V USA spouští projekt na kontrolu porodnosti divokých jelenů

Městská čtvrť Cincinnati – Clifton – se podílí na unikátní tři až pět let trvající studii s cílem zjistit možnost usměrňování populace jelence běloocasého skrze kontrolu plodnosti. Tento program byl vyvinut ve spolupráci cincinnetských parků s místními obyvateli. Zaměřuje se na tři parky: Mt. Storm Park, Rawson Woods a Edgeweood Grove.

S povolením vydaným Ohajským odborem životního prostředí strávili veterináři a odborníci na odchyt pod vedením poradce pro ekosystémy a výzkum divokých populací, White Buffalo Inc., první prosincový týden uspáváním, sterilizací a značkováním samic jelence uvnitř a v okolí těchto tří parků. Na projektu se podílí přírodovědci z The Humane Society of the United States (Humánní společnosti Spojených států) a skupina místních dobrovolníků.

Anthony J. DeNicola, PhD, prezident White Buffalo Inc. říká: “O to, zda je možné usměrňovat početná stáda jelenů bez použití smrtících metod, se zajímá mnoho měst v celé zemi. Výzkum probíhající v Cliftonu pomůže přinést na tyto otázky odpověď.

Na základě přípravného terénního výzkumu odhadl DeNiocola, že 41 laní sterilizovaných v průběhu prvního roku programu představuje kolem 90 % místní dospělé samiččí populace. Tento odhad může být přehodnocen v rámci dokonalejšího průzkumu populace, který momentálně probíhá. Snahy příštích let se zaměří na kolouchy laní a všechy nové jelence migrující do oblasti. Tím, že značně omezíme rozrůstání stáda skrze omezení množství přírůstků, by se měla populace jelenců stabilizovat a poté pozvolna v průběhu let klesat přirozeným úbytkem, částečně v závislosti na vzorcích migrace jelenců.

Stephanie Boyles Griffin, vedoucí IWMS v The Humane Society of the United States, která se na programu také podílela, říká, “Jsme hrdí na spolupráci s CliftonDeer.Org v jejich průkopnické snaze najít humánní, efektivní a udržitelnou metodu kontroly populace divokých jelenů. Doufáme, že v případě úspěchu poslouží projekt jako model pro místní samosprávy nejen v Ohiu, ale v celé zemi.”

The Human Society udělila v sprnu CliftonDeer.org, místní neziskové organizaci, která program sponzoruje, grant ve výši 20 tisíc amerických dolarů. Grant pokryl asi polovinu nákladů za první rok projektu.

převzato z humanesociety