Tohle musí přestat: 5 zneužívajících odvětví, které ubližují koňům

Způsob, jakým jsou zvířata vykořisťována a využívána v dnešním světě, je beze sporu krutý. Příklady trvajícího týrání a zanedbávání najdeme ve všech formách – od kosatek držených v zajetí v SeaWorld přes bezpočet tvorů uzamčených v zoo k tisícům „hospodářských“ zvířat trpících denně ve velkochovech. Přesto, že dnes panuje ve společnosti větší povědomí, mnoho z těchto krutých odvětví stále funguje bez jakýchkoliv známek konce.

Pokud na zvířata pohlížíme jako na vydělávající stroje, máme sklony ignorovat skutečnost, že i ona cítí bolest a utrpení. Koně jsou jedna z nejvíce nadměrně zneužívaných zvířat na planetě. Zde je pět odvětví, která stále koňům ubližují.

  1. Závodní průmysl

3169240521_af94200e3c_o

Koně narození do světa závodů jsou nuceni zakusit nemyslitelné krutosti, vše ve jménu zisku. Jsou považováni za pouhé komodity v odvětví řízeném chamtivostí. Výcvik začíná ve velmi mladém věku, navzdory skutečnosti, že zvířata jsou stále ve vývoji. Není nezvyklé, že jsou koně nadrogováni, aby se zlepšil jejich výkon a zamaskovala bolest ze zranění. Je jim bráněno v projevech přirozeného chování včetně socializace s jinými koni.

Týrání od trenérů a majitelů bylo zdokumentováno několika investigacemi. Mnoho z těchto koní zemře na závodní dráze nebo podlehne zraněním ze závodů. Pokud již negenerují přijatelný zisk, mnozí skončí na místních aukcích a nakonec na jatkách – „odměna“ za odevzdání svého života lidem. Závodní průmysl, klusácké dostihy i dostihy plnokrevníků, je velmi prominentní a není pravděpodobné, že by se v blízké budoucnosti vytratil.  Naneštěstí kvůli skutečnosti, že se na něm dají vydělat peníze, bude utrpení koní dále ignorováno.

  1. Kočároví koně

Navštivte jakékoliv velké město a pravděpodobně narazíte na kočáry tažené koňmi. Z vnějšku to vypadá jako romantický způsob, jak prozkoumat město. Koně jsou ozdobeni mašlemi a stuhami, za sebou táhnou nádherný kočár. Během let se z toho rozvinul rozsáhlý průmysl, prosperující z nenáročných turistů. Realitou je, že pro koně je to vše, jen ne romantika. Každý den velice trpí.

Koně jsou bázlivá zvířata, přeplněné, rušné prostředí nesnáší dobře. Kočároví koně jsou nuceni přecházet rušné, hlučné ulice plné provozu vozidel za každého počasí. Často nemají ani přestávky na životní nezbytnosti, např. vodu. Koně nucení pracovat v horkých, vlhkých podmínkách vyžadují mnohem více vody než průměrný kůň. Naneštěstí kvůli vysoké poptávce jsou kočároví koně denně tlačeni až k hranici.  Pokud nejsou využíváni, jsou často drženi ve stájích, kde jsou jim odpírány základní pastevní instinkty. Naštěstí díky zvýšenému povědomí došlo mnoho měst k osvícení a zakázala kočárové jízdy. Je to krok správným směrem a doufejme, že další budou následovat.

  1. Živé exporty koní

ear-through

Dalším prosperujícím odvětvím, kterého je si vědomo jen pár lidí, jsou živé exporty koní na maso. Koně jsou buď chováni pro tento účel, nebo odkoupeni na místních aukcích. Jsou uzavřeni do dřevěných beden s mnoha dalšími vyděšenými koňmi. V hloubi noci jsou umístěni do nákladových prostorů aerolinek odlétajících z mezinárodního letiště v Calgary v Kanadě. Po téměř 36 hodin je jim odepřen přístup k jídlu a vodě a mnozí z nich se po cestě zraní či zemřou. Nedávná investigace provedená Kanadskou koalicí na obranu koní (CDHC) odhalila, že „koně obvykle padají během vzletu a přistání a jeden kůň očividně zemřel po cestě z Calgary a byl nalezen ve své bedně vzhůru nohama“. Strach, kterému tato zvířata je nepředstavitelný a nesmírně krutý. A přesto toto odvětví dál funguje a díky poptávce po koňském mase se i rozšiřuje. Opět, peníze mluví za vše.

  1. Koňská porážka

Každý rok je nehumánně zabito téměř 80000 koní. Porážkové odvětví má kořeny po celém světě. Opět, jeho účelem je produkce koňského masa – které mnozí považují za delikatesu.

Tato krutá realita se týká i březích kobyl, bývalých závodních koní, seniorů a dokonce i hříbat. Poslat koně na aukci znamená v podstatě poslat ho na jatka skrz obchodníky se smrtí. Tito jedinci nemyslí na nic jiného než peníze, které plní jejich kapsy, když nakládají své koupě na přívěsy s destinací jatka. Cesta na jatka je přinejmenším otřesná. Koně jsou nacpaní do těsného prostoru, jsou vyděšení a zmatení, je jim odepřeno jídlo a voda. Neexistují žádné regulace na převoz koní v nepříznivých povětrnostních podmínkách. Často jsou mnozí pod vlivem léků a drog, které jsou pro lidi toxické. Nicméně někde po cestě se tyto záznamy „vypaří“ beze stopy.

  1. Farmy na moč březích kobyl

Odvětví obchodující s močí březích kobyl se v posledních letech v Severní Americe značně zmenšilo; ale v zemích jako Čína se naopak rozšiřuje.  Koně používaní v tomto odvětví jsou nuceni během života protrpět několikanásobná těhotenství, uzavření v malých stáních po měsíce. Účelem je získat jejich moč, která se používá na výrobu specifických hormonálních substitučních terapií (HRT), jako je Premarin či DUAVEE. Utrpení, které je naprosto zbytečné, když jsou dostupné syntetické alternativy.

Není nezvyklé, že koně využívaní v tomto odvětví skončí na jatkách. Jejich těla vyčerpána, jejich duch zlomen. Nešťastným vedlejším produktem těchto farem jsou hříbata. Většina z nich skončí na aukcích a nakonec na jatkách.

Jak můžete pomoci

Vykořisťování zvířat pro naše pobavení a zisk není přijatelné. Naštěstí roste množství soucitných jedinců, kteří si to začínají uvědomovat. Výše zmíněná odvětví možná nikdy úplně nezmizí, ale s větším povědomím můžeme dosáhnout změn, které přispějí k zlepšení životů těchto koní. Nepodporujte žádné odvětví, které vědomě působí újmu jiným živým bytostem. Podpořte místní útulky a azyly a postavte se za ty, kdo dál trpí kvůli těm, kdo jsou příliš slepí.

„Svět je nebezpečným místem k životu; ne kvůli lidem, kteří jsou zlí, ale kvůli těm, kdo s tím nic nedělají.“

– Albert Einstein

převzato z onegreenplanet