Vánoční dárek planetě: na Borneu vytvořena rozsáhlá rezervace

Ježíšek letos nezapomněl ani na nejohroženější zvířata planety: malajský stát Sabah ustanovil rezervaci deštných pralesů o velikosti 68 tisíc hektarů, v které najdou útočiště mimo jinými i orangutani, sloni a levharti obláčkoví.

sabah_malaysia_0012

Rozhodnutí ve středu oznámila nezisková organizace Rainforest Trust. Přesto, že byla tato oblast těžce vytěžena, slouží jako kritický habitat pro divoká zvířata a spojuje dvě světově proslulá chráněná území — údolí Maliau a Danum — čímž nabízí životně důležitý koridor v krajině, která byla z velké části vysečena kvůli palmovým plantážím.

borneo_6598-900x600

„Kuamut Forest Reserve je stěžejním článkem v obrovském komplexu chráněných oblastí, které se táhnou přes více než 77 mil nížinných pralesů a zahrnují široký rozsah habitatů divokých zvířat,“ uvádí v prohlášení Paul Salaman, CEO Rainforest Trust. „Po boji proti těžařským a palmovým společnostem a jejich touze otevřít tyto lesy zástavbě se nám konečně podařilo zajistit ochranu této výjimečné oblasti. Vyhlášení Kuamut Forest Reserve je jedním z největších útočišť na celém Borneu.“

Rainforest Trust poznamenává, že oblast je domovem zhruba 700 orangutanů, 340 druhů ptáků a alespoň 60 druhů obojživelníků, 75 druhů plazů a 40 druhů ryb.

sabah_tawau_0149

„Ochrana zbývajících nížinných deštných pralesů Bornea před těžaři a rozšiřováním palmových plantáží je pro ohrožená divoká zvířata, např. bornejského orangutana, indického slona trpasličího a mnoho dalších druhů, stěžejní,“ uvádí Salaman.

Lesnický odbor státu Sabah se zavázal během příštích tří let ochránit dalších 56 tisíc hektarů oblasti Kuamut.

Lesní koridor, v kterém je nyní Danum začleněno, má stěžejní význam. Představuje poslední zbývající nedotčené lesní stupňování od pobřežních nížin k centrálním výšinám. Záchovná hodnota této oblasti je nezměřitelná; oblast byla podrobena jen minimu loveckého tlaku a všechny druhy savců a ptáků známé v lesních druzích a oblastech jsou zde nejen zastoupeny, ale nachází se i v hojných počtech (orangutan, medvěd malajský, levhart obláčkový, indický slon trpasličí, všech sedm druhů zoborožcovitých atd.).

sabah_malaysia_0016

Ochrana 200 kilometrů gradientu nadmořské výšky, od hladiny moře k podhorským lesům, pomůže druhům lépe se vyrovnat s účinky klimatické změny. Koridor umožní přesun rostlinných i živočišných druhů podle toho, jak budou stoupat teploty a jak se budou měnit schémata srážek. Záchovná hodnota této oblasti – která zahrnuje 150 tisíc hektarů panenského lesa (v oblastech údolí Danum, pánve Maliau a kaňonu Imbak) – je nesmírná.

sabah_malaysia_0013

Sabahské lesy – druhově nejbohatší z celého Bornea – byly během posledního půlstoletí široce degradovány a zničeny těžařským a palmovým průmyslem. Podle průzkumu zveřejněného v roce 2014 se oblasti nedotčeného lesa v Sabah zmenšily z téměř 58 tisíc čtverečních kilometrů v roce 1973 na pouhých 14 tisíc v roce 2010. Cyklus destrukce započal se selektivním těžením, které rychle umožnilo dravé drancování a následnou přeměnu obrovských oblastí na palmové plantáže. Ale v nedávných letech Sabah změnil směr a podstatně rozšířil trvale chráněné oblasti jako Kuamut. Dnes je více než pětina Sabahu – včetně téměř všech jeho pralesů – pod nějakou formou ochrany.

kuamat_map
Zeleně – nedotčené lesní krajiny  Žlutě – zmenšení v letech 2000-2013  Modře – chráněné oblasti

Sam Mannan, vedoucí sabahského lesního odboru, říká, že v následující dekádě je jeho cílem ochrana 30 procent  Sabahu, včetně „tolika lesů, kolik bude možné“.

„Úplně chráněné oblasti Sabahu dnes pokrývají 1,8 milionu hektarů,“ uvedl Mannan. „Cílem je do roku 2025 ochránit 2,2 milionu hektarů či 30 procent Sabahu.“

sabah_sepilok_0396

„Kuamut je životně důležitý k ochraně a zachování koridoru života Danum-Imbak-Maliau.“

 

převzato z mongabay