Nové zařízení na množení laboratorních bíglů povoleno!

Využívání zvířat při biomedicínském testování bylo během 19. a 20. století běžnou záležitostí. Mnoho z těchto experimentů hrálo významnou roli v objevení inzulínu, penicilínu či očkování proti obrně. Vědecká obec i dnes dále pokračuje v průlomových objevech, které nám dávají naději v budoucnost. Díky moderní medicíně si mohou miliony lidí po celém světě dopřát luxus nestarat se o množství nemocí, které by je jinak ohrožovaly. S těmito pokroky však také děláme velké kroky v našem chápání složitosti samotných zvířat, na kterých experimentujeme.

S tím, jak se proměňuje veřejné mínění, začínají si laboratoře po celém světě uvědomovat, že musí najít bezpečné a účinné alternativy k testům na zvířatech. Od března 2013 je v Evropě zakázáno prodávat část kosmetických produktů testovaných na zvířatech. Laboratoře po celém světě ukončují (či plánují ukončit) testy na šimpanzích. EPA také v současnosti začíná pracovat na ukončení testů na zvířatech a místo zvířat zapojuje chemické mapovací moduly.

Se všemi těmito kroky správným směrem je stále bohužel dost těch, kdo se zasekli v minulosti.

Nejlepší přítel člověka a testovací subjekt

Vedle velice veřejné bitvy za zastavení testů na šimpanzích si lidé medicínské testy spojují s myšmi a dalšími hlodavci. Je prokázáno, že všechna tato zvířata jsou vysoce inteligentní a společenská. Ale co ostatní zvířata?

Asi můžeme říct, že veřejnost si obecně nespojuje medicínské testy s nejlepším přítelem člověka. Vzhledem k tomu, jak oblíbení jsou psi jako domácí mazlíčci, dá se říct, že by valná většina veřejnosti byla proti jejich využívání při medicínských testech. Naneštěstí jsou psi, konkrétně bíglové, běžně využíváni jako subjekty testů ve farmaceutickém odvětví. Americká antivivisekční společnost, organizace bojující za ukončení využívání zvířat ve výzkumu, uvádí, že každý rok je v USA ve výzkumu využito zhruba 70 až 75 tisíc psů a bezpočet dalších je využíván ve zbytku světa.

Bohužel ani Česká republika se nemá čím pochlubit. Za loňský rok bylo u nás pokusům podrobeno téměř tisíc psů (z celkového počtu 232771 zvířat!). Podobná množící zařízení najdeme i u nás – jedno z nich patří společnosti MediTox. V jejich zařízení v Konárovicích najdete vedle chovu bíglů, myší a potkanů i chov makaků. Z tohoto zařízení jsou zvířata převážena i do laboratoří v zahraničí, jejich celkový počet je tedy mnohonásobně vyšší!

V těchto laboratořích jsou bíglové podrobováni otřesným podmínkám, s kterými by lidé vehementně nesouhlasili, pokud by o nich věděli. Harlan Breeding je právě jedním ze zařízení, o kterých chceme, aby lidé věděli.

Beagles

Harlan Breeding

Po té, co byly její plány dvakrát odmítnuty kvůli silné opozici, získala společnost Yorkshire Evergreen (B&K Universal) povolení vytvořit zařízení v East Yorkshire, v kterém budou umístěni bíglové (a fretky), kteří budou množeni pro laboratorní experimenty. Toto zařízení bude druhým svého druhu, protože jedno již existuje v Cambridgeshire (provozované Harlan), kde se každý rok narodí až 3000 bíglů, kteří jsou pak prodáváni do laboratoří. Rodí se za jediným účelem – stát se testovacími subjekty medicínských zařízení.

Zastánci zařízení trvají na tom, že množení psů na místě bude snazší a umožní vyšší kvalitu péče, než pokud by byli dováženi ze zahraničí.

Podle mluvčího nového zařízení „nejsou naše zvířata ‚chována pro život v utrpení‘. Velká většina ‚procedur‘ našich klientů nezahrnuje nic bolestivějšího než injekci či přídavek do jídla. Nezahrnují žádnou bolest.“

Toto prohlášení se samozřejmě úplně liší od tvrzení organizace Abolition of Vivisection, která varuje, že „Bíglové jsou násilně krmeni chemikáliemi a léky v kapslích či pomocí trubiček vložených do úst, přímo do žaludku či jsou dlouhé hodiny připoutáni, zatímco jsou jim látky pumpovány přímo do krevního oběhu. Zvířata mohou trpět nepříznivými účinky, které končí zvracením, průjmem, ztrátou váhy a letargií. Někteří psi jsou na tom tak špatně, že zemřou nebo musí být uspáni.“

Rada medicínského výzkumu trvá na tom, že jsou tito bíglové nezbytnou součástí experimentálního procesu, před testy na lidech, a že testování na psech je „to nejlepší, co dnes máme“. Pravdou je, že mnohá zařízení využívají široký rozsah proveditelných alternativ k testům na zvířatech včetně: in vitro (kultury buněk a tkání), kmenových buněk, mikrodávkování (testy na lidech) a počítačových modelů a simulací.

Tato zařízení trvají na tom, že svým zvířatům nabízí nejkvalitnější péči, některá jdou dokonce tak daleko, že si dovolí naznačovat, že zvířata v jejich laboratořích jsou spokojenější než psi v milujících domovech. Avšak komentáře těchto zařízení jsou neuvěřitelně vzácné, obzvláště pokud jde o to, jak se se zvířaty v jejich péči zachází a jaké testy provádí. Člověka to nutí k zamyšlení – pokud nechtějí, abyste viděli, co se děje za zavřenými dveřmi, jak dobré to může být?

Jak můžete pomoc

Nejvíce znepokojivé je pravděpodobně to, že tito bíglové jsou přirozeně krotcí, milující a oddaní společníci, vlastnosti, které jsou vykořisťovány medicínskými zařízeními, které je zneužívají k udržení svého výzkumu.

Nechceme stát v cestě jakémukoliv pokroku, který zlepší zdraví po celém světě, ale jak můžeme dále ospravedlňovat kruté experimenty na zvířatech, když jsme natolik pokročili, že před sebou máme množství praktických alternativ?

Úplná abolice využívání bíglů na testování možná nepřichází v úvahu, alespoň v blízké budoucnosti. Ale existuje mnoho organizací, které vytváří lepší život pro zvířata podrobená životu v laboratořích. Beagle Freedom Project je úžasná organizace, kterou můžete podpořit, a pomoci tak zajistit lepší budoucnost pro laboratorní zvířata. Tato skupina spolupracuje s laboratořemi na umístění psů a dalších zvířat do nových domovů, jakmile jsou propuštěna z testů. Dokonce pracují na tom, aby byl schválen zákon, který laboratořím přikáže zvířata po ukončení testů propustit. Jeden takový zákon se jim již podařilo prosadit v Kalifornii.

Změna začíná se zvyšováním povědomí. Sdílejte tento článek a ukažte ostatním, co se opravdu děje za zavřenými dveřmi laboratoří. Tato zvířata nemají hlas, aby za sebe mohla mluvit, takže musíme mluvit za ně!

převzato a upraveno z onegreenplanet