Holandský kožešinový průmysl končí!

Dnes ráno holandský soud oznámil své konečné rozhodnutí ve věci odvolání úřadů proti kožešinovým farmářům. K nesmírné úlevě Fur Free Alliance a jejímu holandskému členovi Bont voor Dieren se dnešní vítězný rozsudek postavil na stranu šesti milionu norků v Nizozemí. Soudce rozhodl, že obecný zájem má větší váhu než ekonomické zájmy minoritní skupiny farmářů. Konečný verdikt znamená, že kožešinový průmysl v Holandsku definitivně skončí s rokem 2024: zákaz chovu norků je tedy opět platný.  

Nicole van Gemert, ředitelka holandské organizace na ochranu zvířat Bont voor Dieren:

„Od chvíle, kdy jsme Bont voor Dieren založili, jsme bojovali proti holandským množitelům norků. Protrpěli jsme velké nezdary, loňské zvrácení zákazu chovu norků bylo naším nejhorším okamžikem. Ale kdo vytrvá, vyhraje: nejen, že je zákaz znovu platný, ale všechna rozšíření farem, která byla provedena od ohlášení zákazu, jsou teď postavena mimo zákon.“  

Bont voor Dieren tvrdě pracovali, aby odhalili krutost životů milionů norků na kožešinových farmách. Dlouhá intenzivní kampaň vedla k úžasnému vítězství pro práva zvířat.

Pro holandské množitele norků verdikt znamená, že všechna rozšíření farem, která provedli od ohlášení zákazu v roce 2013, se okamžitě stala nelegálními. Van Gemert:

„Pro příští roky stále zbývá velké množství práce. Soudní řízení proti všem rozšířením holandských norčích farem jsou první na seznamu. Dokud holandští množitelé norků nezavřou své brány, nepřestaneme odhalovat krutou pravdu o životech milionů norků na holandských kožešinových farmách.“

Nizozemí je čtvrtým největším producentem norků na světě, s roční produkcí zhruba 6 milionů norků. V roce 2012 odhlasoval nizozemský senát na základě etických důvodů zákaz chovu norků. Množitelé norků dostali přechodné období 12 let. V roce 2014 nizozemský soud zákaz zvrátil z důvodu toho, že kompenzace nabízené farmářům nebyly dostatečné. Dnešní konečné rozhodnutí znamená, že norčí farmy definitivně skončí v roce 2024.

Kompletní verdikt (v holandštině) si můžete přečíst zde.

převzato z fur free alliance