Lidstvo vymazalo z povrchu Země 75 % rybích druhů – kolaps mořských ekosystémů za dveřmi

Mnozí lidé ukazují prstem na klimatickou změnu, podvodní testy zbraní, mořská zemětřesení a biodiverzitu jako na příčiny kolapsu mořského ekosystému. I když se dá říci, že tyto faktory přispívají úpadku mořského života, faktem zůstává, že významnou roli hrají i pokračující následky fukušimské radiace.

Uvažte toto: v roce 2006 – roky před jadernou katastrofou v Japonsku – byla v časopise Science publikována studie, která varovala před osudem mořského života. Vedoucí autor Boris Worm, docent mořské biologie na univerzitě Dalhousie v Halifaxu v Kanadě, poznamenal, že „… se předpokládá, že se všechny druhy ryb a mořských plodů zhroutí ještě za mého života – do roku 2048.“ Abstrakt studie, nazvané Dopad ztráty biodiverzity na fungování oceánského ekosystému, uvádí: „Usuzujeme, že ztráta mořské biodiverzity čím dál více narušuje schopnost oceánu zajistit potravu, udržet kvalitu vody a zotavit se po narušení.“

Podívejme se nyní na toto šokující tvrzení o konci mořských druhů do roku 2048 a přidejme k němu něco, k čemu v době vydání studie ještě nedošlo: Fukušimu. S více než 800 tunami Cesia-134 vypouštěnými do Tichého oceánu od katastrofy z roku 2011 je jen logické usuzovat, že můžeme ve snaze vysvětlit tragickou ztrátu mořských druhů přihodit do této směsi biodiverzita/zemětřesení/klimatická změna ještě další faktor – radiaci.

75 procent druhů ryb celého světa je bohužel vyčerpáno, ztráta, kterou považujeme za nezvratnou. Může být značně přiměřené naznačit, že konec všech ryb a mořských tvorů může přijít dříve než v roce 2048, protože Fukušima bezesporu urychlila – a nadále urychluje – negativní změny v mořském životě.

Mořský život neovlivňuje jen radiace… Ve hře jsou i úniky ropy…

Bohužel jde jen o jeden z mnoha problémů soužících vody naší planety. Vedle oceánů pošpiněných radiací jsou pro mořský život pohromou i úniky ropy. Například v roce 2010 skončila exploze ropné plošiny BP únikem 200 milionů galonů ropy do oceánu, což podle vědců zanechalo na oceánském dně masivní olejovou skvrnu o velikosti Rhode Island.  

Charles Fisher z Penn State University o úniku řekl: „Co ještě stále nevíme a co musíme mít na mysli, je, že existuje potenciál subakutního dopadu. Jinými slovy, mohlo se něco stát s reproduktivním systémem korálů – pomalu působící rakovina, změny v kondici zvířat. To je velice těžké odhalit a může trvat velice dlouho, než si toho všimneme.“

… a ryby s nádory způsobenými pesticidy a hygienickými produkty

Je zde také problém s tím, že jsou nacházeny ryby s rakovinnými nádory, jako v případě rybáře z pennsylvánské řeky Susquehanna, který takovou rybu chytil v listopadu 2014. Šlo o první zdokumentovaný případ tohoto druhu v oblasti a zcela viditelný výčnělek na ústech ryby byl považován za maligní nádor. Je zajímavé, že v posledních letech zaznamenali rybáři z této oblasti zvýšené množství ryb s lézemi a boláky, dokonce mezi nimi našli i hermafrodity. Předpokládá se, že roli v těchto devastujících změnách hrají i zemědělské pesticidy a lidské hygienické produkty, které se dostanou do vodního systému.

Seznam pokračuje.

… a mikrokuličky ve vodních tocích

Problém mikrokuliček se dostal i do zpráv, když mnoho států zakázalo jejich prodej a výrobu v rozličných produktech. Malé kuličky se často dostanou do vodních toků, kde si je ryby spletou s malými kulatými vajíčky a spolknou je. V Lake Michigan bylo nalezeno zhruba 17 000 mikrokuliček na čtvereční kilometr, což vneslo na světlo závažnost problému.

… a obyvatelé nuceni pít otrávenou říční vodu

A v neposlední řadě, obyvatelé města Flint v Michiganu nemají jinou možnost než pít toxickou vodu po té, co nouzový manažer guvernéra město ve snaze ušetřit peníze nechal odpojit od detroitských vodovodů a kanalizací. To obyvatele donutilo pít jedovatou, olovněnou vodu z řeky Flint – skutečnost, které si úředníci byli vědomi – což skončilo velkými škodami na lidském zdraví.

Od oceánů až k místním řekám je očividné, že jsou naše vody ve vážných potížích. Byly těžce ovlivněny rozmanitými lidskými i přírodními katastrofami, chamtivostí, ignorovanými bezpečnostními opatřeními a tak podobně. Proto je kolaps mořských ekosystémů (a mnohých dalších) nešťastnou jistotou.

převzato z Natural News

1 komentář: „Lidstvo vymazalo z povrchu Země 75 % rybích druhů – kolaps mořských ekosystémů za dveřmi

Komentáře nejsou povoleny.