Vědci získali další důkazy o tom, že jen bobři mohou zachránit svět

Už jsme viděli, jak mohou bobři zachránit Kalifornii před zdánlivě nekonečným suchem. Teď se zdá, že mohou zachránit svět před velkochovy přeměnou chemie vody, což z nich dělá přirozené biochemiky.

Svět po nějakou dobu hladověl po dusíku. Je nezbytnou součástí života a je nezbytný pro pěstování plodin. Dusík tvoří většinu atmosféry kolem nás, ale ze vzduchu do půdy ho mohou dostat jen určité rostliny a bytosti.  Jak byl dusík vysáván z půdy, orná půda se stávala méně a méně produktivní a lidé hladověli. Objev fixace dusíku – přeměny dusíku ze vzduchu a jeho vložení do hnojiv – zachránil miliardy lidí před hladověním.

Ale každý objev má své stinné stránky. Dusíkatá hnojiva jsou ze zemědělské půdy splachována do vodních toků, kde pohání populační boom řas. Řasy spotřebovávají kyslík v potocích, řekách a nakonec i částech oceánu, kde nenechají nic rybám, což vede k obrovským „mrtvým zónám“.

Biologové z univerzity na Rhode Islandu studovali obsah dusíku v potocích a všimli si něčeho zvláštního: kdykoliv byly proti proudu bobří jezírka, hladina dusíku klesala. Bobří jezírka zpomalují říční tok a míchají ho s organickým materiálem, což musí mít účinek na říční chemie, ale vědci přesně nevěděli, co se v těchto kalných vodách odehrává.

Takže vytvořili jezírka ve velikosti lahve, která jim umožnila zkoumat varianty podmínek, které si bobři vytváří ve svých skutečných jezírkách. A zjistili, že zde dochází k jakémusi obrácenému procesu fixace dusíku – nazvali ho „denitrifikace“. Bakterie v hlíně a rostlinných zbytcích přeměnily dusičnany na plynný dusík. Plyn vybublal na povrch a znovu se smísil s atmosférou. V některých případech klesla hladina dusíku ve vodě o 45 %.

Účinek byl nejvýraznější v malých potocích, které vedou do větších řek a nakonec do oceánu. Bobři často zakládají své domovy v těchto malých potocích – nebo spíše dělali to, než byli odchyceni nebo odehnáni.  Jejich reintrodukce může úplně změnit chemii vodních toků a učinit tato prostředí obyvatelnější nejen pro bobry, ale i pro další bytosti.

převzato z gizmodo