Proč mír a láska začínají na vašem talíři

 

Se všemi odrazujícími a skličujícími zprávami, které každý den slýcháme, je vidina míru rozhodně lákavá a přesto zdánlivě mimo dosah. Můžeme skutečně dosáhnout i jen malého stupně míru ve světě, který je tak sužován destrukcí a beznadějí?

Skutečností je, že jsme docela schopni přetvořit svět na pokojnější místo, a závisí to jen na jednoduchých každodenních rozhodnutích, která činíme v souvislosti s volbou jídla.

Pokojná rostlinná strava

Chipotle Grilled Tofu Tostadas

Živočišné zemědělství je jedním z nejničivějších odvětví na planetě. Nejen, že toto odvětví škodí zvířatům, která jsou do něj zapojena, ale má i dalekosáhlé dopady na lidi a životní prostředí. Odhaduje se, že odvětví živočišné výroby je odpovědné za zhruba 14.5 % emisí skleníkových plynů, využívá většinu světových sladkovodních zásob a v současnosti také zabírá přes 50 % světové orné půdy. Nejen, že toto odvětví využívá enormní množství zdrojů, ale také vytváří spoustu znečištění vzduchu a vody. A navzdory velikosti a rozsahu živočišné výroby máme stále problémy nakrmit hladové.

I když existuje milion a jeden způsob, jak z naší planety udělat během tohoto zvláštního období lepší místo, jedním z těch nejjednodušších a nejlahodnějších je provést malou změnu v životě a začít jíst vice rostlinných potravin. Tím, že dáte přednost veggie burgeru před steakem můžete drasticky zmenšit svou uhlíkovou stopu, ušetřit cenné vodní zdroje a také pomoci přesměrovat drahocenné obilí k lidem, namísto k dobytku.

Možná to zní až příliš snadně, ale je to skutečně pravda. Snížení konzumace masa a mléka je volbou, která je hluboce založená na myšlence míru, a její dopad sahá až za váš talíř. Jen se podívejte na svět, který se začne formovat, když se rozhodnete pro rostlinnou stravu, a zjistíte, že je to neuvěřitelně mocný a účinný způsob, jak šířit světový mír nejen během svátků, ale po celý rok.

Zdravá planeta

big_thumb_41f37edd0dda0136c491cce756136196

Stav přírodního světa, který všichni sdílíme, je pod vlivem rostlinné stravy mnohem pokojnější. Voda teče čistější a hojněji ve světě, kde je na jídlo pěstováno více mrkví než krav. Řeky, potoky a oceány nejsou znečišťovány živočišným odpadem a sladkovodní zdroje není nutné zneužívat k pěstování krmiva či napájení pro miliardy zvířat. Naše atmosféra je na tom také lépe, když dáváme přednost rostlinným zdrojům potravin. Pěstování plodin na jídlo nepřispívá k znečišťování ovzduší a ke klimatické změně do takové míry jako dobytek.

I pro ekosystémy po celém světě je vítězstvím, pokud se nemusí s odvětvím živočišné výroby potýkat. Důležité habitaty jako korálové útesy či zamrzlé krajiny jsou obzvláště v ohrožení oteplující se planetou a protože naše současné stravování s velkým poměrem masa zvyšuje emise skleníkových plynů, hraje v tomto ničení velkou roli.

Láska ke zvířatům

1440x900-cow-face-closeup

I když jsou kvůli masné a mléčné produkci každý rok zabíjeny miliardy zvířat, je velká spousta dalších zvířat, která nejsou prasaty, kravami či kuřaty a která jsou i přesto přímo ovlivněna živočišným průmyslem. Podívejme se (nejen) na Spojené státy, kde jsou vlci a další predátoři cílem dobytčího průmyslu a jsou proto systematicky loveni Úřadem pro ryby a divoká zvířata. V Jižní Americe se to samé děje s jaguárem paraguajským, který je cílem dobytčích farmářů a je zabíjen kvůli potenciální hrozbě jejich zvířatům. Toto jsou jen dva z mnoha příkladů nefarmových obětí živočišného zemědělství. V rychlosti můžeme uvést i lov plejtváků, kulohlavců a delfínů, hony na lišky a jezevce, lovy medvědů a mnohé další. Nezapomínejme ani na otázku palmového oleje.

Volbou větší konzumace rostlinných potravin můžete začít snižovat poptávku, která stojí za touto destrukcí – a ve výsledku pomoci ochránit tyto druhy.

Láska k bližnímu

holding-hands-peace-planet-earth-painted

A nakonec, co se týká naší lidské rodiny, vaše volba rostlinné stravy z vás udělá neuvěřitelně nesobeckého a soucitného člověka. Toto rozhodnutí není omezeno jen na péči o vás samotné – je to rozhodnutí, které pomůže v péči o potřeby všech ostatních, s kterými sdílíte planetu.

Jednou z úžasných cest, jakými vaše strava pomůže lidem, je, že pomůže zaručit bydlení pro lidi po celém světě. Volbou rostlinné stravy, která mnohem méně přispívá ke klimatické změně, ukážete, že vám nejsou lhostejné bezpečné a spolehlivé domovy, které jsou v bezpečí před hrozbou rostoucí úrovně moří, častějších a silnějších bouří a extrémních záplav.

Také můžete pomoci zajistit lepší přístup k čisté vodě a bohatým zdrojům potravin, pokud se stravujete rostlinně. Konec konců, kdyby se jen všichni v USA stravovali více rostlinně a jedli méně masa a mléka, mohli bychom přesměrovat dostatek potravin pro 1,4 miliardy lidí!

Lepší zdraví je dalším pozitivním bodem, pokud budete své stravovací volby soustředit okolo rostlinné stravy. Čistá a dostupná voda znamená lepší hygienu pro všechny a menší pravděpodobnost šíření nemocí. Řádná výživa se rovná zdravějšímu imunitnímu systému, který dokáže bojovat s nemocemi. A méně emisí skleníkových plynů spojených s produkcí rostlinných potravin znamená lepší kvalitu ovzduší a podmínky k dýchání pro všechny.

Váš dar světu

Otázka světového míru je rozhodně složitá a do určité míry silně závisí na mocných, aby jménem nás všech uváženě rozhodovali. Nicméně koncept míru není omezen jen na ty mocné – velká část moci ve skutečnosti leží v rukách obyčejných lidí.

Od záchrany života zvířete přes ochranu našich přírodních zdrojů k zajištění bezpečných a zdravých domovů a komunit jsou naše stravovací návyky neuvěřitelně schopné umožnit, aby náš svět existoval v míru. Možná to není jediný způsob, jak šířit světový mír, ale je to rozhodně účinný a snadný způsob, kterého se můžeme zúčastnit všichni.

Myslíme si, že naše stravovací volby mají moc vyléčit rozbitý potravinový systém, dát druhům slušnou šanci přežít a vydláždit cestu pro skutečně udržitelnou budoucnost. S bohatou nabídkou rostlinných možností nebylo nikdy snazší jíst a myslet při tom na planetu.

1477765_3730679002665_417245745_n
Hezké soucitné svátky a nový rok bez utrpení! 🙂

upraveno z one green planet