků, včetně docentky Celeste Black ze sydneyské univerzity, uvádí, že mnozí Australané „se stále domnívají, že současné welfarové zákony poskytují dostatečnou ochranu před špatným zacházením, že krutost je výjimkou, a že pokud je odhalena, jsou pachatelé potrestáni. Mýlí se ve všech bodech.“

Fairfax Media má k dispozici informace ukazující, že Conan byl držen ve „Vivariu“ v nemocnici Westmead spolu s dalšími třemi paviány, pojmenovanými Scar, Belvedere a Frazer. Scar byl podroben transgenické (geneticky upravené) transplantaci prasečích Langerhansových ostrůvků a byl pod velkými dávkami imunosupresantů. Má se za to, že Scar byl dočasně navrácen do paviání kolonie ve Wallacii.

Belvedere a Frazer „se stali diabetickými“ a čekali na transplantaci ostrůvků od selat, která se měla narodit v červnu 2014. Osud Belvedere a Frazera není znám. Výzkum citovaný Humane Research Australia říká, že paviáni využití při transplantaci ostrůvků byli později zanestetizováni, byla jim odebrána játra a byli zabiti. Selata chována a využívaná na ostrůvky byla také zabita.

Snahy Fairfax Media získat informace včetně fotografií, videa a detailů o délce života Conana, Scar and Belvedere pomocí svobody přístupu k informacím byly zablokovány ministerstvem zdravotnictví, které prohlásilo, že „je zde převažující zájem veřejnosti, který brání zveřejnění informací“.

Uvádí, že u žádaných informací by mohlo „být rozumně očekáváno, že by informovaly veřejnost o prováděném výzkumu.“

Také uvádí, že odhalení informací by mohlo „poškodit řízení, účinnost a integritu výzkumu odhalením jeho záměru, vedení či výsledků (ať už byl či nebyl započat a ať už byl či nebyl dokončen)“.

Mluvčí nemocnice prince Alfreda uvedla, že využití zvířat z paviání kolonie vyhovuje veškeré relevantní legislativě. Řekla, že kolonie byla pravidelně kontrolována etickou komisí sydneyského zdravotního odboru.

Kolonie pobere až 165 jedinců

Mluvčí ministerstva průmyslu uvedl, že „paviání zařízení ve Wallacii bylo naposledy zkontrolováno v červnu 2012 jako součást rutinního plánu inspekcí a k další kontrole dojde v roce 2016.“

Řekl, že ministerstvo může potvrdit, že péče o paviány ve Wallacii byla dostatečná.

Dále řekl, že informace o počtu zvířat držených v zařízení není ministerstvu známá, ale že je v kolonii povoleno umístit až 165 paviánů.

Webové stránky federálního ministerstva přiznávají, že „využívání nelidských primátů na vědecké účely vznáší zvláštní otázky v rámci etiky a welfare“.

Uvádí, že „Národní rada pro zdraví a medicínský výzkum uznává, že v komunitě existují rozdílné názory na využívání nelidských primátů na vědecké účely. Rada se snaží zajistit, aby byli nelidští primáti využívaní ve vládnou financovaných výzkumech využíváni eticky a aby s nimi bylo zacházeno humánně a aby byli využíváni, jen pokud neexistuje žádná jiná alternativa.“

Zákaz využívání nelidských primátů by musel být účinný v rámci státní i teritoriální legislativy. Úspěch takového zákazu by závisel na implementačních a vynucovacích snahách státní a teritoriální legislativy.“

Pavián jménem Scar

Scar byl největším z paviánů držených ve Vivariu v nemocnici Westmead, transplantovali mu Langherhansovy ostrůvky novorozených selat.

Pavián přežil šest týdnů a pokud by pokračoval, stal by se „prvním paviánem na světě, který přežil udržovanou xenotransplantaci,“ uvádí informace poskytnutá Fairfax Media.

Panovaly obavy, že výzkumníci, kteří na něm prováděli experimenty, nechtěli, aby se vrátil do paviání kolonie ve Wallacii, kvůli hygienickým obavám i přesto, že byl držen uvnitř po téměř tři měsíce a podmínkou akreditace je, že po třech měsících pobytu uvnitř mají zvířata nárok na denní přístup do venkovní ubikace.

Zdá se, že těm, kdo dohlíželi na jeho péči, bylo řečeno, že „podmínky jsou na hony vzdálené ideálnímu prostředí pro zvíře s oslabenou imunitou (s takřka žádnými T buňkami). I přesto, že je to považováno za dobré prostředí, nedá se považovat za čisté. Do oblasti má přístup hmyz a ptáci a riziko infekce paviána je velice vysoké.“

Jsme přesvědčeni, že jim řekli, že pokud ho pošlou zpět do nehygienického prostředí, kde by se mohl nakazit bakteriální infekcí, bylo by to katastrofální“.

Osud Scara je neznámý.

NSW odmítla vydat k jeho případu bližší informace.

převzato z Sydney Morning Herald