Krabi cítí bolest: Studie mění smýšlení o ochranném statutu bezobratlých

Další studie z řady „Co ví každé malé dítě, ale musíme si to ověřit, když už ten grant máme…“ aneb:

Krabi vykazují známky bolesti, když dostanou elektrický šok. Mění to současné smýšlení o vnímání bolesti u bezobratlých. Vědci z Queen’s University v Belfastu zkoumali, zda stresové odpovědi, které krabi vykazují, jsou důsledkem bolesti, či únikového chování.

Tým publikoval svá zjištění v odborném časopise Royal Society journal Biology Letters. Uvádí, že ve Spojeném království jsou obratlovci při vědeckém bádání chráněni a tato ochrana byla nedávno rozšířena i na hlavonožce.

„Nicméně ohromná část bezobratlých není považována za schopnou pocitu bolesti a nemají žádnou ochranu, jejich reakce jsou považovány za pouhé nociceptivní reflexy,“ napsali. „Nedávné přezkoumání vskutku zavrhuje myšlenku, že bezobratlí (či ryby) necítí bolest, protože postrádají určité oblasti mozku, které jsou u lidí spojeny s prožitkem bolesti.“

Uvádí, že protože nejsme schopni určit, co zvíře cítí, když je vystaveno stimulům, jsou k dispozici vodítka, která definují kritéria ve vztahu k možnému prožitku bolesti. Dodávají: „Očekáváme zejména aktivity, které jdou za pouhé reflexní odpovědi a místo toho poukazují na ústřední zpracovávání a dlouhodobé motivační změny, které zvíře chrání před dalším poškozením, a fyziologické změny v odpovědi na averzní stimuly.“

Vědci pro studii vytvořili kontrolní skupinu 20 krabů a druhou skupinu dalších 20 s elektrickými šoky. Byli umístěni do plastových nádrží, jedna skupina dostávala elektrické šoky v intervalu dvou minut, zatímco druhá skupina na sobě měla dráty, ale šoky nedostávala. Vědci u krabů hledali určité vzorce chování – bez odpovědi – chodící, ale bez extrémní odpovědi – a extrémní odpověď, kdy se snažili vylézt po stěnách nádrže a zaujali ohrožené držení těla.

Nálezy ukázaly, že ti v šokové skupině vykazovali mnohem extrémnější odpovědi, což naznačuje, že cítili bolest a splnili kritéria stanovená k určení bolesti u zvířat. Tým napsal: „Šokovaní krabi vykazovali prudší chování než kontrolní skupina … Nálezy stresové odpovědi, spolu s předchozími nálezy dlouhodobých motivačních změn a naučeného vyhýbání se, splňuje kritéria prožitku bolesti.“

převzato z ibtimes