Britští konzervativci blokují zveřejnění zprávy, zda je odstřel jezevců pouhým plýtváním penězi

Ochránci zvířat věří, že by tajný dokument zpochybnil přínos lovu jezevců.

Konzervativci zapojení do zabíjení jezevců odmítají zveřejnění klíčové zprávy ukazující, zda je kontroverzní lov výhodný.

Ministerstvo pro životní prostředí, potraviny a zemědělství znemožnilo zveřejnění ústřední analýzy, navzdory požadavku ochránců zvířat na základě svobodného přístupu k informacím. 

Aktivisté věří, že by tajný dokument zpochybnil tvrzení, že regulace je přínosná. 

Podporovatelé regulačního plánu viní jezevce z přenosu nákazy tuberkulózy na dobytek. Oponenti však varují, že je to extrémně nákladné a neefektivní.  

Ředitel nadace “Badger Trust” Dominic Dryer říká: „Vládní neochota zveřejnit tyto informace dokazuje to, co jsme my věděli celou dobu – regulace jezevců je nesmírně nákladná, z vědeckého hlediska jde o chybnou a krutou strategii, která sotva bude mít nějaký přínos ve snížení počtu hovězího dobytka nakaženého tuberkulózou.“ 

Nadace si vyžádala podrobnosti o analýze finančího přínosu dvou pilotních projektů v Somersetu a Gloucesterhiru od 2013 a 2014. Letos byl rozšířen i do Dorsetu.  

Ministerstvo však odmítlo dokumenty zveřejnit s odůvodněním: „Oceňujeme, že je zde veřejný zájem na zveřejnění informací týkajících se regulace jezevců za účelem umožnit veřejnosti zhodnotit kvalitu připravené strategie, rady a poučení, ke zvýšení transparentnosti rozhodování a zvýšení vládní odpovědnosti.

„Nicméně, ministerstvo došlo k závěru, že veřejný zájem na odepření vymáhaných informací převyšuje veřejný zájem na jejich zveřejnění. 

„Vyhodnocení finančního významu je stále v pracovní verzi. Ministerstvo letos zaujalo uvážlivý přístup rozšířením regulace do jedné další oblasti (Dorsetu) za účelem ověření získaných lekcí v  nové oblasti a rozšíření podkladové základny, která bude použita k informační analýze finančních nákladů regulace jezevců. 

„Informace z letošního lovu budou v nadcházejících měsících použity k doladění předpokládaných nákladů ministerstva a k vydání prozatímního hodnocení před tím, než budou dokončeny, by mohlo být veřejností mylně interpretováno, odvést pozornost od diskuze o efektivní kontrole nemocí a zasáhnout do volného prostoru, který představitelé vyžadují k navržení strategie.“ 

Badger-cull

Před dvěma měsíci The Mirror odhalil, že skutečná cena zabití jednoho jezevce byla v loňském kontroverzním vládním programu více než 7,500 liber.

Zastřeleno bylo celkem 588 jezevců s celkovými náklady 4,459,000 liber – ohromujících 7,583 liber za zabité zvíře.  

Program začal v roce 2013 a zatím přišel celkem na 16,7 milionů liber – včetně 2,5 milionů liber za opoždění plánovaného startu v roce 2012 – s 2449 zabitými zvířaty. 

Zveřejnění čísel za posledních šest týdnů lovu je očekáváno později tento měsíc. Střelci doufali v zabití až 2038 těchto plachých tvorů.  

Předseda organizace “Budger Trust” Petr Martin říká: „Z této strategie se stává něco jako národní skandál.“

převzato z mirror

 

 

“Úroveň utajení obklopující její realizaci dává tušit, že před námi vláda něco vážného skrývá.