Někteří ptáci jsou stejně chytří jako lidoopi

Komplexní poznání je možné i bez mozkové kůry. Výzkumníci rozřešili podobnosti v architektuře mozku.

Na první pohled vykazují mozky ptáků a savců mnohé významné rozdíly. Navzdory tomu se kognitivní schopnosti některých skupin ptáků vyrovnají lidoopům.

Výsledky výzkumů posbírané v nedávných desetiletích naznačují, že ptáci mají rozvinuté kognitivní schopnosti. Podle jedné teorie jsou schopni je aplikovat na specifické situace, například, když si dělají zásoby jídla. V časopise „Trendy kognitivní vědy“ vyšel článek dr. Onura Güntürküna z Ruhr-Universität Bochum a dr. Thomase Bugnyara z vídeňské univerzity, který ukazuje, že tomu tak není.

Oba výzkumníci společně shromáždili studie, které odhalily rozličné kognitivní schopnosti u ptáků. „Mentální schopnosti krkavcovitých a papoušků jsou stejně sofistikované a rozmanité jako u lidoopů,“ uvádí Onur Güntürkün, vedoucí oddělení biopsychologie v Bochum. Mimo jiné jsou schopni logického myšlení, poznají se v zrcadle a projevují empatii.

Komplexní poznání bez mozkové kůry

U savců jsou kognitivní dovednosti ovládány několika vrstvami mozkové kůry, zvané také neokortex. Tato část mozku se u ptáků nevyskytuje; místo toho jsou u nich komplexní mentální úlohy prováděny tzv. palliem – střechou velkého mozku. Kromě toho mají ptáci mnohem menší mozky než lidoopi. „Jak je pak tedy možné, že jsou ptáci schopni stejných kognitivních výkonů jako lidoopi?“ ptá se asks Güntürkün. „Je možné, že se za 300 milionů let jejich existence vyvinuly u ptáků i savců nezávisle na sobě rozdílné mozkové mechanismy pro komplexní kognitivní procesy?“

Aby odpověděli na tuto otázku, zanalyzoval se svými kolegy bezpočet neuroanatomických studií. Jejich závěr: mozky obou skupin zvířat mají skutečně velmi rozdílné struktury. Avšak pokud je prozkoumáme podrobně, objeví se jasné podobnosti. Například jednotlivé oddíly mozků jsou propojeny podobným způsobem a obě skupiny mají prefrontální mozkový oddíl, který ovládá podobné výkonné funkce.

Původ podobností je neznámý

Není známo, jak se tyto podobnosti vyvinuly. Buď jejich poslední společný předek předal neuronální základ ptákům i savcům. Nebo – a to autoři považují za pravděpodobnější – se vyvinuly nezávisle na sobě, protože obě skupiny čelily stejným výzvám. Podle výzkumníků by to znamenalo, že ke zlepšení kognitivních výkonů jsou zapotřebí určité vzorce propojení v mozku.

„Je zřejmé, že vrstevnatá mozková kůra savců není nutná pro komplexní poznání,“ uzavírá Güntürkün. „Celková hmotnost mozku také není relevantní, co se mentálních schopností týká.“ Zatímco v průměru váží mozek lidoopa 275 až 500 gramů, ptáci, kteří jsou stejně dovední navzdory nepřítomnosti mozkové kůry, dosahují zhruba 5 až 20 gramů.

převzato z Neuroscience News