Pochybní auditoři podrývají tvrzení o „udržitelnosti“ palmového oleje

Nová zpráva odhaluje kritická pochybení v mezinárodním systému, který se snaží spotřebitelům zaručit, že palmový olej, který kupují v mnoha tisícovkách produktů, je udržitelný.

Konference o udržitelném palmovém oleji (RSPO) je průmyslový orgán vytvořený v roce 2004 s posláním zaručit spotřebitelům, že palmový olej nesoucí její pečeť není spojený s primárním ničením lesů, poškozováním habitatů ohrožených druhů či zneužíváním práv domorodých lidí a komunit.

Nicméně ve své nové zprávě Kdo hlídá hlídače? odhaluje Agentura pro vyšetřování životního prostředí (EIA) závažné nedostatky v kontrolním systému, který podpírá záruku RSPO o udržitelné produkci.

Palmový olej je rostlinným olejem, který najdeme v tisícovkách produktů od kosmetiky po zpracované potraviny, jako jsou čokolády, cereálie, polévky, mléčné produkty a brambůrky.

RSPO se zcela spoléhá na auditory, že sledují činnosti pěstitelů palmového oleje a zajišťují, že neničí primární lesy a habitaty či nevyhání komunity.

Nicméně průzkum vedený EIA a jejím partnerem ukazuje, že tyto auditorské společnosti v mnoha případech selhávají v identifikaci a zmírňování neudržitelných praktik společností vyrábějících palmový olej.

Nejen, že provádějí znepokojivě podprůměrná posouzení, ale důkazy naznačují, že v některých případech auditoři ve skutečnosti spolupracují s plantážními společnostmi, aby zakryli porušení standardů RSPO.

Identifikované kritické problémy zahrnují:

  • auditoři vytváří podvodné zprávy, které zakrývají porušení pravidel RSPO a porušování práv domorodců;
  • auditoři neidentifikují pozemková práva domorodců;
  • auditoři neidentifikují riziko obchodu s dělníky, kteří jsou využíváni na plantážích;
  • auditoři vytváří podprůměrná posouzení, která neidentifikují habitaty kriticky ohrožených druhů;
  • jasný střet zájmů mezi producenty palmového oleje a společnostmi, které je najímají na audit jejich provozu.

Vedoucí lesní kampaně EIA Tomasz Johnson uvedl: „RSPO stojí a padá s hodnověrností svých auditových postupů, ale zatím v příliš mnoha případech auditoři zakrývají neudržitelné praktiky a dokonce i environmentální zločiny.

„Mnoho společností prodávajících spotřební zboží teď deleguje odpovědnost za politiku zdrojů na RSPO a tím i na tyto auditory. Pokud tito auditoři jen odškrtávají kolonky a dokonce zakrývají neudržitelné praktiky, pak jsou produkty na regálech obchodů pošpiněné obchodem s lidmi, porušováním práv a ničením biodiverzity.“

Členové RSPO se mají setkat na svém 12. výročním valném shromáždění v Kuala Lumpur od 16. do 19. listopadu a EIA je důrazně vyzývá, aby zachránili alespoň část pochybné reputace organizace tím, že podpoří rezoluci k zajištění kvality, dohledu a hodnověrnosti hodnocení RSPO.

Andrew Ng, z Grassroots, prohlásil: „Tato pochybení vznikla díky strukturálním, systematickým chybám uvnitř RSPO. Jednoduše není přítomno dostatečné sledování způsobů práce auditorů, či důsledky pro ně nebo společnosti, pokud produkují podprůměrná posouzení, která umožňují ničení vzácných habitatů. Je na členech RSPO, aby tento týden odhlasovali reformy, které pro tato hodnocení poskytnou jasnější povinné směrnice.“

Stálý proud stížností proti členům RSPO spojuje auditory s prováděním pochybných hodnocení a překrucování skutečností. Přesto, že pěstitelé jsou do určité míry zodpovědní, auditoři důsledně unikají kontrole.

Johnson dodal: „Jde o známý příběh. Pochybní auditoři se zjevili z trosek každého velkého korporátního skandálu posledních dvou dekád. Lekcí z těchto skandálů, včetně celosvětové finanční krize, je, že sami auditoři musí být důsledně kontrolováni. Je na RSPO, aby dbala lekcí z dějin, tak jako důkazů v naší zprávě a rázně proti tomu zakročila.“

převzato z EIA